SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-026

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-026


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 32
Ukupno objavljenih radova: 34


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ekspertni sistem za diferenciranje virusnih meningitisa

  Autori:
  Janić, Nikola
  Kern, Josipa (20746)
  Vuletić, Silvije (54002)
  Časopis: Liječnički vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 113
  Godina: 1991
  Stranice: od 62 do 66
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisan je sistem za diferenciranje virusnih meningitisa natemelju vrijednosti promptno dostupnih atributa. Sistem setemelji na vrijednostima atributa, te koristi logički princip osličnostima i različitostima. Sistem uči i permanantno sekorigira koristeći nove slučajeve. Namjera mu nije da donosiapsolutne odluke, nego da "supstituira" etiološku dijagnostikuvirusnih meningitisa kada nije uspjela ili nije bila učinjena.
  Ključne riječi: Virusni meningitis, Ekspertni sustavi

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Medical Decision Making Based on Inductive Learning Method

  Autori:
  Kern, Josipa (20746)
  Deželić, Đuro (9623)
  Duerrigl, Theodor
  Vuletić, Silvije (54002)
  Časopis: Artificial Intelligence in Medicine
  Broj: 3
  ISSN: 0933-3657
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 213 do 223
  Broj referenci: 20
  Jezik: engleski
  Sažetak: Konstruira se stablo odlučivanja prema Quinlanovom pristupu. Za eksperimentiranje se koristi program Assistant Professional, a rezultati i njihova varijabilnost se studiraju pod različitim uvjetima pod kojima je sustav učio. Eksperimentira se s dva problema: klinički, bolesnici s reumatoidnim artritisom i epidemiološki, istraživanje starenja. Rezultati govore o potrebi određivanja parametara pri učenju posebno za svaki tip problema.
  Ključne riječi: Medicinsko odlučivanje, Induktivno učenje

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Medical School Admission: Zagreb Experiences

  Autori:
  Jakšić, Želimir
  Božikov, Jadranka (81645)
  Kljaić, Ksenija
  Pokrajac, Nikša
  Časopis: Croatian Medical Journal
  Broj: 1
  ISSN: 0353-9505
  Volumen: 34
  Godina: 1993
  Stranice: od 66 do 77
  Broj referenci: 28
  Jezik: engleski
  Sažetak: Razmatraju se različite procedure za izbor studenata za studij namedicinskom fakultetu, te moguće procedure kao i izbor optimalnogbroja studenata kroz sljedećih 20 godina. Analiza podatakaprethodnih godina zajedno sa sadašnjim stanjem o broju liječnikai njihovoj dobnoj strukturi bila je baza za modeliranje dinamikebroja liječnika kroz sljedećih 20 godina. Simulacijski rezultatičine bazu za odlučivanje o upisnoj kvoti studenata.
  Ključne riječi: Upis na medicinski fakultet

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mortality and Incidence of Uterine Cervical Cancer in Croatia

  Autori:
  Strnad, Marija
  Božikov, Jadranka (81645)
  Časopis: Gynaecologia et Perinatologia
  Broj: 4
  ISSN: 1330-0091
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 225 do 228
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživalo se mortalitet i incidenciju raka grlića maternice izpodataka Registra za rak Republike Hrvatske. Dobno specifični mortalitet i incidencija, stope i kumulativno, prikazani su grafički za razdoblje od posljednjih 15 godina. Svrha je bila dase vidi mogući efekt primarne prevencije. Zaključuje se da i primarnu i sekundarnu prevenciju treba intenzivirati.
  Ključne riječi: Incidencija, Mortalitet, Rak grlića maternice, Kumulativne stope

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Imamo li previše liječnika u Hrvatskoj?

  Autori:
  Budak, Antun
  Božikov, Jadranka (81645)
  Časopis: Liječnički vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 261 do 267
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Procjene potreba za školovanjem liječnika u Hrvatskoj moraju se temeljiti na analizama zdravstvenog stanja pučanstva, dobnoj strukturi stanovništva, na ekonomskim mogućnostima države da se ti stručnjaci mogu produktivno zapošljavati i na prosudbi realnih nastavnih kapaciteta medicinskih učilišta. Osnovne analize pokazuju da ne postoji mogućnost ekstenzivnog zapošljavanja u nastupajućem desetljeću. Zaključak je da treba školovati samo onaj broj liječnika koji su potrebni koji će prirodno prestati raditi. Preporučuje se privremeno smanjenje broja upisanih studenata na studij medicine u Hrvatskoj na oko 400 studenata godišnje.
  Ključne riječi: liječnici, statistički podaci, potrebe, Hrvatska

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Induktivni pristup rutinskoj laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije štitnjače

  Autori:
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Kern, Josipa (20746)
  Kusić, Zvonko
  Lukinac, Ljerka
  Đaković, Nikola
  Časopis: Liječnički vjesnik
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 306 do 309
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je metoda za određivanje strategije uporabe laboratorijskih testova u dijagnosticiranju funkcijskih stanja štitnjače primjenom programskog sustava Assistant Professional. Strategija se izvodi induktivno, metodom minimiziranja entropije. Svaki od 1002 bolesnika opisan je s 15 atributa i funkcijskim stanjem štitnjače (eutireoza, hipertireoza, hipotireoza). Metodom slučajnog odabira izabrano je 70% za izgradnju i 30% za testiranje strategije. Rezultat je stablo odlučivanja odnosno skup pravila. Apsolutna prognostička točnost procijenjena je na 96%, a relativna na 90.16%.
  Ključne riječi: laboratorijska dijagnostika disfunkcije štitnjače, sustav induktivnog učenja

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Inductive Learning as a Method for Medical Decision Making

  Autori:
  Deželić, Đuro (9623)
  Kern, Josipa (20746)
  Urednici
  Adlassnig, K.-P.
  Grabner, G.
  Bengtsson, S.
  Hansen, R.
  Naslov zbornika: Proceedings of the Tenth International Congress of EFMI
  Jezik: engleski
  Mjesto: Berlin, Germany
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 3-540-50138-X
  Stranice: od 327 do 331
  Skup: Tenth International Congress of the European Federation of Medical Informatics, MIE 91
  Održan: od 19.08.91 do 22.08.91
  Sažetak: Konstruirano je stablo odluke, pomoću sustava za induktivnoučenje. Prikazani su rezultati i iskustvo s obzirom na njegovokorištenje u reumatologiji. Stabla su dobivena pod različitimuvjetima, tj. sa podrezivanjem i bez njega. Diskutira sevarijabilnost rezultata.
  Ključne riječi: Induktivno učenje, Medicinsko odlučivanje, Eksperiment

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Information System for Health Monitoring in Small Areas

  Autori:
  Deželić, Đuro (9623)
  Deželić, Nada (9634)
  Hrastić-Novak, Lidija (153263)
  Novak, Darie
  Urednici
  Lun, K.C.
  Degoulet, Patrice
  Piemme, Thomas E.
  Rienhoff, Otto
  Naslov zbornika: Proceedings of the Seventh World Congress on Medical Informatics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Amsterdam, Netherlands
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0 444 89668 6
  Stranice: od 332 do 337
  Skup: 7th World Congress on Medical Informatics, MEDINFO 92
  Održan: od 06.09.92 do 10.09.92
  Sažetak: Razvijen je IS za monitoriranje zdravlja, okoline, demografskih idrugih fenomena. Sustav služi kao alat u okviru javnozdravstvenihstudija, te kao podrška upravljanju, evaluaciji i planiranjuzdravstvene službe. Dizajniran je za PC vezan u mrežu, s bazompodataka kreiranom sa standardnim softverom za baze podataka naPC. Sustav nudi mogućnost dobivanja podataka o morbiditetu umalim područjima i usporedbu s podacima iz regije. Postojimogućnost proširenja na ekološke, socijalne, ekonomske i drugepodatke relevantne za zdravstvenu zaštitu.
  Ključne riječi: Analiza malih područja, Health information system

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analytical Module for Health Care Management Support

  Autori:
  Kern, Josipa (20746)
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Hercigonja-Szekeres, Mira (201196)
  Bartolić, Ante
  Ivanković, Davor (17352)
  Vuletić, Silvije (54002)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 15th International Conference on ITI
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 321 do 325
  Skup: 15th International Conference "INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES"
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93
  Sažetak: Razvijen je sustav za analizu podataka koji treba služitimanageru u zdravstvu, koji se kao modul može pridružiti bilokojem zdravstvenom informacijskom sustavu. Tri su osnovnaprincipa koje treba slijediti: prijateljski odnos premakorisniku, fleksibilnost u izboru i definiranju indikatora, iračunanja i procjene temeljene na statističkim modelima promjena.Kognitivno mapiranje je korišteno kao metoda za formuliranjeproblema a SAS kao softver za oblikovanje sustava.
  Ključne riječi: Analitički modul, Zdravstvena informacija, Upravljanje

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neuronska mreža - induktivni kognitivni sustav u laboratoriju

  Autori:
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Kern, Josipa (20746)
  Kusić, Zvonko
  Vuletić, Silvije (54002)
  Urednici
  Kern, Josipa (20746)
  Tonković, Stanko
  Hercigonja-Szekeres, Mira (201196)
  Golec, Branko
  Naslov zbornika: MEDICINSKA INFORMATIKA 93, Zbornik radova 1. simpozija HDMI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1799
  Stranice: od 167 do 172
  Skup: 1. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku MEDICINSKA INFORMATIKA 93
  Održan: od 21.10.93 do 22.10.93
  Sažetak: Konstruirane su neuronske mreže za potrebe laboratorijskedijagnostike funkcijskog stanja štitnjače. Jedna neuronska mrežauči na realnim primjerima rezultata laboratorijskih testova,dobi, spola i informacije o terapiji te kliničkim dijagnozamafunkcijskog stanja. Druga neuronska mreža uči iz empirijskihdijagnostičkih pravila koje je postavio liječnik. Apsolutnaprognostička točnost je za prvu mrežu 90.4%, relativna 74.7%, dokje za drugu 88.2% odnosno 75.9%.
  Ključne riječi: Umjetna neuronska mreža, Laboratorijska dijagnostika

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mogućnosti i zamke analize serija bolničkih podataka

  Autori:
  Ilakovac, Vesna (159093)
  Kern, Josipa (20746)
  Urednici
  Kern, Josipa (20746)
  Tonković, Stanko
  Hercigonja-Szekeres, Mira (201196)
  Golec, Branko
  Naslov zbornika: MEDICINSKA INFORMATIKA 93, Zbprnik radova 1. simpozija HDMI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1799
  Stranice: od 59 do 64
  Skup: 1. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku MEDICINSKA INFORMATIKA 93
  Održan: od 21.10.93 do 22.10.93
  Sažetak: Najveći dio podataka koji se svakodnevno rutinski prikupljaju ubolnici pojavljuje se u obliku vremenskih serija. Uključivanjevremenske komponente u analizu bolničkih podataka otvara niznovih mogućnosti praćenja događaja u bolnici. Ovaj rad opisujeneke metode praćenja bolničkih podataka kao vremenskih serija irezultate dobivene na istom skupu podataka.
  Ključne riječi: Analiza bolničkih sustava, Vremenske serije

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Recognition of Nutrition Pattern by using the SPAD.T Package

  Autori:
  Hercigonja-Szekeres, Mira (201196)
  Kern, Josipa (20746)
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Ivanković, Davor (17352)
  Vuletić, Silvije (54002)
  Urednici
  Kalpić, Damir
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: 17th International Conference ITI '95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 153 do 158
  Skup: 17th International Conference ITI '95
  Održan: od 13.06.95 do 16.06.95
  Sažetak: Primijenjene su izabrane rutine programa SPAD.T da bi se prepoznao način prehrane u uzorku ispitanika koji su bili praćeni jedan tjedan. Ulazne varijable su nizovi riječi koje opisuju hranu i piće. Pokazalo se da analiza korespondencije adaptirana za analizu tekstualnih podataka može prepoznati razlike u prehrani ako te razlike doista postoje. Takav se pristup može primijeniti na bilo koji problem prepoznavanja uzoraka koji se temelji na enumeraciji.
  Ključne riječi: analiza teksta, analiza korespondencije, SPAD.T

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Modified ID3 algorithm - predicting the outcomes in epidemiology

  Autori:
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Kern, Josipa (20746)
  Naslov zbornika: Proceedings od the 10th International Symposium on Biomedical Engineering '94
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-06-8
  Stranice: od 109 do 111
  Skup: 10th International Symposium on Biomedical Engineering '94
  Održan: od 24.11.94 do 26.11.94
  Sažetak: Epidemiološka domena se sastoji od 2684 ispitanika ispitivanih u razdoblju od 1970 do 1971. Ispitanici su opisani anamnestičkim i laboratorijskim podacima, krvnim tlakom i životnim navikama. Kao prediktivna klasa uzeto je preživljavanje (stanje 1990. godine). Metoda predikcije se temelji na Quinlanovom ID3 algoritmu, koristeći Shannonovu formulu o količini informacija potrebnoj za klasifikaciju objekta. Nakon 10 pokusa s različitim trening/test skupinama, 70% slučajno svrstanih ispitanika u trening skupinu i 30% za test, dobilo se dva različita stabla s dobi kao prvim atributom. Apsolutna prediktivna točnost je bila 65.77% za prvo stablo, 80.54% za drugo. Relativna prediktivna točnost je bila 60.56% za prvo i 67.36% za drugo stablo.
  Ključne riječi: ID3 algoritam, predikcija u epidemiologiji

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Classification of thyroid laboratory data based on Assistant-algorithm and neural network methodology

  Autori:
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Kern, Josipa (20746)
  Vuletić, Silvije (54002)
  Naslov zbornika: Proceedings of the 16th International Conference on Information Technology Inter
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 171 do 175
  Skup: 16th International Conference ITI'94
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Komparirani su rezultati dvaju metodoloških pristupa u klasifikaciji bolesnika temeljem podataka iz laboratorija za štitnjaču u predefinirane dijagnostičke skupine. Apsolutna prognostička točnost algoritma Assistant bila je 96% a relativna 90.16%. Apsolutna prognostička točnost neuronske mreže (metoda 'backpropagation') bila je 90.4% a relativna 74.7%. Čini se da način učenja utječe na finalni rezultat.
  Ključne riječi: algoritam Assistant, neuronska mreža, funkcionalni status tiroideje, točnost

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Data organization and analysis of informal conversation interview by SPAD.T

  Autori:
  Hercigonja-Szekeres, Mira (201196)
  Kern, Josipa (20746)
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Ivanković, Davor (17352)
  Vuletić, Silvije (54002)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 16th International Conference on Information Technologz Inter
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 417 do 422
  Skup: 16th International Conference ITI'94
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Prikazan je program za analizu teksta SPAD.T, kao primjer alata za analizu tekstova prikupljenih neformalnim intervjuima. Opisane su pojedine procedure i njihova primjena na primjeru teksta.
  Ključne riječi: neformalni konverzacijski intervju, SPAD.T, tekstualni podaci

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An analysis of the length of stay in hospital

  Autori:
  Ilakovac, Vesna (159093)
  Kern, Josipa (20746)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 16th International Conference on Information Technology Inter
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 423 do 428
  Skup: 16th International Conference ITI'94
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Većina podataka u bolnici su vremenske serija. Uključi li se vrijeme u analizu bolničkih podataka, dobiva se mogućnost praćenja i interpretacije događaja unutar bolnice. Vizualizacija izabranih vremenskih serija vrlo je efikasno sredstvo, prvenstveno za osobe koje nemaju dovoljno statističkog znanja, da dobiju promptnu, razumljivu informaciju na temelju koje mogu djelovati.
  Ključne riječi: vremanska serina, bolni;ki podaci, vizualizacija

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dijagnostički modul informacijskog sustava laboratorija za bolesti štitnjače

  Autori:
  Plasaj, Tomislav
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Kern, Josipa (20746)
  Lukinac, Ljerka
  Kusić, Zvonko
  Urednici
  Kern, Josipa (20746)
  Naslov zbornika: Medicinska informatika 95, Zbornik radova 2. simpozija HDMI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-1799
  Stranice: od 31 do 35
  Skup: 2. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku
  Održan: od 19.10.95 do 20.10.95
  Sažetak: Prikazano je projektiranje i razvoj dijagnostičkog modula koji se temelji na ID3 algoritmu, kao i primjena u postavljanju radne dijagnoze u laboratoriju za štitnjaču, na temelju rezultata laboratorijskih testova uz podatak o terapiji koju pacijent eventualno uzima. Prikazan je primjer rezultata koje proizvodi dijagnostički modul implementiran u postojeći IS laboratorija za štitnjaču KB 'Sestre Milosrdnice'.
  Ključne riječi: štitnjača, dijagnostički modul

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Information on nutrition pattern - open or closed questions?

  Autori:
  Hercigonja-Szekeres, Mira (201196)
  Kern, Josipa (20746)
  Ivanković, Davor (17352)
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Vuletić, Silvije (54002)
  Urednici
  Kern, Josipa (20746)
  Naslov zbornika: Medicinska informatika 95, Zbornik radova 2. simpozija HDMI
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-1799
  Stranice: od 73 do 76
  Skup: 2. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku
  Održan: od 19.10.95 do 20.10.95
  Sažetak: Primijenjen je SPAD.T program za leksičku analizu na otvoreni i pripadni zatvoreni upitnik. Analizom korespondencije oba upitnika učinjena je usporedba. Zaključuje se da su oba pristupa dobra, ali ovisno o cilju koji se želi postići. Zatvaranjem pitanja gube se neke informacije, kao primjerice kada je riječ o prehrani, gubi se detaljna informacija o sadržaju i načinu pripreme hrane.
  Ključne riječi: analiza slobodnog teksta, otvoreni intervju, gubitak informacija, analiza korespondencije

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Experience and results in system dynamics modelling at Andrija Štampar School of Public Health

  Autori:
  Božikov, Jadranka (81645)
  Deželić, Đuro (9623)
  Urednici
  Kern, Josipa (20746)
  Naslov zbornika: Medicinska informatika 95, Zbornik radova 2. simpozija HDMI
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-1799
  Stranice: od 115 do 120
  Skup: 2. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku
  Održan: od 19.10.95 do 20.10.95
  Sažetak: Opisan je razvoj metoda za dinamičko modeliranje na bazi rezultata i iskustava u epidemiologiji i javnom zdravstvu. Navode se postignuća u dinamičkom modeliranju sustava unutar istraživačkih projekata uvažavajući jednako razvoj i unapređenja spomenutih tehnika.
  Ključne riječi: simulacijsko modeliranje, dinamički sustavi, softver, dinamika bolesti

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Text as Data for Statistical Analysis

  Autori:
  Hercigonja-Szekeres, Mira (201196)
  Kern, Josipa (20746)
  Ivanković, Davor (17352)
  Sonicki, Zdenko (191206)
  Vuletić, Silvije (54002)
  Naslov zbornika: Int. Conference on Statistical Theory and Application - Abstracts
  Jezik: engleski
  Godina: 1995
  Stranice: od 24 do 25
  Održan: od 13.09.95 do 13.09.95
  Sažetak: Prikazane su mogućnosti analize slobodnog teksta. Slobodni tekst se promatra kao niz grafičkih formi koje se grupiraju u segmente. Na taj način tekst postaje nezavisan o jeziku kojim je napisan. Osim prebrojavanja grafičkih formi i mjera heterogenosti teksta, moguće je dobiti susjedstvo odabrane grafičke forme, karakteristične grafičke forme u odnosu na nominalne varijable pridružene entitetima koji su generirali tekst, te uz primjenu analize korespondencije relacije između entiteta i teksta koji su generirali.
  Ključne riječi: slobodni tekst, statistička analiza

 21. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Metode induktivnog učenja u medicinskom odlučivanju i predviđanju
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: SONICKI ZDENKO
  Datum obrane: 14.07.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 85
  Sažetak: Primijenjene su dvije metode (prilagođeni ID3 algoritam, neuronska mreža) na dvije domene (kliničku i epidemiološku) sa svrhom da se ustanovi njihova upotrebljivost u realnim medicinskim domenama, te prednosti i mane. Pokazalo se da medicinska realnost zbog kontradiktornih primjera predstavlja problem pri učenju neuronskoj mreži. No čak i uz empirijska pravila neuronska je mreža postizala (premda dobar) konzistentno lošiji rezultat klasifikacije/predikcije nego (prilagođeni) ID3 algoritam. Što se tiče primjera domena, pokazalo se da čovjeku manje predvidive domene ostaju manje predvidive kako neuronskoj mreži tako i (prilagođenom) ID3 algoritmu.
  Ključne riječi: prilagođeni ID3 algoritam, neuronska mreža, medicina, predviđanje, klasifikacija


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Metode induktivnog učenja u medicinskom odlučivanju i predviđanju
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KERN JOSIPA
  Datum obrane: 14.07.94
  Broj stranica: 85
  Autor: Sonicki Zdenko
  Rad: Magisterij


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mjere bliskosti kvantitativnih osobina roditelja i djece
  Fakultet: Prorodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KERN JOSIPA
  Datum obrane: 20.04.94
  Broj stranica: 115
  Autor: Smoljanović Lada
  Rad: Magisterij


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Genealoški model analize epidemioloških podataka
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KERN JOSIPA
  Datum obrane: 08.06.95
  Broj stranica: 162
  Autor: Kujundžić Dr.med. Mirjana
  Rad: Magisterij


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Biomatematička simulacija tijeka rubeole. Upotrebna vrijednost i primjena
  Fakultet: Prorodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: VULETIĆ SILVIJE
  Datum obrane: 07.04.95
  Broj stranica: 79
  Autor: Jazbec Anamarija
  Rad: Magisterij


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Model informacijskog sustava za kontinuirano epidemiološko istraživanje zasnovan na metodi analize malih područja
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: DEŽELIĆ ĐURO
  Datum obrane: 29.09.94
  Broj stranica: 106
  Autor: Erceg dr.med. Marijan
  Rad: Magisterij


 27. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Model strukturiranja medicinskoh podataka za potrebe integriranog bolničkog informacijskoh sustava
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: DEŽELIĆ ĐURO
  Datum obrane: 02.12.94
  Broj stranica: 204
  Autor: Lovrek Višnja
  Rad: Doktorat


 28. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza informacijskih tokova u djelatnosti kliničke patologije i problemi projektiranja informacijskog podsustav toga područja
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: DEŽELIĆ ĐURO
  Datum obrane: 04.05.92
  Broj stranica: 63
  Autor: Petrovečki Vedrana
  Rad: Magisterij


 29. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Informacijski podsustav laboratorija u domu zdravlja i njegova uloga u unapređenju primarne zdravstvene zaštite
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: DEŽELIĆ ĐURO
  Datum obrane: 14.07.95
  Broj stranica: 137
  Autor: Šurija Nevenka
  Rad: Magisterij


 30. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Model of Epidemiological Analysis of the City of Zagreb

  Autori:
  Deželić, Đuro (9623)
  Naručitelj: APO - Agencija za posebni otpad, d.o.o.
  Depo ustanova: APO - Agencija za posebni otpad, d.o.o.
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: Načinjen je model koji se temelji na podacima o grupama dijagnozakoje bi mogle biti rezultat utjecaja okolinskihonečišćenja. Podaci su prikupljeni u okviru primarne zdravstvenezaštite, izvještaja i zdravstvene statistike za 1991. godinu.Odnose se na šire područje grada Zagreba te za sam gradpodijeljen na 10 područja, prijašnjih općina. Načinjena je bazapodataka te program za crtanje mapa. Podaci pojedinih regijaprikazuju se grafički različitim bojama/uzorcima, a razlike setestiraju statistički.
  Ključne riječi: Epidemiološka analiza urbane sredine, Zdravstveno ekološki geografski informacijski sustav

 31. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Developing Model of Epidemiological Analysis of the City of Zagreb

  Autori:
  Kern, Josipa (20746)
  Racz, Aleksandar
  Hrastić-Novak, Lidija (153263)
  Novak, Darie
  Ivanković, Davor (17352)
  Vuletić, Silvije (54002)
  Deželić, Đuro (9623)
  Deželić, Nada (9634)
  Naručitelj: APO - Agencija za posebni otpad, d.o.o.
  Depo ustanova: APO - Agencija za posebni otpad, d.o.o.
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 35
  Jezik: engleski
  Sažetak: Razrađen je model povezivanja zdravstvenog stanja urbanepopulacije i mogućih okolinskih utjecaja na to zdravstvenostanje. Primijenjena je analiza "malih područja" pomoćugeografske baze podataka koja sadrži podatke o brojustanovnika, o zdravstvenom stanju te podatke o određenimfaktorima zagađenja zraka. Podaci se prezentiraju spacijalno,koristeći GIS pristup, te komparativno "zdravlje-okolina" metodompreklapanja mapa.
  Ključne riječi: Epidemiološka analiza urbane sredine, Zdravstveno ekološki geografski informacijski sustav

 32. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Telematics as a support for better communication in health care
  Ustanova: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr