SVIBOR - Projekt broj: 3-01-034

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-034


METABOLIČKI I HORMONSKI ČIMBENICI U RAZVOJU ATEROSKLEROZE


Glavni istraživač: REINER, ŽELJKO (65232)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.07.91. do 01.07.95.

Ukupno radova na projektu: 50
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 19
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za patofiziologiju Klinički bolnički centar Rebro
Adresa: KIŠPATIĆEVA 12, ZAGREB
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 215 330
teleFaks: 385 (0)41 229 669

Sažetak: Ovim se istraživanjem želi doprinijeti razjašnjenju međuodnosa različitih hormona, posebice spolnih, njihovih razina u serumu te prostaglandina sa serumskim lipoproteinima u procesu nastanka i razvoja ateroskleroze. Ispitivat će se koncentracije serumskih lipoproteina i apoproteina te prostaglandina PGI2 iTxA2 u bolesnika sa koronarnom bolesti srca, areosklerozom perifernih arterija i aterosklerozom arterija mrežnice i ustanoviti postoji li povezanost ovih pokazatelja sa koncentracijama spolnih hormona te uznapredovalošću bolesti u tih bolesnika . Istraživat će se i kakve su koncentracije lipoproteina u bolesnica sa karcinomom dojke- bolešću na koju spolni hormoni neposredno utječu, te ima li hormonsko liječenje ove bolesti kakav učinak na koncentraciju lipoproteina u serumu tih bolesnica. Proučit će se i učinci stresa izazvanog bukom na razine različitih hormona u krvi jer se smatra da je stres čimbenik rizika za aterogenzu. Bolesnici sa kroničnom bubrežnom insuficijencijom, posebice oni na hemodijalizi, imaju mnogo ranije i jače izražene aterosklerotične promjene no ostali. Stoga će se također ispitivati povezanost bubrežne funkcije i učinaka hemodijalize na koncentracije različitih hormona. Osim toga, istraživat će se i utjecaj različitih prehrambenih čimbenika i antilipemičkih lijekova na koncentraciju lipoproteina i apoproteina u serumu kako bi se došlo do podataka ne samo o nastanku i razvoju ateroskleroze već i o mogućnostima zaustavljanja tog procesa ili čak postizanja regresije ateroskleroze.

Ključne riječi: Aterogeneza, serumski lipoproteini, koronarna bolest srca, prostaglandini, bubrežna insuficijencija, spolni hormoni

Ciljevi istraživanja: Opći cilj ovog projekta jest doprinijeti razumjevanju međuodnosa serumskih lipoproteina i različitih hormona, posebice spolnih, te njihove uloge u nastanku i razvoju ateroskleroze. Budući da bolesti uzrokovane aterosklerozom kao što su infarkt miokarda, koronarna bolest srca, apoplektički inzult itd. predstavljaju više od 50% svih uzroka smrtnosti u populaciji Hrvatske, a tako je i u ostalim zapadnim zemljama, značenje ovog problema je potpuno bjelodano. Na kliničkoj razini spoznaje o povezanosti promjena u koncentracijama hormona i metaboličkih promjena sa aterogenezom mogu mogu ukazati i na eventualnu prognostičku vrijednost tih pokazatelja. U sklopu ovog projekta bi se, također, trbalo doći do podataka o razvoju ateroskleroze u arterijama koje do sada uopće nisu bile istraživane ( primjerice arterije mrežice ), ili u onima o kojima postoji tek malo podataka ( primjerice periferne arterije ). Gotovo ništa se ne zna o učincima stresa izazvanog bukom na ljude. Stoga će podaci o učincima ove vrste stresa, kojoj je toliko ljudi izliženo, na razinu hormona u krvi također doprinjeti spoznajama o stresu kao čimbeniku rizika za aterosklerozu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.12.93
Informacije: svibor@znanost.hr