SVIBOR - Projekt broj: 3-01-035

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-035


ODGOVOR HUMANOG ORGANIZMA NA EKSPOZICIJU AEROGENIM VLAKNIMA


Glavni istraživač: VALIĆ, FEDOR (51484)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 21
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Adresa: 10000 Zagreb, Rockefellerova 4
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 276 822
teleFaks: 385 (0)1 275 415
E-mail:

Sažetak: Ispitivane prevalencije respiratornih simptoma bile su značajno više u radnika izloženih azbestnim vlaknima u usporedbi s kontrolnom skupinom i u pušača i u nepušača. Multiplom linearnom regresijom dokazano je da su prevalencije simptoma rasle i s duljinom zaposlenja i s kumulativnom ekspozicijom ukupnim aerogenim česticama, ali ne s kumulativnom ekspozicijom vlaknima.Mada je izmjerena povišena koncentracija vlakana azbesta u domovima azbestu profesionalno izloženih radnika, nisu ustanovljene povišene prevalencije respiratornih simptoma u članova obitelji. Međutim, u žena članova obitelji srednje izmjerene vrijednosti plućne funkcije bile su značajno niže od očekivanih vrijednosti. Nije utvrđena razlika između osjetljivosti žena i muškaraca u profesionalnoj izloženosti azbest cementu. Regresijskim analizama rezultata određivanja aerogenih koncentracija dobivenih konimetrom, termalnim precipitatorom i membranskim filtrom u četiri različita tehnološka procesa azbestnih proizvoda utvrđeno je da se ne može upotrebljavati isti faktor za preračunavanje koncentracija. Pri ocjenjivanju bi li isparavanje formaldehida pri impregniranju i upotrebi mineralnih vlakana moglo dodatno negativno djelovati, ustanovljeno je da formaldehid i u koncentraciji nižoj od jedne trećine MDK može izazvati konjunktivitis i faringitis. Određivanjem koncentracije mineralnih vlakana u zgradama dokazano je da nepotrebnim uklanjanjem izolacijskog materijala može doći do značajnog povećanja izloženosti stanovnika takvih prostora. Rezultati istraživanja učinaka azbesta i mineralnih vlakana - mogućih zamjena za azbest - upotrijebljeni su u razdoblju 1991-1995 za izradu 7 radova u časopisima, 3 međunarodne monografije, 2 kritička pregleda u međunarodnim zbornicima, 1 rada u domaćem zborniku, 3 pozvana predavanja na međunarodnim skupovima te 3 sažetka u zborniku međunarodnog skupa.

Ključne riječi: aerogena vlakna, azbest, mineralna vlakna, formaldehid,respiratorni simptomi, plućna funkcija, uklanjanje vlakana iz zgrada

Ciljevi istraživanja: U našim prijašnjim istraživanjima, dijelom u suradnji s US National Institute of Occupational Safety and Health, dobili smo indikacije da su nespecifični kronični respiratorni simptomi najraniji odgovor organizma na izloženost azbestnim vlaknima, ali nismo uspjeli razjasniti je li utjecaj na plućnu funkciju posljedica specifične patogeneze vezane uz ekspoziciju vlaknima. Da bi se potvrdilo ili odbacilo te pretpostavke, te da bi se odgovorilo na pitanje djeluju li zamjenska neazbestna vlakna drugačije, planirano je izvršiti analize odnosa između kumulativne ekspozicije vlaknima i veličine njihova biološkoga patogenog potencijala na velikom uzorku od preko 1000 ispitanika izloženih aerogenim vlaknima, uz odgovarajuću kontrolnu skupinu. Planirano je da se izračunavanjem specifičnih učinaka pojedinih vlakana svedenih na jediničnu ekspoziciju usporede učinci azbestnih vlakana i potencijalnih zamjena. Diferencijalnom ekološkom analizom ocijenio bi se udio uloge vlakana u biološkim učincima ukupnih krutih aerosola. Posebno je planirana razrada izraza za preračunavanje ekspozicije aerogenim vlaknima određene različitim metodama, problem od izričitog značenje u procjeni rizika.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Environmental Health Criteria Programme
  Naziv ustanove: International Programme on Chemical Safety/World Health Organization


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: International Programme on Chemical Safety/World Health Organization
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ženeva, Švicarska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: There is no difference in respiratory response to asbestos between women and men
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Valić F, Beritić D, Cigula M

 2. Naziv: Uklanjanje vlaknatih izolacijskih materijala iz zgrada nije uvijek potrebno
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Cigula M, Valić F

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr