SVIBOR - Projekt broj: 3-01-038

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-038


BIOMEHANIKA MUSKULO - SKELETNOG SUSTAVA U RAZLIČITIM UVJETIMA


Glavni istraživač: NIKOLIĆ, VASILIJE (33414)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 94
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 22
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za anatomiju "Drago Perović" Medicinski fakultet Zagreb
Adresa: Šalata 11, Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)4566953
Telefon: 385 (0)4566925
teleFaks: 385 (0)271195
E-mail: nikolicv mamef.mef.hr

Sažetak: Istraživanja obuhvaćaju kompleksnu analizu strukture i biomehaničkih svojstava svih dijelova lokomotornog aparata u cilju prikupljanja kvantitativnih morfoloških, antropomterijskih i strukturalnih parametara kao baze podataka za razradu matematičkih modela biomehaničkih procesa pri osteoporozi, prijelomima, operativnom liječenju prijeloma ili deformiteta skeleta. Analizirati će se struktura kosti denzitometrijskim metodama i kompjutoriziranom tomografijom, te određivati na anatomskim preparatima i uzorcima kosti /u kidalici/ mehanička svojstva i moduli s elastičnosti u ovisnosti s gustoćom kosti. Posebnom metodom obraditi će se mišićni aparat na anatomskim preparatima kako bi se dobili podaci na temelju kojih se in vivo u kliničkoj praksi može odrediti mišićna sila i momenti djelovanja mišića na kost ili određeni zglob ili pri prijelomima na određeni ulomak. Ulazni podaci bi se dobili analizom geometrije i položaja mišića metodom kompjutorizirane tomografije. Istraživanja će biti provedena na dva uzorka. Prvi uzorak čini određeni broj anatomskih preparata, na kojima će biti primjenjene najprije sve predložene neinvazivne metode /CT, denzitometrija, ultrazvuk/, a zatim seciranjem, mjerenjem i analizom uzoraka dobiti podatke do kojih se može doći samo destruktivnim metodama. Usporedbom jednih i drugih podataka dobija se uvid o točnosti neinvazivnih dijagnostičkih metoda, te o korelaciji tih nalaza s mehaničkim značajkama. Za klinicki model regresivnih kostanih promjena uzeta je renalna osteodistrofija (ROD) dok su relevantni biokemijski i histomorfometrijski parametri u korelaciji s biomehaničkim ynačajkama obradjeni na eksperimentalnom animalnom modelu (štakori).

Ključne riječi: biomehanika, kost, mišići, zglobovi, osteoporoza, prijelomi kostiju, denzitometrija, kompjutorizirana tomografija, renalna osteodistrofija,

Ciljevi istraživanja: Istrazivanje mehanickih svojstava potpornih tkiva, napose kosti, uz odredjivanje odnosa izmedju modula elastičnosti i gustoće tkiva,ispitivanje cvrstoce kalusnog tkiva. Dobiti podatke o stanju i geometriji lokomotornog sustava pri regresivnim promjenama /osteoporoza, artroza zglobova/, pri progresivnim procesima /rast i funkcionalna prilagodba/, te pri regeneraciji kosti. Odrediti topografske i dobne razlike u dinamici mineralizacije, konsolidacije i pregradnje kalusa u usporedbi s biomehanickim zbivanjima u prelomljenim podrucjima skeleta. Razraditi metodu za bolju analizu strukturalne geometrije kosti in vivo. Razraditimetode za analizu sprega misisnih /i drugih/ sila sto djeluju u podrucju lokomotornog i stomatognatskog aparata. Dobiti podatke o spregu sila i strukturalnoj geometriji kosti u uvjetima preteće frakture kosti /osteoporoza, tumori kosti/ ili frakture u tijeku cijeljenja. Dobiti podatke o analizi distribucije pritiska uzglobovima usavršiti metodologiju i dobiti rezultate za različite zglobove i za razlicite uvjete. Matematicko modeliranje dinamike regeneracije kosti. Razrada baze podataka kao ulaznih parametaraza generiranje modela konacnih elemenata skeleta u normalnim uvjetima i regeneracije. Konačni cilj je bolje poznavanje biomehanike lokomotornog sustava, što bi omogućilo boljerazumjevanje različitih stanja u ortopediji, traumatologiji, reumatologiji i fizikalnoj medicini, te baza podataka i metodologija matematičkog modeliranja kao temelj za individualno projektiranje i dizajniranje operativnih zahvata /ili druge terapije/ pri prijelomima, tumorima ili ortopedskim deformitetima kosti, ili pak pri endoprotetskim zahvatima na zglobovima. To sveznači: uvođenje objektivnih parametara u dijagnostiku lokomotornog aparata uz kvantitativne numeričke parametre:isključivanje subjektivizma u dijagnostici promjena i ozljedalokomotornog aparata /sadašnje stanje/; optimalizacija terapije. Bolesti lokomotornog sustava - trauma, deformacije, degenerativne bolesti, osteoporoza s posljedicama, renalna osteodistrofija, itd. čine vrlo veliki dio /bitan/ u patologiji ukupne populacije u Hrvatskoj /ista je stvar i u svijetu/. Dakle, zato, već i mali doprinos u poboljšanjuterapije ovih stanja može, smanjenjem broja komplikacija,skraćenjem trajanja liječenja, boljom rehabilitacijom, manjim postotkom invaliditeta, kraćim bolovanjem itd. dovesti do bitnih materijalnih ušteda u društvu.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Kirurška klinika,
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Klinika za traumatologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: The University of Utah,School of Medicine, Division of Radiobiology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Salt Lake City, Utah, USA

 4. Naziv ustanove: Katharinenhospital, Univ. Tubingen, Abt. fur Unfall-chirurgie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Stuttgart, Deutschland

 5. Naziv ustanove: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Građevinski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr