SVIBOR - Projekt broj: 3-01-041

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-041


UTJECAJ ORHIDEKTOMIJE I STEROIDNIH HORMONA NA RAZLIČITE ORGANE


Glavni istraživač: BANEK, LJERKA (76706)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.96.

Ukupno radova na projektu: 54
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Šalata 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 456 67 93
Telefon: 385 (0)1 456 69 64
teleFaks: 385 (0)1 42 40 01
E-mail: davor@mamef.mef.hr

Sažetak: Ovo istraživanje obuhvaća proučavanje morfoloških promjena koje Ť izaziva odstranjenje testisa (orhidektomija) na doušnu žlijezdu i Ť paratireoidnu žlijezdu (kao i citološku i elektronsko Ť mikroskopsku građu zdravih ljudskih žlijezda). Istražuje se i Ť utjecaj povišenih kao i sniženih razina testosterona u krvi na Ť testis i spermatogenezu (kod egzogenog davanja testosterona te Ť kriptorhizma). Dio istraživanja posvećen je djelovanju steroidnih Ť hormona na razvitak spolnih nabora štakora. Metode istraživanja Ť obuhvaćaju nekoliko eksperimenata na štakorima. Nakon završenog Ť eksperimenta, građa gore navedenih organa analizira se histološki Ť i to kvalitativno i kvantitativno na razini svjetlosnog i Ť elektronskog mikroskopa. Dosadašnji rezultati obuhvaćaju prvi Ť elektronsko-mikroskopski prikaz svijetlih i tamnih stanica Ť acinusa doušne žlijezde štakora. Također, nakon orhidektomije Ť nađena je promjena udjela njihovog volumena te skraćivanje Ť dijelova kanalnog sustava. Nastanak ovih promjena spriječilo je Ť davanje egzogenog testosterona orhidektomiranim životinjama. Ť Nadalje, po prvi puta se daje usporedna histološka slika Ť posljedica štetnog djelovanja visokih doza testosteron enantata Ť i testosteron propionata na testis štakora. Ovo djelovanje Ť proučeno je na razini svjetlosnog i elektronskog mikroskopa. Ť Također je proučavan odnos svijetlih i tamnih Sertolijevih Ť stanica kod kriptorhizma kao i diferencijacija spolnog nabora u Ť različitim eksperimentalnim uvjetima. U testisima humanih fetusa Ť proučavane su peritubularne (mioidne) stanice pomoću Ť imunohistokemijskih i stereoloških metoda te je po prvi puta Ť prikazana njihova rana diferencijacija. Imunohistokemijskim Ť metodama i elektronskom mikroskopijom proučavani su i makrofazi Ť u testisima štakora pod utjecajem visokih doza testosterona. Ť Nakon primjene ovog hormona makrofazi testisa štakora postaju Ť aktivirani. U neplodnim ljudskim testisima zamjetili smo Ť smanjenje dužine i zakrivljenosti sjemenskih kanalića te Ť poremećaj građe krvnih žila. Ove promjene su paralelne sa Ť tzv. hijalinizacijom lamine propriae sjemenskih kanalića. Ť Imunohistokemijski u peritubularnim stanicama laminae propriae Ť nađena je poremećena ekspresija desmina. Unutar laminae propriae Ť elektronsko-mikroskopski je nađena izrazito umnožena mreža Ť kolagenih vlakana.

Ključne riječi: TESTIS, ORHIDEKTOMIJA, GL. PAROTIS, GL. PARATIROIDEA, TESTOSTERON, RAZVITAK GONADA, SPOLNI NABORI, KRIPTORHIZAM, SERTOLIJEVE STANICE, MIOIDNE STANICE, MAKROFAGI TESTISA

Ciljevi istraživanja: Budući da doušna žlijezda prima veću količinu testosterona iz krvi nego prostata, može se pretpostaviti da ovaj hormon sudjeluje u regulaciji njene građe i funkcije. Dok ovarijektomija dovodi do smanjenja funkcije paratireoidnih žlijezda, utjecaj orhidektomije na ove žlijezde do sada nije istraživan.Iako je testosteron neophodan za normalno odvijanje spermatogeneze,potrebno je proučiti kako djeluje višak ovog hormona na različite parametre testisa(dužinu i zakrivljenost sjemenskih kanalića, Sertolijeve stanice, Leydigove stanice i makrofage testisa) i mogući nastanak neplodnosti budući da se ovaj hormon proučava kao potencijalni kontraceptiv muškarca. Kako kriptorhični testisi proizvode bitno smanjene količine endogenog testosterona, može se pretpostaviti da će to izazvati i neke morfološke promjene u citološkim razmazima ljudskih testisa. Poznavanje ovih promjena neophodno je za postavljanje dijagnoze i određivanje stupnja oštećenja testisa. Poznavanje utjecaja steroidnih hormona na razvitak spolnih nabora mogao bi objasniti neke poremećaje u razvitku spolnih organa. Na temelju svega spomenutog, ciljevi istraživanja ovog projekta su slijedeći: a) proučavanje utjecaja orhidektomije na građu i ultrastrukturu doušne i paratireoidne žlijezde b) studiranje djelovanja visokih kao i niskih razina testosterona u krvi na građu testisa u eksperimentalnim i patološkim uvjetima c) određivanje uloge i značenja steroidnih hormona na diferencijaciju spolnih nabora.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučlišta u Zagrebu, Šalata
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Patologische Institut Universitat Innsbruck
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Innsbruck, AUSTRIJA

 3. Naziv ustanove: Universitat Krankenhaus Eppendorf, Abteilung fur Andrologie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Hamburg, Njemačka

 4. Naziv ustanove: Klinička bolnica Dubrava, Odjel za nuklearnu medicinu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: -

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr