SVIBOR - Projekt broj: 3-01-042

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-042


DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE HEPATOLENTIKULARNE DEGENERACIJE (WILSONOVA BOLEST)


Glavni istraživač: BEŠENSKI, NADA (3391)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.92.

Ukupno radova na projektu: 2
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 233 233 450

Sažetak: Istraživanje će biti provedeno na cca. 40 bolesnika sa Wilsonovom Ť bolesti. Primjenom UZV jetre, CT mozga, MR mozga utvrdit ćemo Ť morfološke promjene središnjeg živčanog sustava i jetre, a Ť primjenom SPECT-a i neurofiziološkim metodama utvrdit ćemo uz Ť kliničko i laboratorijsko praćenje stadij bolesti. Pri tome ćemo Ť odrediti granice mogućnosti senzitivnosti i specifičnosti Ť pojedine dijagnostičke metode, a u cilju racionalizacije Ť dijagnostičkog postupka. Osim toga, objektivnom procjenom Ť senzitivnosti i specifičnosti pojedine metode bitno će se Ť skratiti period od prve pojave simptoma pa do postavljanja Ť ispravne dijagnoze, a koji period prema našem dosadašnjemiskustvu Ť iznosi cca. 3,5 godine. Gore navedenim metodama objektivizirat Ť ćemo uspjeh liječenja penicilaminom i cinkovim solima.

Ključne riječi: mozak, Wilsonova bolest, jetra, neurološki simptomi, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonanca, atrofija, bazalni gangliji

Ciljevi istraživanja: 1. Istražiti morfološke i funkcionalne promjene u središnjem živčanom sustavu (SŽS) i jetri primjenom kompjuterizirane tomografije (CT), magnetske rezonance (MR), SPECT-a, UZV jetre,te neurofizioloških postupaka (evocirani potencijali, magnetskastimulacija, tonometrija i akcelerometrija) u dijagnostici iliječenju hepatolentikularne degeneracije. 2. Objektivno utvrđene morfološke i funkcionalne promjene SŽS-akorelirati s kliničkim stadijima bolesti. 3. Follow-up studijom bolesnika utvrditi da li jednom nastalemorfološke i funkcionalne promjene u SŽS-u i jetriprimjenomterapije regradiraju ili ne, odnosno kada se njihova eventualnaregresija može očekivati. 4. Procijeniti vrijednost određivanja koncentracije "slobodnogbakra" u serumu, klirensa bakra u urinu te koncentracije bakra ulikvoru u dijagnostici i praćenju uspješnosti liječenja. 5. Istražiti funkcionalne promjene kortikospinalnog ikortikobulbarnog trakta primjenom magnetskog stimulatora ubolesnika s hepatolentikularnom degeneracijom.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Neurologische Klinik und Poliklinik der Technischen Universitat Munchen, Klinikum rechts der Isar
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 8000 - Munchen, Deutschland

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr