SVIBOR - Projekt broj: 3-01-045

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-045


KLINIČKO ZNAČENJE VANTJELESNOG ODSTRANJENJA LIJEKOVA, OTROVA, PROTUTIJELA ZA ISHOD I PROGNOZU AKUTNIH OBOLJENJA


Glavni istraživač: GAŠPAROVIĆ, VLADIMIR (144840)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 12
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za hitnu internu medicinu Klinika za unutarnje bolesti - Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41233-233
teleFaks: 385 (0)41213-017

Sažetak: U projektu "Ekstrakorporalna eliminacija lijekova i otrova" ispitivali smo mogućnosti odstranjenja pojedinih tvari na membranama za hemodijalizu, hemoperfuziju te plazmaferezu, kako je u samom nacrtu istraživanja bilo i zacrtano. Praćenjem kliničke slike te njenom koleracijom s dobivenim numeričkim podacima (koncentracijama tvari) dobivaju se vrijedne spoznaje o mjestu i ulozi ekstrakorporalnih postupaka u hitnim stanjima. Neki rezultati dosadašnjih istraživanja na ovom projektu objavljeni su na svjetskim kongresima u inozenstvu te publicirani u domaćoj i svjetskoj literaturi. Neki rezultati tek se očekuju jer su istraživanja u tijeku.

Ključne riječi: vantjelesno odstranjenje, hemodijaliza, hemoperfuzija, plazmafereza, lijekovi, otrovi.

Ciljevi istraživanja: Mjerenjem koncentracija tvari prije dijalizne membrane i nakonnje moguće je uz poznate protoke krvi i dijalizata izračunativeličinu eliminacije pojedine tvari. Pretpostavili smo da jetakođer moguće dodatkom pojedinog supstrata koji smanjujekoagulabilnost krvi utjecati na veličinu eliminacije pojedinetvari. Neki rezultati ovog istraživanja već su gotovi iobjavljeni u inzemnoj literaturi. Mjerenje koncentracija tvari(lijekovi i otrovi) prije i nakon perfuzione membrane moguće jeutvrditi veličinu eliminacije pojedine liposolubilne tvari ovimpostupkom.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: +++++++++ +++++++++++++++++++++++++
    Naziv ustanove: +++++++++++++++++++
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Department of Human Toxicology, Leiden , Netherlands
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: Leiden, Netherlands

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr