SVIBOR - Projekt broj: 3-01-050

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-050


MORFOLOŠKO-STEREOLOŠKA ISTRAŽIVANJA EMBRIONALNOG MJEHURA


Glavni istraživač: DURST-ŽIVKOVIĆ, BOSILJKA (11035)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveuč
Adresa: Šalata 3,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 4566-795
Telefon: 385 (0)1 4566-946
E-mail: davor @ mamef.mef.hr

Sažetak: Istraživanja su provedena s namjerom da se odrede različiti strukturni parametri u placenti čovjeka. Rezultati pokazuju slijedeće: U zreloj placenti čovjeka ustanovljene su statistički značajne razlike (P<0,01) volumenske gustoće debla horionskih resica s ograncima i terminalnih resica što jednako vrijedi za njihove totalne volumene (P<0,02) i njihove mase (P<0,01). Raspravlja se objektivnost mjerenja intervilusnog prostora. Tijekom maturacije placente usporedbom dva promatrana razdoblja u X lunarnom mjesecu (I razdoblje od 38.-39. tjedna/12 placenta/ i II razdoblje u 40. tjednu /11 placenta/) ne mijenjaju se značajno vrijednosti makroskopskih mjerenja novorođenčadi i placenta jednako kao ni kvantitativni parametri parenhima (površinska gustoća i totalna površina terminalnih resica, mezenhima i krvnih kapilara). U sinciciotrofoblastu volumenski udio alfa zona je značajno viši u I razdoblju, dok je volumenski udio i totalni volumen beta zona značajno viši u II razdoblju (P<0,01). Površinska gustoća alfa zona je značajno viša između 38.-39. tjedna (P<0,01). To znači da je diferencijacija placentne barijere izražena proširivanjem površine alfa zona, što potvrđuje pretpostavku funkcijskog povećanja permeabilnosti u transcelularnom transportu. Raspored alfa i beta zona u placenti kao cjelini je općenit i regionalno neovisan. Beta zone prevladavaju kvantitativno. Alfa zone iznose samo 8% od totalnog volumena, 18% od totalne površine i 39% od debljine beta zona. S funkcijskog gledišta dobiveni rezultati podržavaju teoriju da tijekom zadnja 4 tjedna trudnoće rastuće fiziološke potrebe fetusa odgovaraju strukturnim promjenama sinciciotrofoblasta. Na početku ovog razdoblja maturacije diferencijacija trofoblasta je izražena dominacijom alfa zona, area odgovornih za transplacentnu izmjenu linova. Kraj ovog razdoblja je karakteriziran s porastom vrijednosti beta zona, tj. s metabolički aktivnim sincicijskim zonama. Seksualni dimorfizam očituje se u placenti na alfa zonama njihovom značajno većom volumenskom gustoćom (P<0,002), totalnim volumenom (P<0,05) i površinskom gustoćom (P<0,025) u placentama ženske novorođenčadi. Fetoplacentni indeks je viši u muške novorođenčadi. Elektronskomikroskopskom citomorfološkom analizom sinciciotrofoblasta beta zone su lako identificirane kao segmenti deblje citoplazme s brojnim jezgrama, obiljem staničnih organela, nakupinama kanalića glatkih stijenki, mjehurića i bazalnim uvrnućima. Na temelju ovih opažanja smatramo da je citomorfološke diferencijacije ultrastrukturnih elemenata beta zona moguće lako promatrati. Pretpostavljamo da su oni tehnički prikladni za kvantitativnu analizu sa stereološkim metodama na elektronskim mikrografijama.

Ključne riječi: embrionalni mjehur,placenta(morfologija, parenhim, zrioba, razvitak, sinciciotrofoblast), stereologija, embrionalne ovojnice

Ciljevi istraživanja: Područje istraživanja je arhitektura embrionalnog mjehura: placente i embrionalnih ovoja. Analizira se homogenost građe placente kao cjeline i ustanovljuje eventualne regionalne strukturne razlike: vertikalno, od subhorionske do parabazalne zone te horizontalno, od područja insercije pupkovine do ruba organa. Jednako tako ocjenjuju se i uspoređuju u kronološkom kontinuitetu strukturne promjene tijekom diferencijacije i maturacije placente. Referentno područje je parenhim placente sa svim strukturnim elementima: horionske resice, a u njima sinciciotrofoblast i njegovi diferencirani dijelovi (alfa i beta zone, čvorići), placentna barijera (membrana),mezenhimalna stroma, horionske krvne žile, placentni fibrinoid te intervilusni prostor. Morfološko-stereološke svjetlosno-mikroskopske analize proširuju se i na elektronsko-mikroskopsku razinu.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 3-01-181 Rječnik medicinskog (humanog i veterinarskog) nazivlja.
    Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr