SVIBOR - Projekt broj: 3-01-059

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-059


PRAĆENJE PROTOKA KRVI TOKOM TERAPIJE KARCINOMA MATERNICE I DOJKE


Glavni istraživač: BREYER, BRANKO (61770)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 28
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za ženske bolesti i porode, Centar za ginekološki karcinom
Adresa: Petrova 13, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: bbreyer@maja.zems.hr
E-mail: branko.breyer@fer.hr
Telefon: 385 (0)1 175092

Sažetak: Mjere se svojstva protoka krvi u području grlića maternice kod oboljenja od raka grlića meternice. Mjeri se dvodimenzionalnim Doppler uređajima i spektrometrima, i to sve grane uterine arterije. Mjere se indeks otpora (RI), indeks pulsatilnosti (PI) i apsolutni iznosi brzina u sistoli i dijastoli u arterijama, odnosno srednja brzina u venama. Odabrane su pacijentice koje imaju samo konzervativnu terapiju, tj. zračenje ili kemoterapiju. Zasad su dobivene početne vrijednosti navedenih parametara, koji pokazuju signifikantne razlike RI i PI između bolesnica i kontrolne grupe zdravih žena. Konačni rezultati mogu se evaluirati nakon 5 godina, koliko traje standardna evaluacija preživljavanja za ovu vrstu bolesti. Za pretrage dojke dokazano je da današnji impulsni spektrometri nisu dovoljno osjetljivi za navedene mjerenja.

Ključne riječi: ultrazvuk, Doppler, Doppler u boji, rak, rak grlića maternice, dojka, rak dojke, indeks otpora, indeks pulsatilnosti, zračenje, kemoterapija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je da se odredi da li je moguće procijeniti uspjeh radioterapije ili kemoterapije raka grlića maternice mjerenjem svojstava protoka krvi kroz grlić maternice. Dosadašnji rezultati su pokazali da metoda nije pogodna za screening, ali postoji značajna razlika između svojstava protoka krvi kod oboljelih i zdravih žena. Nakon 5 godina će se moći reći da li se na temelju ovih mjerenja može ranije procijeniti uspjeh terapije raka i, u slučaju ranijeg otkrića recidiva ranije započeti suplementarna terapija. Ranije otkriće recidiva ili nezadovoljavajuće radikalnosti terapija omogućilo bi raniji ispravak liječenja i bolje izglede za izliječenje.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr