SVIBOR - Projekt broj: 3-01-062

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-062


EVALUACIJA LIJEČENJA BOLESNIKA S TETANUSOM


Glavni istraživač: LISIĆ, MIROSLAV (94971)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Centar za intenzivno liječenje infektoloških bolesnika Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Adresa: Mirogojska 8
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4557222
Telefon: 385 (01)4557222
teleFaks: 385 (01)425-907
Telefon: 385 (01) 4557222
Telefon: 385 (01) 4557222
Telefon: 385 (01) 4557222
teleFaks: 385 (01) 425907
Telefon: 1
teleFaks: 385 (0)1 425907
E-mail: 385 (0)1
teleFaks: 385 (01) 425907
Telefon: 385 (01) 4557222
Telefon: 385 (01)4557222
E-mail: 0

Sažetak: Pokušavajući sniziti letalitet od tetanusa učinili smo prospektivnu studiju kako bi utvrdili da li količina humanog tetanus imunoglobulina (HTIG) aplicirana intratekalno mijenja letalitet ove bolesti, na koji stupanj težine kliničke slike tetanusa se to djelovanje najizrazitije očituje i kakav je financijski efekt liječenja pri primjeni više doze HTIG-a intratekalno. U studiju je bilo uključeno ukupno 128 bolesnika od tetanusa svih dobnih skupina liječenih u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu od 1991. do 1995. god., koji su podijeljeni u dvije skupine. Prva je skupina od 73 bolesnika osim uobičajene "klasične" terapije tetanusa uz intramuskularnu terapiju HTIG-om primila i 4000 i.j. HTIG-a intratekalno (Tetavenin Austrijske firme "IMUNO"), a druga, kontrolna skupina od 55 bolesnika uz istu "klasičnu" terapiju, 2000 i.j. HTIG-a intratekalno. U ispitivanoj skupini umrlo je 24 bolesnika (32,9%), dok je u kontrolnoj umrlo 10 bolesnika (18,2%). Kao zaključak ispitivanja ove prospektivne studije možemo tvrditi: 1. da ne postoji statistički značajna razlika u letalitetu bolesnika s tetanusom (Hi-kvadrat test = 2,76; P = 0,10) pri intratekalnoj primjeni 4000 i.j. i 2000 i.j. HTIG-a, 2. da je upola jeftinija i jednostavnija primjena 2000 i.j. HTIG-a intratekalno.

Ključne riječi: Tetanus, liječenje, intratekalno humani antitetanični gamaglobulin (HTIG)

Ciljevi istraživanja: Utvrditi u obliku prospektivne studije 1. Da li postoji statistički značajna razlika u letalitetu bolesnika s tetanusom pri intratekalnoj primjeni 2000 i 4000 i.j. HTIG-a? 2. Ako postoji razlika, na koji se stupanj kliničke slike tetanusa to djelovanje najizrazitije očituje? 3. Ako postoji razlika, koji je način liječenja i koliko ekonomičniji?


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr