SVIBOR - Projekt broj: 3-01-067

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-067


FAKTORI ONKOGENEZE TUMORA HIPOFIZE ČOVJEKA


Glavni istraživač: TEPAVČEVIĆ, DANILO (49335)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 24
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za endokrinologiju i bolesti metabolizma Interna klinika Medicinskog fakulteta KBC Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, HRVATSKA
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 21 72 80
Telefon: 385 (0) 1 2333 233 (297,299,220)
teleFaks: 385 (0) 1 21 72 80

Sažetak: Gangliozidi su funkcionalno uključeni u modulaciju staničnih membranskih receptora, osobito onih za "faktore rasta", promjene u njihovom sadržaju i sastavu mogu biti povezane s malignom transformacijom stanice, zbog čega njihovo proučavanje obogaćuje naše znanje i dalje razumijevanje pojmova u endokrinologiji, onkologiji odnosno patogenezi tumora prednjeg režnja hipofize, a to nas sigurno vodi uspješnijem liječenju ovih bolesti. Cilj našeg istraživanja je da ustanovimo kvantitativne i kvalitativne karakteristike gangliozidnih frakcija u serumu i u tumorskom tkivu, da ih razgraničimo prema vrstama secernirajućih hormona i prema patohistološkim karakteristikama, te ustanovimo karakteristične tj. patognomonične "markere" za sigurnu dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku postojećih lezija. Dobitkom monoklonskih linija stanica pomoću kulture tumorskog tkiva moći ćemo odrediti pored karakteristične gangliozidne frakcije (ili frakcija), i detaljnije secernirajuće hormone, a prethodnim tretiranjem svim raspoloživim "faktorima rasta" (stimulacijskim i inhibicijskim) i hipotalamičnim oslobađajućim hormonima, nadamo se ustanoviti njihovu međusobnu povezanost u procesu onkogeneze tumora prednjeg režnja hipofize. Takve spoznaje bi mogle otvoriti vrata stvaranju kritičnih protutijela u dijagnostici pomoću specifičnih "markera", kao i eventualno neagresivno liječenje.

Ključne riječi: "faktori rasta" - gangliozidi - onkogeneza - tumori prednjeg režnja hipofize

Ciljevi istraživanja: Opći je cilj istraživanja daljnje upoznavanje strukturnih karakteristika i funkcionalnih osobina gangliozida u zdravoj hipofizi i tumorima prednjeg režnja hipofize, kao jednog od mogućih "faktora rasta" ili receptora za "faktore rasta" u malignoj transformaciji stanica. Prvi podaci u literaturi o povišenim vrijednostima serumskih gangliozida kod bolesnika s akromegalijom, kao i prve analize tkivnih gangliozida u prednjoj i stražnjoj hipofizi zdravih ljudi i bolesnika sa secernirajućim tumorom prednjeg režnja hipofize potiču iz naših istraživanja: GD2, GD1b, GM3, GQ1c, GD3, Fuc-GM1, 9-0-acetil-GD3. Potrebno je ustanoviti gangliozide karakteristične za različite vrste tumora prednjeg režnja hipofize, tj. dobiti specifične "markere" tumora. Kako uspješno kirurško odstranjenje GH-sekretornog tumora adenohipofize snižava vrijednosti serumskih gangliozida, uspješno bi imunokemijsko markiranje preostalih tumorskih stanica unaprijedilo kiruršku efikasnost, te time smanjilo učestalost recidiva (30-40 %). Jedan od načina liječenja tumora mogao bi biti usmjeren na inhibiciju autokrinog i parakrinog djelovanja "faktora rasta" pomoću protutijela ili sintetskih peptida, odnosno pomoću usmjerenja toksin-protutijela na površinske receptore za faktore rasta.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-082 NEUROTRANSMITERI U REGULACIJI ADENOHIPOFIZE
  Naziv ustanove: MEDICINSKI FAKULTET, Zavod za endokrinologiju Interne klinike KBC REBRO
  Grad: 10000 - Zagreb, HRVATSKA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, HRVATSKA

 2. Naziv ustanove: Endokrinološki laboratorij Interne klinike Kliničkog bolničkog centra Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, HRVATSKA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr