SVIBOR - Projekt broj: 3-01-070

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-070


ISTRAŽIVANJE TEMELJNIH RAZVOJNIH PROCESA U SISAVACA


Glavni istraživač: ŠVAJGER, ANTON (48696)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 86
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 14
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
Adresa: Zagreb, Šalata 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 456 69 46
teleFaks: 385 (0)1 456 67 95

Sažetak: Projekt sadrži nekoliko pravaca istraživanja posebnih problema,koji su se pojavili tijekom dosadašnjih istraživanja razvojnihprocesa u sisavaca, pretežno na ranijim stadijima razvitka: (a)Uloga predgastrulacijskog primitivnog endoderma u diferencijacijiprimitivnog ektoderma tijekom gastrulacije zametka štakora; (b)sposobnost embrionalne osnove epifize štakora da se u ektopičnomtransplantatu diferencira u atipične stanice očne leće(lentoide); (c) Mogućnost da se u sakrokokcigealnom treatomučovjeka diferenciraju atipične stanice očne leće (lentoidi); (d)Tip diferencijacije elstične hrskavice štakora nakon poremetnjeredoslijeda biosintetskih procesa; (e) Pojavljivanje i ulogameđustaničnih spojeva među odontoblastima za vrijeme odontogenezekutnjaka u miša; (f) Vremenski slijed pojavljivanja intramuralnihneurona i enteroendokrinih stanica u želucu štakorskog zametka;(g) Uloga apoptotičkog propadanja stanica, ventralnogektodermalnog grebena i bazalne membrane u direktnom mehanizmurazvitka osnove repa štakorskog zametka.

Ključne riječi: Zametak sisavaca, Zametak štakora, Zametak miša, Zametni listići,Endoderm, Ektoderm, Morfogeneza, Diferencijacija,Transdiferencijacija, Epifiza, Sakrokokcigealni teratom,Lentoidi, Elastična hrskavica, Odontogeneza, Međustaničnispojevi, Intramuralni neuroni, Enteroendokrine stanice, Osnovarepa, Apoptoya, Ventralni ektodermalni greben

Ciljevi istraživanja: (Redoslijedom kao u sažetku). (a) Ustanoviti da li je uloga primitivnog endoderma ogranićena na stvaranje embrionalnih ovojnica, ili on ima neku ulogu i u samoj embriogenezi; (b) U kulturi stanica embrionalne osnove epifize pilećeg zametka diferenciraju se lentoidi pa se postavlja pitanje, da li je ta sposobnost transdiferencijacije specifična za vrstu i eksperimentalni sustav, ili je univerzalna; (c) U sakrokokcigealnim teratomima čovjeka je nađeno tkivo pigmentnog i živ;anog dijela mrežnice, ali nije poznato da li se ta tkiva kao u nekim eksperimentalnim sustavima - mogu transdiferencirati u atipične stanice leće; (d) Nastoji se ustanoviti da li se promjena fenotipa elastične hrskavice u eksperimentalnim uvjetima može povezati s brzinom i redoslijedom sekrecije pojedinih komponenata međustanične tvari; (e) Ustanoviti pojavljivanje i raspored komunikacijskih međustaničnih spojeva među postmitotičkim odontoblastima kao parametar njihove koordinirane aktivnosti; (f) S obzirom na pretpostavljenu interakciju između intramuralnih neurona enteroendokrinih stanica ustanoviti kronološki odnos njihova pojavljivanja u stijenci želuca štakorskog embrija; (g) Istražiti mehanizam propadanja stanica tijekom morfogeneze u osnovi repa štakorskog zametka; ustanoviti citološke značajke ventralnog ektodermalnog grebena, njegov odnos s bazalnom laminom te stupanj analogije s apikalnim ektodermalnim grebenom na osnovi udova.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr