SVIBOR - Projekt broj: 3-01-073

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-073


SELENIJ U ZDRAVLJU I BOLESTI


Glavni istraživač: MIKAC-DEVIĆ, DUŠANKA (30905)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 50
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinički zavod za kemiju KB"Sestre milosrdnice"
Adresa: Vinogradska cesta 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 17 46 66 /405

Sažetak: Znanstveni interes naših istraživanja za određivanje razine selena u različitom biološkom materijalu usmjeren je na područje njegove esencijalnosti i antikanceroznosti. U tu svrhu razvijena je metodologija određivanja selena u serumu i urinu fluorometrijskim postupkom i metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije. U svrhu ispitivanja oksidoredukcijske ravnoteže provedeno je i određivanje vitamina E i lipid peroksida u serumu i tkivu zdravih i oboljelih osoba. Ova ispitivanja od posebnog su značaja za praćenje učestalosti razvoja tumora. Ispitana je frekvencija distribucije selena u serumu i urinu kontrolne grupe ispitanika uz praćenje bioloških varijacija uzorka s obzirom na dob, spol i pušenje. Također provedeno je određivanje razine selena, vitamina E i lipid peroksida u serumu i homogenatima malignih tumora dojke. Dobiveni rezultati potvrda su predpostavci da navedeni parametri mogu biti doprinos ranoj dijagnostici raka dojke.

Ključne riječi: SELEN, vitamin E, lipid peroksid, serum, tkivo zdravo i maligno diagnostički značaj

Ciljevi istraživanja: Naš dosadašnji projekt sa naslovom "Selenij u zdravlju i bolesti"ukazuje da je razina selena u krvi našeg stanovništva kod odraslih osoba i djece niska i da se po tome ubrajamo u zemlje sa najnižim sadržajem selena u Europi. Navedeno potvrđuje se ispitivanjima autora određivanjem sadržaja selena u rječnom pijesku u tlu i žitaricama zbog čega je određivanje razine selena od posebnog interesa za naše pučanstvo. Naše područje istraživanja selena uključilo je: -ispitivanje razine selena, vitamina E i lipid peroksida sa aspekta njihove uloge u regulaciji oksidoredukcijske ravnoteže -ispitivanje razine selena u serumu i mokraći odrasle populacije -sadržaj selena u tkivu pojedinih organa zdravih osoba -sadržaj selena u tkivu benignih i malignih tumora U nastavku istraživanja predviđa se određivanje razine selena kod određenih metaboličkih poremećaja i oboljenja razne etiologije uz ispitivanje korelacije sa drugim elementima (cink,nikal, magnezij) sa aspekta dijagnostičkog i terapijskog efekta. Predviđaju se ispitivanja -na kulturama stanica -u homogenatima tkiva -u tjelesnim tekućinama


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Zloupotreba droga u Republici Hrvatskoj
    Naziv ustanove: Institut za primjenjena društvena istraživanja
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut za primjenjena društvena istraživanja
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr