SVIBOR - Projekt broj: 3-01-074

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-074


TRANSPLANTACIJA KOŠTANE SRŽI


Glavni istraživač: LABAR, BORIS (75966)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 48
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 26
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR REBRO KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI ZAVOD ZA HEMATOLOGIJU
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 2 333 368
Telefon: 385 (1) 2 333 233/611
Telefon: 385 (1) 2 333 233/601
Telefon: 385 (1) 2 333 233/631
Telefon: 385 (1) 2 333 233/277
Telefon: 385 (1) 2 333 233/251
teleFaks: 385 (1) 2 333 368

Sažetak: Ovim će se projektom istraživati pojedine faze liječenja transplantacijsom koštane srži s ciljem da se poboljšaju rezultati liječenja, prvenstveno malignih bolesti. Tako će se istraživati programi intenzivne pripreme za transplantaciju koštane srži, te komplikacija nakon TKS utvrđivanjem njihove učestalosti, te dijagnostike. Posebna važnost ovog programa je u nastojanju poboljšanja profilaktičkog pristupa i liječenja komplikacija, reakcije transplantata protiv primaoca i infekcija. Ispitati će se vrijednost ove metode u liječenju malignih limfoma i imunoproliferacijskih bolesti kao i mogućnost primjene i liječenja transplantacijom matičnih stanica periferne krvi. Djelotvornost citokina na funkciju transplantata kao i njihov antitumorski učinak istražiti će se prvenstveno u bolesnika s leukemijom. Organiziranjem panela dobrovoljnih davatelja koštane srži stvaraju se potrebni uvjeti za istraživanje na području transplantacije alogenične koštane srži od nesrodnih HLA podudarnih davatelja u Hrvatskoj.

Ključne riječi: transplantacija alogeničke i autologne koštane srži, matične stanice, komplikacije (infekcije, reakcija transplantata protiv primatelja) kimerizam, citokini, leukemije, limfomi, imunoproliferacijske bolesti, teška aplastična anemija

Ciljevi istraživanja: Ciljevi i rezultati (hr): I. Istražiti način pripreme i funkciju transplantirane koštane srži te proširiti indikacijsko područje liječenja: 1. Odrediti djelotovornost pripreme kombinacijom busulfan i ciklofosfamid uliječenju transplantacijom alogenične i autologne koštane srži.2. Ispitati vrijednost liječenja transplantacijom autolognekoštane srži u bolesnika s malignim limfomom visokog stupnjamalignosti. 3. Ispitati učinak transfuzije matičnih stanica periferne krvi nabrzinu oporavka funkcije transplantata 4. Ispitati prognostičku vrijednost čimbenika koji određujubrzinu i kvalitetu hematološkog oporavka nakon transplantacijekoštane srži. 5. Ispitati djelotvornost primjene matičnih stanica perifernekrvi u liječenju malignih hematoloških bolesti 6. Ispitati učinak citokina na oporavak funkcije transplantiranekoštane srži II. Istražiti učestalost, dijagnostički pristup, profilaksu iliječenje komplikacija transplantacije koštane srži 1. Ispitati vrijednost imunohistokemije i određivanja Ag NOR tjelešaca u koži i sluznici crijeva u dijagnozi GVHD. 2. Ispitati i odrediti kliničko laboratroijske dijagnostičke iprognostičke pokazatelje GVHD 3. Ispitati vrijednost imunoglobulina u profilaksi GVHD 4. Ispitati vrijednost "in vitro" obrade alogeničke koštane sržikombinacijom ciklosporina i glukokortikoida u profilaksi GVHD 5. Ispitati i odrediti vrijednost sistemske kemoprofilakse nakontransplantacije koštane srži 6. Ispitati i odrediti učestalost pojave rezistentnih bakterija u imunokompromitiranih bolesnika 7. Ispitati i odrediti učestalost gljivičnih infekcija nakon transplantacije koštane srži 8. Ispitati učestalost i odrediti dijagnostički pristupinfekcijama citomegalovirusom nakon transplantacije koštane srži III. Istražiti čimbenike koji utječu na ponovnu pojavu leukemije1. Ispitati vrijednost određivanja i praćenja kimerizma kao prognostičkog faktora funkcije transplantata i ponovne pojave maligne bolesti 2. Ispitati vrijednost primjene interferona te interleukina 2 iLAK stanica u profilaksi ponvne pojave leukemije nakon transplantacije koštane srži IV. Istražiti terapijsku djelotvornost transplantacije od HLA podudarnih nesrodnih davatelja 1. Prirediti panel dobrovoljnih davatelja koštane srži 2. Ispitati djelotvornost liječenja transplantacijom alogeničnekoštane srži od nesrodnih davatelja Očekivani dobrinos bio bi: 1. Unaprijeđenjem metode liječenja, boljim načinom pripreme za transplantaciju koštane srži, bržom i kvalitetnijom dijagnostikomkomplikacija, te djelotvornijom profilaksom i liječenjm komplikacija 2. Primjena transplantacije na novo indikacijsko područje, prvenstveno u malignih limfoma i imunoproliferacijskih bolesti 3. Uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih metoda koji seosim u transplantacijskoj medicini mogu koristiti i u drugimpodručjima


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF 917 CLINICAL BONE MARROW TRANSPLANTATION
  Naziv ustanove: FRED HUTCHINSON CANCER CENTRE, Seattle, Washington USA
  Grad: Seattle, USA

 2. Naziv projekta: 3-01-075 Leukemije
  Naziv ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hammersmith Hospital, Royal Postgraduate Medical School, Leukemia Unit, Department of Haematology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: W120NN - London, UK

 2. Naziv ustanove: University of Munchen, Ludwigs-Maximilian Universitaes, Klinikum Grosshadern
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Munchen, D

 3. Naziv ustanove: Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Wa, USA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Seattle, USA

 4. Naziv ustanove: The University of Connecticut Health Center, Farmington, USA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Farmington, USA

 5. Naziv ustanove: Anthony Nolan Registry
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: W120NN - London, UK

 6. Naziv ustanove: INTERNATIONAL BONE MARRW TRANSPLANT REGISTRY
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: MILWAUKEE, SAD

 7. Naziv ustanove: EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER-Leukaemia group
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Brusseles, Belgium

 8. Naziv ustanove: INTERNATIONALE GESSELSCHAFT FUER CHEMO-IMMUNOTHERAPIE
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: BEČ, ASUTRIA

 9. Naziv ustanove: EUROPEAN BONE MARROW TRANSPLANT GROUP
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: BASEL, SWITZERLAND

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr