SVIBOR - Projekt broj: 3-01-087

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-087


KOMPLEKSNI ONKOKIRUŠKI PRISTUP KARCINOMU AERODIGESTIVNOG KRIŽANJA


Glavni istraživač: PEGAN, BORIS (35894)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za ORL i cervikofacijalnu kirurgiju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", Zagreb
Adresa: Vinogradska 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Eksperimentalnim smo istraživanjem analizirali mogućnosti funkcioniranja aerodigestivnog križanja nakon opstrukcije nosa u eksperimentalnih životinja. Ugrupi bolesnika nakon totalne laringektomije analizirali smo nazopulmonalne reflekse u različitim eksperimentalnim uvjetima. Analizirali smo probleme aspiracije nakon kiruških zahvata na aerodigestivnim križanjima. Analizirali smo kvalitet glas i govora nakon operativnog zahvata totalne laringektomije u svrhu nalaženja najboljeg načina rehabilitacije govorne komunikacije. Proučavali smo posljedice intubacije te potrebu pravodobnog izvođenja traheotomije da se spriječi nemogućnost dekanilmana. Analizirali smo problematiku planocelularnog karcinoma larinksa te probleme infiltracije laringealnih hrskavica. Modernim kliničkim preoperativnim pretragama analizirali smo larinks i hipofarinks te cijelo područje aerodigestivnih križanja. U preparatima larinksa nakon operativnog zahvata analizirali smo infiltraciju laringealnih hrskavica te nalaze komparirali s dobivenim nalazima suvremenih preoperativnih dijagnostičkih pretraga. Uspješni smo bili u preoperativnoj ocjeni infiltracije hrskavice epiglotisa i širenju u preepiglotski prostor. Ističemo važnost kompleksnih modernih dijagnostičkih pretraga u transglotičkih karcinoma larinksa da bi se mogle zadovoljiti kako onkološke tako i funkcije aerodigestivnih križanja nakon operativnog zahvata.

Ključne riječi: maligni tumori, aerodigestivno križanje, respiratorna funkcija, gutanje, aspiracija, glas i govor

Ciljevi istraživanja: U proteklom razdoblju istraživanje je usmjereno na nekoliko temeljnih problema bolesnika s malignim tumorom aerodigestivnih križanja. Tražeći odgovor na pitanje koji je najbolji modalitet kompleksnog onkološkog pristupa, posegnuli smo za ispitivanjima respiratorne funkcije, digestivne funkcije te glasa i govora; sve u odnosu na tip operativnog zahvata. U središtu pažnje je preoperativna procjena i kasnije multilateralna evaluacija operativnih uzoraka naših bolesnika. Pokušaj rekonstrukcije u području tumora korjena jezika nailaze na određene poteškoće kada se analozira uspostavljena funkcija. Što se tiče respiratorne funkcije, za nju je bitno pitanje stanja bolesnika u ranom postoperativnom tijeku: da li je moguća operacija bez traheotomije, i time smanjiti bolesnicima jednu veliku neugodu. Kod onih, gdje je traheotomija neophodno potrebna, centralno je pitanje dekanilmana u odnosu na postoperativnu aspiraciju. Naši eksperimentalni radovi respiracijske funkcije na životinjama daju doprinos ovoj problematici jer proučavaju refleksogene elemente koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju ova dva pitanja. Utjecaj hormona štitnjače na zbivanja u području glave i vrata pobuđuju daljnji interes istraživača. Rezultati naših radova iz ovog područja usmjereni su na istraživanje razlika u hormonalne aktivnosti operacijskih uzoraka tkiva štitnjače.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr