SVIBOR - Projekt broj: 3-01-090

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-090


NASLJEDNE METABOLIČKE BOLESTI DJECE


Glavni istraživač: MARDEŠIĆ, DUŠKO (28220)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta, Klin.boln.centar Kišpatićeva 12, Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12, Rebro
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 213 087
teleFaks: 385 (0)1 210 900

Sažetak: Istraživanje fenilketonurije u Hrvatskoj. U okviru Hrvatskog programa skrininga na fenilketonuriju od 1979. do 1992. među 653.844 uzoraka krvi novorođenčadi otkrivena su 82 uzorka s povećanom koncentracijom fenilalanina. Tako otkrivena djeca i njihove obitelji ušle su u skupinu ispitanika ovog projekta. Incidencija svih (tzv. klasičnih, blagih i benignih) hiperfenilalaninemija u Hrvatskoj iznosi oko 1:8000 novorođen- čadi, a incidencija klasične fenilketonurije (s 54 otkrivena djeteta) 1:12108 novorođenčadi. U 25 obitelji bez konsangviniteta u rodoslovlju, određeni su haplotipovi restrikcijskih fragmenata varijabilne duljine (RFLP) u području lokusa gena za fenilalanin- -hidroksilazu (PAH-gena), kao i same mutacije na PAH lokusu. Utvrđeno je da je 80% alela na tom lokusu povezano s tri haplotipa (br. 1, 2 i 4). Otkriveno je 9 mutacija povezanih s 7 mutantnih haplotipova, što čini 70% fenilketonuričnih alela u istraženom uzorku djece s PKU. Najčešća je mutacija bila na kodonu 408, a najčešći haplotip 2 koji je povezan s tom mutacijom. Ti su podaci u skladu s europskim. Mutacija na kodonu 281 PAH-gena češća je u Hrvatskoj nego u do sada istraženim populacijama. Rezultati istraživanja ostalih nasljednih metaboličkih bolesti djece u Hrvatskoj objavljena su u radovima citiranim u bibliografiji ovog izvješća.

Ključne riječi: nasljedne metaboličke bolesti, genetika, mutacije, fenilketonurija, hiperfenilalaninemije, haplotipovi, PAH-gen, populacijska genetika, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Istraživanje u okviru ovog projekta teče u dva temeljna smjera: A. istraživanje epidemiologije, kliničkih osobitosti i varijabil-nosti te molekulsko genetičke osnove klasične fenilketonurije idrugih varijanata hiperfenilalaninemije u populaciji Hrvatske; B. Istraživanje klinike, biokemije i genetike drugih nasljednihmetaboličkih bolesti u djece u Hrvatskoj. Ciljevi istraživanja pod A. mogu sažeti u idućim točkama. 1. Utvrđivanje incidencije fenilketonurije i ostalih hiperfenil-alaninemija u neonatalnoj populaciji Hrvatske i usporedba sincidencijom u drugim europskim populacijama. 2. Dobivanje uvida u distribuciju haplotipova DNA dobivenihcijepanjem genomske DNA restrikcijskim endonukleazama u područjugena za fenilalanin-hidroksilazu u hrvatskoj populaciji. 3. Dobivanje uvida u molekulsku strukturu gena za fenilalaninhidroksilazu u neonatalnoj populaciji u Hrvatskoj. 4. Korelacija fenotipa i genotipa hiperfenilalaninemija uHrvatskoj. Ciljevi istraživanja pod B. mogu se sažeti u: 1. dobivanje uvida u epidemiologiju mendelski nasljednih bolestiu dječjoj populaciji Hrvatske; 2. uočavanje kliničkioh i genetičkih osobitosti tih oboljenja unašoj populaciji; 3. procjena terapijskih mogućnosti tih bolesti u našim uvjetima; 4. stvaranje temeljnih uvjeta za rano prepoznavanje, dugoročnoliječenje i prevenciju te genetičko savjetovanje u našojpopulaciji.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr