SVIBOR - Projekt broj: 3-01-092

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-092


POPRATNA IMUNOST I NJEZIN UTJECAJ NA METASTAZIRANJE TUMORA


Glavni istraživač: ANDREIS, IGOR (496)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za fiziologiju
Adresa: Šalata 3, PO Box 978
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)041-466-766

Sažetak: - Splenocitima popratno imunih miševa može se adoptivno prenijeti imunost na EAT, ali splenociti iz razdoblja slabljenja popratne imunosti (PI) (16. dan) poništavaju učinak adoptivne imunoterapije. - Dinamika rasta sekundarnog potkožnog tumora ne razlikuje se bitno od dinamike rasta sekundarnog intraperitonealnog tumora, no potkožni tumor omogućuje točnije praćenje tumorskog rasta. - Ubrizgavanjem ciklofosfamida (200 mg/kg) životinjama koje 13 ili 15 dana nose primarni tumor usporuje se rast sekundarnog tumora, ubrizganog 1 ili 3 dana poslije davanja ciklofosfamida, što upućuje da bi supresijski limfociti mogli biti odgovorni za prestanak PI. - U neutralizacijskom je testu ustanovljeno da ciklofosfamid ne poništava inhibicijski učinak splenocita miševa koji tumor nose 20 dana, što bi govorilo da su u tom razdoblju za slabljenje PI odgovorne neke druge stanice, a ne supresijski limfociti. - U razdoblju najveće izraženosti PI sudjeluju i makrofagi i limfociti, ali je važnost limfocita izraženija. - U ranom razdoblju slabljenja PI (16. dan) izraženija je supresijska uloga limfocita, a u kasnom razdoblju (30. dan) tu ulogu preuzimaju makrofagi. - Na modelu mamarnog karcinoma ustanovljeno je da je broj plućnih metastaza najmanji ako se popratno imuni splenociti ubrizgaju 1 ili 3 dana prije tumorskih stanica.

Ključne riječi: popratna imunost, supresijske stanice, supresijski limfociti, supresijski makrofagi, neutralizacijski test, tumorske metastaze

Ciljevi istraživanja: Glavni je cilj predloženog projekta istraživanje čimbenika o kojima ovisi dinamika popratne imunosti (PI) na tumor, a posebice istraživanje uzroka i mehanizama njezina slabljenja odnosno prestanka. Glavni dio istraživanja bavi se odnosom PI i tumorskog metastaziranja, jer se prema mnogim mišljenjima prestankom PI stvaraju uvjeti za metastaziranje tumora. Budući da se sekundarno presađeni tumor u modelu PI može smatrati umjetnom metastazom, proučavanje dinamike PI može poslužiti i za proučavanje mehanizama tumorskog metastaziranja. Očekuje se da bi se uklanjanjem uzroka slabljenja PI mogla odgoditi i pojava metastaza. Nadalje, analizirat će se i važnost prisutnosti primarnog tumora u održavanju odnosno slabljenju PI. Takva istraživanja nisu samo od teorijskog značenja; ona imaju i praktičnu važnost jer mogu, bar donekle, pridonijeti razjašnjavanju okolnosti u kojima dolazi do pojave metastaza tijekom tumorske bolesti.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr