SVIBOR - Projekt broj: 3-01-100

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-100


UTJECAJ RADIOTERAPIJE I KEMOTERAPIJE NA MALIGNE I SEMIMALIGNE GLIOME


Glavni istraživač: MARKULIN-GRGIĆ, LJERKA (29401)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 01.04.94.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za onkologiju i radioterapiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu KBC Zagreb, Rebro
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01)-233-980

Sažetak: U periodu od 1991. do 1994. godine u projektu je bilo obuhvaćeno 158 bolesnika s malignim i semimalignim gliomom, 87 muških (55.1%),i 71 ženskih (44.8%). Prosječna dob bolesnika bila je 45 godina (M 42 god., Ž 46 god.). Veća učestalost opažena je u dobnim skupinama od 21-30 i 51-60 godina. U cilju istraživanja danas u svijetu oprečnih stavova o veličini volumena mozga koji je potrebnu uključiti u polje zračenja, naši bolesnici randomizirani su prospektivno u dvije skupine. U prvoj grupi bolesnicima je zračen reducirani volumen mozga uz aplikaciju relativno viših tumorskih doza, dok je u drugoj grupi zračeni volumen mozga bio relativno veći, a aplicirana tumorska doza s time u vezi relativno niža. U prvoj grupi imali smo do kraja 1994. godine 83 bolesnika (52.5%), a jednogodišnje preživljenje za 62 od njih koji su bili tretirani do kraja 1993. bilo je 75.8%. Za 41 bolesnika iz ove grupe tretiranih do kraja 1992. godine dvogodišnje preživljanje bilo je 17.1%. U drugoj grupi bilo je 75 bolesnika koji su bili zračeni večim poljima i odgovarajući tome nižim tumorskim dozama. Jednogodišnje preživljenje za 57 bolesnika iz ove grupe koji su bili iradirani do kraja 1993. godine bilo je 70.2%. Dvogodišnje preživljenje za 38 bolesnika koji sau bili liječeni do kraja 1992. godine iznosilo je 15.8%. Svi bolesnici bili su iradirani nasuprotnim paralelnim poljima, u 16-18 frakcija kroz 3-3.5 tjedna. Od 158 bolesnika 107 je dobilo postoperativnu i postiradijacijsku kemoterapiju (67.7%). 81 od 107 bolesnika bio je liječen monokemoterapijom - CCNU (75.7%), a 26 od 107 bolenika polikemoterapijom - CCNU ili BCNU + Vincristin (24.3%). Svi bolesnici bili su praćeni uz pomoć vlastite programske podrške izradjene za potrebe istraživanja, i to na temelju neuroloških nalaza, EEG-a, oftalmoloških parametara, kompjutorizirane tomografije i ostalih kliničkih i laboratorijskih nalaza predvidjenih protokolom istraživanja.

Ključne riječi: Tumori središnjega živčanoga sustava, Gliomi, Semimaligni gliomi, Maligni gliomi, Radioterapija, Kemoterapija

Ciljevi istraživanja: Svrha ovog istraživanja je pronaći optimalni volumen mozga koji treba uključiti u polje zračenja kod tretiranja bolesnika sa semimalignim ili malignim gliomom. Također, želi se utvrditi vrijednost postoperativne postiradijacijske kemoterapije (mono ili polikemoterapije) u liječenju ovih bolesnika. Ispituje se vrijednost trostepene klasifikacije glioma u odnosu na prognozu bolesti. Želi se utvrditi uloga dobi, spola, veličine i smještaja ovih tumora, kao i važnost opsega kirurškog zahvata (biospija,palijativna redukacija tumora, "maksimalna redukcija tumora") na preživljanje.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za neuropatologiju, KBC Rebro, Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Klinika za neurokirurgiju KBC Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Klinika za neurokirurgiju KB "Sestre milosrdnice"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Klinika za neurokirurgiju KB Firule, Split
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Klinika za neurokirurgiju Klinicke bolnice Dubrava
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Christie Hospital and Holt Radium Institute Manchester, UK
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: M20 9BX - Manchester, United Kingdom

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr