SVIBOR - Projekt broj: 3-01-105

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-105


DOPAMIN I POVEZANI NEUROTRANSMITORI U ZDRAVLJU I BOLESTI


Glavni istraživač: LACKOVIĆ, ZDRAVKO (25112)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 61
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 14
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za Farmakologiju
Adresa: Šalata 11
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: lac@mamef.mef.hr
Telefon: 385 (01) 4566-843
Telefon: 385 (01) 4590-219
teleFaks: 385 (01) 424-001

Sažetak: 1. Istraživanje metabolizma dopamina. Intenzivna, ali varijabilna, deaminacija dopamina u perifernim tkivima štakora, miša i kunića, te njezin nedostatak u zamorčadi, ukazuje da ona nije uvjetovana normalim metabolizmom dopamina - već da bi dopamin u perifernim tkivima, barem nekih vrsta, mogao imati samostalnu funkciju. 2. Istraživanje kompezacijskog rasta nadbubrežne žlijezde i jajnika te rasta i razvitka ovarija tijekom puberteta. Nasuprot normalnome rastu ili rastu nakon kroničnoga stresa, beta receptori reguliraju kompenzacijski rast nadbubrežne žlijezde štakora. Muskarinski receptori su uključeni u pubertalni rast ovarija u štakora. U odraslih ženki štakora muskarinski receptori nisu povezani s rastom - ali je njihova stimulacija prijeko potrebna za kompenzacijski rast ovarija nakon nasuprotne, jednostrane ovariektomije. To je popraćeno neočekivanim vezivanjem ovarisjskih muskarinskih receptora uz unutarstanično signaliziranje putem diacilglicerola. 3. Istraživanje učinka šećerne bolesti na CNS. Ekspresija gena za dopaminergičke, noradrenergičke i serotonergičke transportere u streptozotocin dijabetičnih životinja je promijenjeno. Promjene središnjih monoamina su regionalno specifične i izraženiju u kronično dijabetičnih životinja. Slične promjene u ekspresiji gena za monoaminergičke transportere nađene su u životinja koje su primile streptozotocin i.c.v. U štakora koji su primili dijabetogenu dozu aloksana ili streptozotocina, ili nedijabetogenu dozu ovih tvari u moždane komore, dolazi do povišenja spontanog praga boli, smanjenja učinaka morfina, hipotermije i poremećene termoregulacije nakon izlaganja hladnoći. To ukazuje da bi navedeni poremećaji u dijabetesu mogli biti središnjeg podrijetla.

Ključne riječi: neurotransmitori, dopamin, kompenzacijski rast, jajnik, nadbubrežna žlijezda, muskarinski receptori, beta-receptori, diabetes mellitus, aloksan, streptozotocin, bol, regulacija tjelesne temperature

Ciljevi istraživanja: 1. Istraživanje metabolizma dopamina. Cilj ovog istraživanja je kvantificirati obim deaminacije dopamina u pojedinim perifernim tkivima i procijeniti da li dopamin u nekim perifernim tkivima i organima ima još neku ulogu osim prekursorske uloge u sintezi beta-hidroksiliranih kateholamina. Moguće dodatne uloge dopamina na periferiji bile bi neurotransmitorska (kotransmitorska) i/ili hormonalna. 2. Istraživanja kompenzacijskog rasta nadbubrežne žlijezde, kompenzatorne hipertrofije ovarija te rasta ovarija za vrijeme puberteta. Svrha ovog istraživanja je identificirati neurotransmitore i receptore uključene u regulaciju kompenzacijskog rasta nadbubrežne žlijezde, ovarija i rasta ovarija u pubertetu te mehanizme te regulacije. 3. Istraživanje učinka šećerne bolesti na CNS. Ovaj dio projekta sastoji se od : A) istraživanja ekspresije gena za monoaminergičke transportere u mozgu streptozocin dijabetičnih životinja i žćivotinja koje su primile središnju nedijabetogenu dozu streptozotocina. B) istraživanja ekspresiju inzulin mRNA u mozgu dijabetičnih životinja i životinja koje su primile betacitotoksike i.c.v. C) testovi ponašanja životinja - istražiti učinak periferne dijabetogene i središnje nedijabetogene doze betacitotoksika na sposobnost termoregulacija i reakcije na bol. Cilj ovog istraživanja je dobiti bolji uvid u središnje poremećaje pri dijabetesu i u njihovo možebitno patofiziologijsko značenje.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-006 Drugi glasnici i mehanizmi transporta u stanici
  Naziv ustanove: Zavod za Fiziologiju, Medicinski fakultet Sveušilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Department of Biology, Abo Akademy University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Turku, Finska

 2. Naziv ustanove: Department of Clinical Neuroscience and Family Medicine, Karolinska institute, Huddinge Hospital
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Huddinge (Štokholm), Švedska

 3. Naziv ustanove: Department of Neurobiology, The Babraham Institute
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Cambridge, Velika Britanija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 01.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr