SVIBOR - Projekt broj: 3-01-106

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-106


UTJECAJ ZAGAĐENJA OKOLIŠA NA PERINATALNI I DJEČJI MORBIDITET


Glavni istraživač: JUKIĆ, STANKO (99482)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 54
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Medicinski fakultet Klinički zavod za patologiju KBC-a Zavod za ginekološku i peirnatalnu patologiju
Adresa: Petrova 13
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 444-279

Sažetak: Ispitivali bi koncentracije olova, kadmija i žive, ali i radioaktivnog cezija u organima ploda kod malformiranih plodova, kao i u tkivima umrlih neonatusa ili mrtvorođenih fetusa bez malformacija, te kod umrle djece, koja su bolovala od malignog procesa. Ukupni uzorak bi bio 200 fetusa, neonatusa i umrle djece. Pored toga pokušali bi dokazati, da li postoji razlika u koncentraciji teških metala plodova majki iz urbanih u odnosu na ruralne sredine. Zatim, da li ima razlike u koncentraciji radioaktivnog cezija u koštanim i mekim tkivima malformiranih plodova i djece umrle od malignih oboljenja u odnosu na nemalformirane neonatuse i umrlu djecu, ali bez malignog oboljenja. Pokušali bi dokazati u kojoj je mjeri upala genitalnog trakta žene uzrokom prijevremenog porođaja i pobačaja, a time i postojećeg još uvijek visokog perinatalnog mortaliteta. U ovu svrhu će biti uzimani uzorci plodovih ovoja, plodne vode, posteljice i krvi neonatusa za mikrobiološku analizu.

Ključne riječi: okoliš, zagađenje, teški metali, radioaktivni cezij, mikroorganizmi, fetus, neonatus,prematurus, malformacije, perinatalni mortalitet

Ciljevi istraživanja: 1. Toksičnost olova je dokazana a pretpostavlja se i njegovo kancerogeno djelovanje. Kako se olovo deponira u kostima, a manjim dijelom u ostalim tkivima, stvara se pretpostavka dostizanja toksičnog djelovanja sa svim mogućim štetnim posljedicima. Kako se olovo ponaša transplacentarno, moguće je njegovo nagomilavanje u koštanom sustavu ploda. Zanimalo bi nas, da li su ugroženiji plodovi trudnica iz ruralnih u odnosu na urbane sredine? Da li postoji razlika u koncentraciji olova kod malformirane u odnosu na "zdravo" rođenu djecu? Isto bi ispitivanje proveli i kod djece, koja su živjela, a umrla od malignih oboljenja. 2. Indentična bi se ispitivanja provela i za kadmij i spojeve žive imajući u vidu preventivno djelovanje, da se smanji zagađenje okoliša navedenim metalima i time predunaprijedi rađanje malformiranih neonatusa, kao i da se smanji rizik od naknadnih oštećenja, koja mogu nastati pod utjecajem tih metala. 3. Kako je poluvrijeme raspada radioaktivnog cezija 30 godina, za očekivati je da ćemo ga naći u povećanim koncentracijama u organizmu ne samo odraslih nego i plodova. Zanima nas da li će ta koncentracija biti veća u malformiranih neonatusa i kod kojih malformacija u odnosu na djecu rođenu bez malformacija. 4. U slučaju ugroženosti trudnoće i ploda mikrobiološkim agensima, želimo ocijeniti, da li je intenzitet ugroženosti zavisan od vrste uzročnika i u kojoj je mjeri taj uzročnik prethodno prisutan u genitalnom traktu žene, kako bi se moglo preventivno djelovati, što bi moglo rezultirati smanjenjem broja prijevremenih porođaja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinika za ženske bolesti i porode
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za zaštitu majke i djeteta
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Medicinski centar Vinkovci
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 32000 - Vinkovci, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Zavod za nuklearnu medicinu KBC-a
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr