SVIBOR - Projekt broj: 3-01-108

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-108


MOLEKULARNA I IMUNOGENETIČKA ISTRAŽIVANJA BOLESTI VEZANIH UZ HLA


Glavni istraživač: KAŠTELAN, ANDRIJA (20432)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 27
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Republički referalni centar za transplantaciju i tipizaciju tkiva, Zavod za tipizaciju tkiva
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 23 32 35
Telefon: 385 (0)41 23 28 33
teleFaks: 385 (0)41 21 26 84

Sažetak: Imunogenetička i molekularna istraživanja povezanosti bolesti i gena sustava HLA provode se u cilju otkrivanja genetskih mehanizama nastanka bolesti te unapređenja njihove dijagnostike, terapije i profilakse. Projekt čine obiteljska i populacijska istraživanja otkrivanja gena i hapolotipova visokog rizika za pojedine bolesti (inzulin ovisan diabetes melitus, kongenitalna adrenalna hiperplazija, ankilozantni spondilitis, reumatoidni artritis, artropatije, infertilitet). Uvođenjem novih metodologija molekularne genetike,kao što je DNA tipizacija gena klase II oligonukleotidnim probama, omogućit će se određivanje novih genetskih biljega. Kao jedini hrvatski centar u kojem se uspješno provodi prenatalna dijagnoza kong. adren. hiperplazije, na osnovu tipizacije HLA, uvođenjem novih metoda (kordocenteza, DNA tipizacija) unaprijedit će se egzaktnost ranog otkrivanja bolesti kod fetusa u rizičnim obiteljima.

Ključne riječi: HLA, geni visokog rizika, DNA, populacijska istraživanja, obiteljska istraživanja, prenatalna dijagnostika, kongenitalna adrenalna hiperplazija, inzulin ovisni diabetes mellitus, ankilozantni spondilitis, reumatoidni artritis, artropatije, infertilitet

Ciljevi istraživanja: Danas je u svijetu posebno aktuelno istraživanje povezanosti bolesti i gena sustava HLA na nivou DNA, u cilju otkrivanja genetskih mehanizama nastanka bolesti, te unapređenja njihove dijegnostike, terapije i profilakse. Cilj populacijskih i obiteljskih istraživanja je otkrivanje rizičnih gena biljega i haplotipova HLA, karakterističnih za hrvatsku populaciju. Kongenitalna adrenalna hiperplazija (KAH) je metabolička bolest, za koju se gen uzročnik nalazi unutar centralne regije sustava HLA. Poznavanje rizičnih gena HLA za hrvatsku populaciju, doprinjelo bi antenatalnoj i postnatalnoj dijagnostici ove bolesti. Uvođenjem novih metoda, kao što je DNA tipizacija gena klase II sustava HLA kod fetusa, unaprijedila bi se egzaktnost prenatalne dijagnostike i otvorila mogućnost uvođenja rane antenatalne terapije. Predložena populacijska i obiteljska istraživanja inzulin ovisnog dijabetes melitusa (IDDM) proširit će se na određivanje gena lokusa HLA-DQA, -DQB i -DPB. Provođenjem obiteljskih istraživanja i određivanjem rizičnih haplotipova za hrvatsku populaciju,omogućit će se otkrivanje osoba s genetskom predispozicijom za bolest. Povezanost HLA-DR3 i DR7 gena s glutenskom enteropatijom dokazana je u brojnim populacijama serološkim metodama određivanja ovih gena. Molekularna istraživanja DQA1, DQB1 i DPB1 gena u ovih bolesnika omogućit će određivanje i drugih rizičnih gena te doprinjeti objašnjenju povezanosti HLA gena i ove bolesti. U dijelu projekta koji se odnosi na reumatske bolesti otkrivanje osoba nositelja gena visokog rizika pomoći će u liječenju i profesionalnoj orijentaciji takvih osoba. Kod parova s problem infertiliteta pokušat ćemo na većem broju uzoraka pokazati stupanj učestalosti genetičkih nepravilnosti 6.kromosoma, dokazivanjem porijekla genoma na embrionalnom tkivu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-094 Bolesti nadbubrežne žlijezde i gonada u djece
  Naziv ustanove: Klinika za dječje bolesti,KBC-Rebro
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: International HLA DNA Exchange Project
  Naziv ustanove: UCLA Tissue Typing, DNA Laboratory
  Grad: Los Angeles, SAD

 3. Naziv projekta: Eleventh International Histocompatibility Workshop and Conference
  Naziv ustanove: Tokai University School of Medicine.
  Grad: Tokio, Japan

 4. Naziv projekta: Twelfth International Histocompatibility Workshop and Conference
  Naziv ustanove: Institute Biomedical des Cordeliers.
  Grad: Paris, Francuska

 5. Naziv projekta: 3-01-144 Istraživanja nepovoljnih činilaca u humanoj reprodukciji
  Naziv ustanove: Klinička bolnica "Merkur"
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: University Hospital Leiden. Department of Immunohaematology and Blood Bank
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: Leiden, Nizozemska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr