SVIBOR - Projekt broj: 3-01-110

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-110


MODULACIJA LIPIDNIH MOLEKULA: UTJECAJ HRANE I OKOLINE


Glavni istraživač: POPOVIĆ, MILIVOJ (38190)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za kemiju i biokemiju
Adresa: 10 000 Zagreb, Šalata 3, Hrvatska
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-4566-940
teleFaks: 385 (0)1-272-050

Sažetak: U ovom projektu ispitivan je učinak posebnih tipova prehrane na promjene sastava masnih kiselina u tkivima i tjelesnim tekućinama. Jedan od zadataka istraživanja bio je utvrđivanje utjecaja dijete sa niskim sadržajem masti (DNSM, "bezmasna dijeta") na stupanj nezasićenosti masnih kiselina. Pored toga praćene su promjene u stupnju nezasićenosti i moguće produljenje lanaca masnih kiselina izazvano prehranom bogatom srednjelančanim triacilglicerolima (STG dijeta). U sklopu projekta planirana su i dva dodatna smjera istraživanja o utjecaju: a)sastava n-3 i n-6 esencijalnih masnih kiselina u prehrani i b) lipofilnih ksenobiotika na masne kiseline različitih lipidnih klasa u štakora. Sumirajući do sada dobivene rezultate može se zaključiti: 1) DNSM uvjetuje značajnu desaturaciju (porast 16:1 n-7 masne kiseline) u pojedinim lipidnim klasama (TG, SMK, PC i PE). Ovaj efekt nije karakterističan za ukupne lipide ispitivanih tkiva štakora (jetra, mozak, pluća i bubrezi) ukazujući na specifični utjecaj prehrane pri biosintezi pojedinih klasa lipida. 2) STG dijeta prouzročila je porast stupnja zasićenosti masnih kiselina, kao i vrlo blago produljenje lanaca masnih kiselina kod ispitivanih klasa lipida u spomenutim tkivima. Niti ovdje nisu uočene promjene u prosječnom sastavu ukupnih lipida potvrđujući zaključke dobivene za DNSM.

Ključne riječi: lipidi, modulacija, dijeta, bezmasna dijeta, srednjelančani triacilgliceroli, esencijalne masne kiseline

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja bio je ispitati mogućnost promjena sastavamasnih kiselina (modulacija) utjecajem dijeta raznih sastavamasti (ulja). Zbog toga su u ovom dijelu istraživanjaprimijenjene dvije različite dijete: (a) dijeta sa niskimsadržajem masti (DNSM) koja je sadržavala 0.6% masti i (b) dijetasa srednjelančanim triacilglicerolima (STG-dijeta) sa 18,7% STG.Nakon 14 dana pokusa, analizirane su masne kiseline ukupnihlipida , kao i pojedinih lipidnih klasa (TG= triacilgliceroli,SMK=slobodne masne kiseline, PC=fosfatidilkolin iPE=fosfatidiletanolamin). Na temelju dobivenih podataka bilo jemoguće usporediti efekte obiju dijeta DNSM i STG na promjenusastava masnih kiselina u slijedećim tkivima: jetra, mozak, plućai bubreg. Nađene razlike izražene su kao faktor nezasićenja(desaturacije, DF) odnosno faktor zasićenja (saturacije, SF).Dobiveni rezultati upućuju na to, da se pri DNSM (zvanom još i"bezmasna dijeta") u svim pojedinačnim ispitivanim lipidnimklasama mogao utvrditi porast 16:1 n-7 masne kiseline.Istovremeno, primijećen je pad koncentracije polinezasićenihmasnih kiselina u redu C-18 masnih kiselina. Ova činjenica moglabi biti poticaj za inhibiciju medijatora ikozanoidnog reda. STGdijeta prouzročila je prosječno zasićenje masnih kiselina uispitivanim lipidnim klasama. Ovo je uglavnom bila posljedicaodređenog povećanja sadržaja palmitinske i stearinske kiseline.Najočitije se to odrazilo u frakciji PC pluća, gdje je STG dijetaprouzročila porast palmitinske kiseline od 152%. Daljnja su istraživanja pokazala, da se može zapaziti "efekt prigušivanja" promjena sastava masnih kiselina. To može vjerojatno stanici omogućiti relativno nepromijenjenu fluidnost staničnih membrana. Promjena sastava masnih kiselina u pojedinim lipidnim klasama zbile su se prema slijedećem redu prvenstva: PE>PC>PI.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut fr Biochemie der Technischen Universitaet
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: Graz, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr