SVIBOR - Projekt broj: 3-01-111

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-111


INFEKTIVNE BOLESTI - ZNAČANJE IMUNOLOŠKIH PARAMETARA


Glavni istraživač: BUREK, VITOMIR (78330)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinika za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta
Adresa: Mirogojska c.8
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4557-222
teleFaks: 385 (0)1 425-907
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Predloži projekt obuhvaća istraživanje nekih specifičnih i nespecifičnih imunoloških parametara u više područja infektivnih bolesti: virusnim hepatitisima (A,B,D,C,E ostali non-A, non-B, non-E virusi), sindromu stečene imunodeficijencije odnosno HIV infekciji (AIDS), Lyme boreliosi, pertusisu, infekcijama respiratornog i probavnog trakta, infekcijama herpes virusa, rubella virusom, virusom krpeljnog meningoencefalitisa te infekcijom uzrokovanom Toxoplasma g. Ispitivanje imunomedijatora poput TNF-a, interleukina te uz njih usko vezanog endotoksina, usmjereno je prije svega na bolesnike s meningitisom i neka septička stanja, kao na za sada najbolje definirani model kod ovakvih istraživanja. Precizno praćenje i analiza specifičnih imunoloških parametara omogućuje jedinu egzaktnu dijagnostiku u prva dva slučaja (virusni hepatitisi, AIDS - HIV infekcija) dok je bitno unapredjuje kod ostalih infektivnih bolesti. Utvrdjivanje prisustva, dinamike te korelacija imunomedijatora i endotoksina s kliničkom slikom te ishodom bolesti kod septičkih stanja i gnojnih meningitisa tek je u začetku no dosadašnja saznanja upućuju na njihovu bitnu ulogu u patogenezi spomenutih bolesti, ali i mogućnost njihova korištenja u praktične svrhe.

Ključne riječi: Imunološki parametri, virusni hepatitis A,B,D,C,E, non-A, non-B, non-E; AIDS/SIDA, HIV infekcija, Lyme borelioza, pertusis, imunomedijatori, tumor nekrozis faktor, interleukin, endotoksin.

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je utvrditi: 1. specifične i nespecifične imunološke parametre - sustavi antigen/antitijelo,subpopulacije T i B limfocita, imunomedijatori; 2. U kojoj mjeri imunološka zbivanja mogu preciznije karakterizirati patogenetsko stanje bolesnika, biti osnova za egzaktnu dijagnostiku te da li konstelacija ovih parametara može ukazati na ishod i prognozu bolesti; 3. Da li ovi parametri mogu biti orijentacija za početak i procjenu efikasnosti terapije, odnosno primjenu odgovarajuće profilakse u prevenciji nekih od spomenutih oboljenja. Kod virusnih hepatitisa istraživat će se: simultana pojava HBsAg i anti-HBs, specifični imuni kompleksi, PreS1 i PreS2 sustavi, izolirana pojava HBsAg (HBV2 virus), antitijela na HCV i HEV te eventualno prisustvo genetskog materijala HCV, što omogućuje ranu dijagnostiku te početak i monitoriranje efikasnosti terapije hepatitisa C. Jedina mogućnost egzaktnog utvrdjivanja kontakta s HIV-om je odredjivanje specifičnih imunoloških markera. Analiza njihove kinetike može ukazati na ishod infekta te biti putokaz za početak terapije i prije izbijanja simptoma bolesti. Poseban problem su osobe s ne definiranim nalazom ovih parametara. Glavni oslonac u dijagnozi Lyme-bolesti jest analiza specifičnih antitijela. Utvrđivanje antitijela/antigena omogućuje brzu i egzaktnu dijagnostiku infekcija respiratornog i probavnog trakta, infekcija uzrokovanih herpes virusima, rubella virusom, virusom krpeljnog meningoencefalitisa te infekcijom uzrokovanom Toxoplasma g. Znanstveni doprinos predloženog ispitivanja sastoji se u preciznijem utvrdjivanju stanja i dinamike imunoloških parametarau toku navedenih infekcioznih bolesti. Utvrdjivanje korelacijeizmedju ovih podataka i trenutačnog kliničkog stanja bolesnika,toka bolesti, izbora i efikasnosti terapije te ishoda bolesti dalo bi vrlo praktičan doprinos.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Max Von Pettenkofer Institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Muenchen, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Biomedical Research Center, IMMUNO
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Wien, Austria

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr