SVIBOR - Projekt broj: 3-01-116

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-116


ISPITIVANJE EKOLOGIJE HEMORAGIJSKE GROZNICE SA BUBREŽNIM SINDROMOM


Glavni istraživač: BORČIĆ, BERISLAV (4572)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 2
Naziv ustanove: Zavod za zaštitu zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb (5)
Odjel/Zavod: Služba za epidemiologiju
Adresa: Rockefellerova 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 27 73 07
teleFaks: 385 (0) 41 27 73 07

Sažetak: Sažetak: Serološkim screening-om ciljanih segmenata populacije - opće i posebno ugrožene - utvrditi će se učestalosti i proširenost hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom (HGBS) u Hrvatskoj. U tu svrhu ispitati će se tehnikom indirektne imunofluorescencije (s antigenom vlastite proizvodnje) oko tisuću uzoraka seruma opće populacije i oko 500 uzoraka seruma šumskih radnika a sve ciljano sa onih područja gdje je HGBS prethodno i verificirano registrirana. "Pozitivne" osobe će se kartirati prema mjestu stanovanja radi dobivanja uvida u rasprostranjenost HGBS-a. Ujedno će se virološkim ispitivanjem faune potencijalnih rezervoara HGBS-a (mišolikih sisavaca) na ciljanim područjima Hrvatske odrediti njihove vrste, učestalost, dinamiku i proširenost. U tu svrhu prikupiti će se 1000-1500 mišolikih sisavaca: a) prvobitno je bilo zamišljeno u 5 uzastopnih godišnjih lovova na Plitvičkim Jezerima (kao poznatom žarištu HGBS-a) i b) lovovima na područjima gdje je HGBS registriran kod ljudi. Pluća ulovljenih životinja će se podvrći virološkim pretragama metodom direktne imunofluorescencije a iz smrznutih "pozitivnih" pluća životinja nastojat će se izolirati virus na kulturi stanica (VERO). Rezultati će se analizirati, interpretirati i publicirati. 1

Ključne riječi: Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom, Hrvatska, serološki screening, mali divlji sisavci

Ciljevi istraživanja: Ciljevi i rezultati Odrediti učestalost i proširenost infekcije virusom HGBS a u ljudi u Hrvatskoj i odrediti životinjske vrste rezervoare tog virusa u prirodi, njihovu učestalost i raširenost. Serološkim screening-om opće populacije obrađeno je 6 lokaliteta (bivših općina): Slunj, Delnice, Ogulin, Jastrebar sko, Velika Gorica i Požega. Ispitano je ukupno 422 uzoraka seruma. Indirektnom imunofluorescencijom nađeno je od 2 % pozitivnih uzoraka (Požega) do 17 % (Jastrebarsko). Šumski radnici su ispitani u 5 lokaliteta: Korenica, Ogulin, Gospić Senj i Požega. Ukupno je obrađeno 411 uzoraka seruma a pozi tivnih je bilo od 0 (Gospić) do 3,6 % (Ogulin). Posebno su obrađene i dvije skupine vojnika sa bojišnice (Novska i Ivanić Grad), njih 217. Nađeno ih je 10 % pozitivnih. Mali divlji sisavci lovljeni su u 6 lokaliteta: Planina Gornja (Sesvete), Plitvička Jezera (Korenica), Kobilić (Vel. Gorica), Vranovdol (Jastrebarsko), Toti (Maksimir) i Nova Subocka (Novska). Ukupno su ulovljene i obrađene 724 životinje iz 14 različitih vrsta. Broj pozitivnih životinja kretao se od 0 (Planina G.) do 18,1 % (Vranovdol). Virus HGBS najčešće je nađen u plućima žutogrlog miša (Apodemus flavicollis), prosječno u 11,2 % životinja, a dalje slijede riđa voluharica (Clethrionomys glareolus) sa 8,2 %, poljski miš (A. agrarius) sa 6,0 % i šumski miš (A. sylvaticus) sa 4,4 %. Ulovljena je i jedna (jedina) pozitivna livadna voluharica (Microtus agrestis). 1 To determine the incidence and the geographical distribu tion of the infection with the HFRS virus in humans in Croatia and to determine the species of animals reservoirs of the virus in the environment as well as their incidence and geo graphical distribution. A sero-survey of the general population conducted in 6 localities (ex districts): Slunj, Delnice, Ogulin, Jastrebar sko, Velika Gorica and Požega. In all 422 sera samples were examined. The indirect immunofluorescence test gave positive results in 2 % of samples (Požega) up to 17 % (Jastrebarsko). Forest workers were examined in 5 localities: Korenica, Ogu lin, Gospić, Senj and Požega. 411 sera samples were examined with positive results ranging from 0 % (Gospić) to 3.6 % (Požega). Small wild mammals were trapped on 5 trapping sites: Planina Gornja (Sesvete), Plitvička Jezera (Korenica), Kobilić (Velika Gorica), Vranovdol (Jastrebarsko) ant Toti (Sesvete). In all 612 animals of 12 different species were trapped and examined. The number of positive animals ranked from 0 (Plani na G.) to 18.1 % (Vranovdol). The HFRS virus was detected most frequently in the lungs of the yellownecked mice (Apodemus flavicollis), in an average of 13.3 %, followed by the field mice (Ap. agrarius), with 8.2 %, the bank vole (Clethrionomys glareolus), with 7.5 % and the wood mice (Ap. sylvaticus), with 5.2 %. 2

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr