SVIBOR - Projekt broj: 3-01-120

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-120


UTVRĐIVANJE RIZIKA OD LEGIONARSKE BOLESTI U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: GJENERO-MARGAN, IRA (150006)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 12
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Zavod za zaštitu zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb (5)
Odjel/Zavod: Služba za epidemiologiju Odjel za epidemiologiju zaraznih bolesti
Adresa: Rockefellerova 7, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 27 73 07
teleFaks: 385 (0)41 27 73 07

Sažetak: Namjera nam je utvrditi prevalenciju antitijela na Legionella pnumophila i Lagionella micdadei u općoj populaciji, što za našu populaciju nije poznato. Osim toga, ovo saznanje omogućilo bi utvrdjivanje grupa pod povećanim rizikom od legionarske bolesti, a praktično, olakšalo otkrivnje nastanka epidemija. Istraživanje će otkriti i grupe pod povećanim rizikom , odnosno, objekte pod povećanim rizikom od kontamnacije legionelama. Pokušali bismo utvrditi postoje li uvjeti okoline (kvaliteta voda) koji povećavaju rizik od kolonizacije legionelama. Ispitivanje u populaciji bazira se na kautelama cross sectional terenskog epidemiološkog istraživanja, te naknadnoj laboratorijskoj dijagnostici: serološka dijagnostika na prisustvo antitijela za L. pneumophila serogrupa 1-6 i L. micdadei (ITFA) i identifikaciji legionela u vanjskoj sredini izolacijom na BCYE podlogama, te direktnom imunofluorescencijom (DF). Predvidjaju se i relevantne fizikalno kemijske, te pretrage ukupne bakterijske flore kojima bi se utvrdila kvaliteta prirodnih voda. Ovo bi omogučilo povezivanje odjredjenih vrsta prirodnih voda s povećanim rizikom od kontaminacije legionelama. Za ovu vrstu dokaza koristili bismo case control studiju. U odvojenoj case control studiji na kliničkim pacijentima pokušali bi utvrditi do sada nepoznatu etiologiju Pityriasis rosea Gibert, pod radnom hipotezom da se radi o legionelozi. Epidemije legionarske bolesti koje bi nastale u toku istraživanja koristile bi se kao konrolirani prirodni eksperiment.

Ključne riječi: legionarska bolest, epidemiologija, prevalencija antitijela, Legionella pneumophila, Legionella micdadei, rizične grupe, vanjska sredina, izolacija, kvaliteta vode, kliničke manifestacije, Pityriasis rosea Gibert

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi do sada nepoznate zakonitosti u epidemiologiji legionarske bolesti. Ovo bi doprinijelo efikasnijem suzbijanju i sprečavanju ove bolesti, čije epidemije u hotelima donose, osim ljudskih žrtava i veliki negativni publicetet turizmu, kao i ogromne materijalne troškove, a po procjenama u svijetu 4% mortaliteta od hospitalnih infekcija uzrokovano je legionelama. Slijedeći je cilj utvrditi da li se radi o legionelama kao etiološkom agensu jedne dermatološke bolesti čija etiologija nije poznata. Ovo bi osim znanstvenog doprinosa, omogučilo i etiološko liječenje oboljelih. Konkretno: 1. Utvrditi prevalenciju antitijela na L. pneumophila, te L.micdadei u populaciji Hrvatske. Prevalencija antitijela u populaciji nije poznata. Ovaj podatak, osim što pokazuje rizik od infekcije u općoj populaciji, omogućuje i utvrdjivanje grupa pod povećanim rizikom od infekcije, a s time brže i efikasnije suzbije i sprečavnja epidemija. 2. utvrditi grupe ljudi u populaciji koje su pod povećanim rizikom od infekcije, a koje do sada nisu prepoznate kao takve. Naša dosadašnja istraživanja potvrdjuju otkriće nekoliko takovih grupa, što bi doprinijelo kreiranju efikasnijih mjera prevencije legionarske bolesti kod nas. 3. Utvrditi case control studijom na kliničkim pacijentima oboljelima od Pityriasis rosea, a čija etiologija nije poznata - radi li se o legionarskoj bolesti, za što imamo ohrabrujuće rezultate iz pilot istraživanja.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: KBC "Firule" Split, Odjel za kožne i spolne bolesti
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Registar oboljelih od legionarske bolesti u Hrvatskoj
    Tip proizvoda: Ostalo
    Autor(i): Gjenero-Margan Ira

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr