SVIBOR - Projekt broj: 3-01-129

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-129


ORGANSKA OTAPALA - BIOLOŠKI MONITORING I TOKSIČNI UČINCI


Glavni istraživač: MAJIĆ-PRPIĆ, DANICA (27410)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Kliničko-toksikološki laboratorij
Adresa: Ksaverska cesta 2, P.P. 291
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)10 221573
Telefon: 385 (0)10 214460
teleFaks: 385 (0)10 274572
teleFaks: 385 (0)10 221252
E-mail: ferencak@mimi.imi.hr

Sažetak: U ovom projektu istražena je izloženost ljudi trikloretilenu i tetrakloretilenu, čestih onečiščivača urbane okoline, te neurotoksičnost toluena u ljudi i hematotoksičnost benzena u ljudi i eksperimentalnih životinja. Rezultati istraživanja doprinos su znanosti preko ovih zaključaka: nepobitno je dokazana apsorpcija trikloretilena i tetrakloretilena u općoj populaciji, pod normalnim uvjetima okoliša, s razinama sličnim onima objavljenim u Njemačkoj; kod niske izloženosti toluenu, i pored općih neuroloških nalaza u granicama normale, oštećenje središnjeg živčanog sustava je dokazano mjerenjem vidnih, kognitivnih i evociranih potencijala moždanog debla te višom učestalošću stečenog gubitka vida za boje; kod niske izloženosti benzenu nađeno je da je, uz kompletnu krvnu sliku i eritrocitne indekse, povećana otpornost prema hemolitičkom djelovanju glicerola prikladan test za otkrivanje rane hematotoksičnosti benzena, a benzen u krvi pogodan biomarker izloženosti. Citogenetsko ispitivanje pokazalo je prevalenciju kromosomskih aberacija (acentrični fragmenti) i veću učestalost izmjena kromatida sestara u osoba izloženih benzenu. Eksperimentalnim istraživanjem je dokazano da je test granulocitne rezerve koristan u procjeni hematotoksičnih učinaka pri otrovanju benzenom. Rezultati ovog projekta objavljeni su u 18 radova u znanstvenim časopisima, 2 rada u kongresnim zbornicima, 18 kongresnih priopćenja, tri disertacije i 1 magistarskom radu.

Ključne riječi: organska otapala, biološki monitoring, trikloretilen, tetrakloretilen, neurotoksičnost, oštećenje središnjeg živčanog sustava, elektrokortikalna aktivnost, evocirani moždani potencijali, gubitak vida za boje, hematotoksični učinci, benzen, vrijeme hemolize glicerolom, granulocitna rezerva koštane srži

Ciljevi istraživanja: Za uspješnu provedbu projekta međusobno su bila povezana tri aspekta istraživanja: biološki monitoring izloženosti, razvoj provjerenih, osjetljivih i specifičnih testova za utvrđivanje ranih znakova neurotoksičnosti otapala, te pronalazak ranih pokazatelja hematotoksičnosti otapala. Prvi cilj je bio procijeniti s pomoću biološkog monitoringa izloženost opće populacije trikloretilenu i tetrakloretilenu pod normalnim uvjetima okoliša. Drugi cilj je bio istražiti oštećenje središnjeg živčanog sustava kod dugotrajne izloženosti niskim razinama toluena, potvrđene biološkim monitoringom, mjerenjem evociranih potencijala i općeg neurološkog ispitivanja. Test stečenog gubitka vida za boje (diskromatopsija) kao pokazatelj živčanih promjena je također bio planiran. Treći cilj se odnosio na ispitivanje ranih pokazatelja toksičnog djelovanja benzena na hematopoijetski sustav kod niskih razina izloženosti. Dodatnim eksperimentalnim istraživanjem želio se dobiti odgovor granulocita na stimulaciju glukokortikoida kod kroničnog otrovanja benzenom.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr