SVIBOR - Projekt broj: 3-01-134

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-134


IONIZACIJSKO I NEIONIZACIJSKO ZRAČENJE I ŽIVOTNA OKOLINA


Glavni istraživač: BAUMAN, ALICA (2656)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 163
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Odjel za zaštitu od zračenja
Adresa: HR-10001 Zagreb, Ksaverska cesta 2, P.O.Box 291
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 434 188
teleFaks: 385 (0) 1 274 572
E-mail: Franic@olimp.irb.hr
E-mail: Zdenko.Franic@X400.irb.hr
E-mail: Prlic@olimp.irb.hr
E-mail: Ivica.Prlic@X400.irb.hr
E-mail: Sencar@olimp.irb.hr
E-mail: Franic@mimi.imi.hr
E-mail: jsencar@mimi.imi.hr

Sažetak: Istraživanja ionizacijskog zračenja u životnoj okolini osnovica su za procjenu sadašnjeg stanja radioaktivne kontaminacije i za rješavanje predvidivih budućih nuklearnih nezgoda. Ona bi za fisijske radionuklide trebala dati najvažnije podatke za procjenu količine radionuklida prisutnih tijekom migracije i njihovog zadržavanja u tlima. Osim toga ti podaci poslužit će za procjenu najnovijih vrijednosti transfernih faktora u hranidbenom lancu. Pored istraživanja fisijskih radionuklida ispituje se utjecaj prirodnih radionuklida na životnu okolinu koji su posljedica tehnološkog razvitka. Prati se njihova migracija tijekom sagorijevanja ugljena na specifičnoj deponiji šljake i pepela. Od posebne važnosti je disperzija radona i njegovih potomaka u stanovima, gdje je takva šljaka sastavni dio građevinskog materijala. Na temelju svih sakupljenih eksperimentalnih podataka procijeniti će se rizik za ljudsko zdravlje, proračunati interna kontaminacija ljudi fisijskim i prirodnim radionuklidima, te konačno izračunati doza zračenja po stanovniku Republike Hrvatske. Istraživanja usmjerena na neionizacijsko elektromagnetsko zračenje trebala bi pridonijeti proširenju fonda znanja o rizicima izloženosti, posebno na profesionalnu ekspoziciju. Procjenom rezultata epidemioloških studija odabiru se najpogodniji parametri za zdravstveni nadzor profesionalno izloženih osoba te planiraju mjere zaštite.

Ključne riječi: ionizacijsko zračenje, fisijska radioaktivnost, transferni faktor, radon, tehnološki povišena prirodna radioaktivnost, neionizacijsko zračenje, kontaminacija tla, migracija, retencija, epidemiološka studija, procjena rizika

Ciljevi istraživanja: Istraživanja ionizacijskog zračenja služe za smanjenje posljedica nuklearnih nezgoda. Najteža posljedica černobilske nezgode zbog varijacije u distribuciji fallouta je kontaminacija tla. Suradnici na projektu istražuju transfer i difuziju radionuklida u tlima. Cilj je utvrđivanje transfera radionuklida u obrađenim i neobrađenim tlima te posljedice na floru i faunu. Na obrađenim tlima očekuje se smanjenje transporta radionuklida radikularnim putem korištenjem fosfatnih gnojiva. Utvrđuje se i kontaminacija okoliša migracijom uranovih potomaka tijekom skladištenja na industrijskim deponijama, kao i difuzija radionuklida u sistemu deponija - tlo - procjedne vode - priobalno more. Istraživanja služe za procjenu transfera radionuklida u hranidbeni lanac (npr. bioindikator - divljač). Primjena šljake u građevinskom materijalu povećava radioaktivnu kontaminaciju stambenog prostora. Zbog toga se istražuje koncentracija radona u stambenim prostorima. Na zdravlje ljudi utječu i izvori neionizacijskog zračenja (video terminali, radar, radiorelejne stanice itd.) u stambenim i radnim prostorima. Istražuje se i utjecaj neionizacijskog zračenja na zdravlje ljudi, te se na procjeni epidemioloških studija predlaže zdravstveni nadzor radnika izloženih elektromagnetskom zračenju.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: EPA-JF-882 Elimination of Radioactivity and Heavy Metals from Soil
  Naziv ustanove: United States Environmental Protection Agency
  Grad: Washington, SAD

 2. Naziv projekta: IMI-CRZ-61 Rezultati mjerenja radioaktivnosti životne sredine u 1994. godini u Republici Hrvatskoj
  Naziv ustanove: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: World Health Organization (WHO)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ženeva, Švicarska

 2. Naziv ustanove: United Nations Environmental Programme
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Nairobi, Kenija

 3. Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Beč, Austrija

 4. Naziv ustanove: United States Environmental Protection Agency - Environmental Monitoring Systems Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Las Vegas, SAD

 5. Naziv ustanove: Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Le Vesinet (Paris), Francuska

 6. Naziv ustanove: International Agency for Research on Cancer
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Lyon Cedex, Francuska

 7. Naziv ustanove: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Javno vodoprivredno poduzeće Hrvatska vodoprivreda
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: Institut "Jožef Stefan"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Republika Slovenija

 13. Naziv ustanove: Nuklearna elektrana Krško
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Krško, Slovenija

 14. Naziv ustanove: Pedagoški fakultet Osijek
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: National Radiological Protection Board
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Chilton, Didcot, Oxon, Velika Britanija

 16. Naziv ustanove: Atomic Energy of Canada Ltd., Chalk River Nuclear Laboratories
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Chalk River, Kanada

 17. Naziv ustanove: Zavod za zrakoplovnu medicinu, Nova Bolnica Zagreb
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 18. Naziv ustanove: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 19. Naziv ustanove: INA-PETROKEMIJA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Kutina, Republika Hrvatska

 20. Naziv ustanove: INAVINIL
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Kaštel Sućurac, Republika Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Uređaj za mjerenje working levela (WL)
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Danko Ambrošić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr