SVIBOR - Projekt broj: 3-01-136

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-136


STOHASTIČKO-DETERMINISTIČKI MODELI U BIOMEDICINI


Glavni istraživač: JOVANOVIĆ, VELJKO (18926)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.06.94.

Ukupno radova na projektu: 34
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 11
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Komunikacija

Sažetak: Istraživane su metode postavljanja i primjena stohastičko-determinističkih modela za: 1. dinamiku zaraznih bolesti, 2.plućne fumkcije i bronhijalnu reaktivnost, 3. in vivo transport kroz biološke membrane i 4. studije migracije u svezi sa strukturom populacije. Da bi se istražio domet i zajedničke karakteristike modeliranja analizirani su kibernetički modeli višeodjeljne strukture za simulaciju statističkih i determinističkih procesa važnih za regulaciju bio-sustava. Cilj predloženih istraživanja je sagledavanje multivarijatne etiologije pojedinih tipova bolesti. Smatramo da predloženi modeli mogu biti od koristi zdravstvenoj službi Republike Hrvatske u iznalaženju optimalnih strategija u zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

Ključne riječi: determinističko-stohastički;modeli-..(farmako)kinetički, ..faktorski, ..migracijski, ..kroničnih i zaraznih bolesti, epidemiološki; konvolucioni integral; Monte Carlo simulacija

Ciljevi istraživanja: Matematički modeli imaju široku primjenu u području biomedicine, gdje služe kao osnova za planiranje eksperimenata i oarganizaciju istraživanja. Ujedni, modeli daju i osnovu za razumijevanje biomedicinske kauzalnosti. nedavno primjenjeni modeli u raznim područjima biomedicine karakterizirani su kibernetičkim elementima povratnih sprega. Takvi modeli daju procjenu stanja u djelovima sustava te čimbenike kontrole dinamike promjena ( interakcije) tih substruktura. Naša istraživanja kretat će se u tom smjeru kroz primjenu analize unutar odjeljaka. Primjena konvolucionog integrala biti će također analizirana. Istra1ivanja će se provesti na dvije razine: A) razvit će se specifični (pojedinačni) modeli i B) Istražit će se do koje mjere se ti specifični modeli mogu sumirati u zajednički multivarijatni model zasnivan na mehanizmima povratnih sprega. U istraživanjima će biti primjenjeni i deterministički i stohastički modeli. Takav pristup naročito je relevantan u epidemiološkim istraživanjima. Istraživanja će biti temeljena na primjeni aračunala. U te svrhe djelomično ćemo koristiti postojeće programske pakete a dio programske podrške razvit ćemo sami u okviru projekta.


SURADNJA - PROJEKTIOstali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr