SVIBOR - Projekt broj: 3-01-138

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-138


METALI U ČOVJEKOVOJ OKOLINI I NJIHOV UTJECAJ NA ZDRAVLJE


Glavni istraživač: MOMČILOVIĆ, BERISLAV (32360)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 232
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 64
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Lab.za fiziol. min. metabolizma, Klin. toksikol. lab., Lab. za anal. i fizičku kemiju, Odjel za medicinu rada
Adresa: Ksaverska c. 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 434 188
E-mail: blanusa@mimi.imi.hr
teleFaks: 385 (0) 1 274 572

Sažetak: U protekle četiri godine u okviru ovog projekta, provedena su slijedeća analitička, fizikalno-kemijska i biomedicinska istraživanja različitih aspekata utjecaja metala na zdravlje: - razvoj analitičkih metoda za mjerenje metala (Pb, Cd, Hg, Al i Se) u biološkom matriksu; - nadziranje toksičnih metala u okolišu i u ljudima; - molekulsko - mehanička konformacijska analiza, spektroskopska i potenciometrijska istraživanja kompleksa bakra; - eksperimentalne studije na štakorima o uspješnosti sniženja tjelesnog opterećenja metalima (Cd, Hg i Pb) pomoću novosintetiziranih kompleksona; - eksperimentalne studije reprodukcijskih i perinatalnih učinaka olova i kadmija; - započete eksperimentalne studije utjecaja kadmija na transportne mehanizme u staničnim membranama bubrega; - procjenjivanje bioloških pokazatelja u posebno osjetljivih skupina pučanstva (žene i djeca) izloženih zagađivalima; - utjecaj olova i kadmija na reprodukciju u muškaraca; - funkcija bubrega u ljudi profesionalno izloženih olovu; - studij utjecaja prehrane na apsorpciju olova. Rezultati ovih istraživanja objavljeni su u 78 znanstvenih radova u časopisima (od toga 63 referiranih u CC-u), izdana jedna knjiga, 7 radova u knjigama, 37 znanstvenih radova u zbornicima (28 međunarodnih, 9 domaćih), 82 sažetka u zbornicima, 4 doktorata i 4 magisterija.

Ključne riječi: diferencijalna pulsna voltametrija, atomska apsorpcijska spektrometrija, konformacijska analiza kompleksa bakra, monoalkilni esteri DMSA, N-(4-metoksibenzil)-D-glukamin-N-karboditioat, reprodukcija, eksperimentalne studije na štakorima, epidemiologija, biološko nadziranje, neuropsihološki učinci, hemopoeza, trudnice, djeca, olovo, kadmij, živa, nikalj, selen, cink, bakar, željezo, aluminij

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja bio je ustanoviti stupanj izloženosti našeg pučanstva metalima u okolišu, odrediti prikladne biološke indikatore izloženosti te odrediti moguće zdravstvene učinke. Istraživanja su provođena s različitih aspekata: - analitičkog - uvođenje ili poboljšanje metoda analize metala u biološkom matriksu; - ekološkog - određivanje unosa toksičnih metala u ljudski organizam putem hrane i zraka; - bazično fizikalno-kemijskog - određivanje strukture kompleksa metala i organskih liganada; - eksperimentalnog - istraživanja utjecaja olova i kadmija na reprodukciju i razvoj, istraživanje mutagenih i karcinogenih učinaka kroma i niklja, testiranje novih kompleksona za sniženje tjelesne retencije metala, uvođenje novih biokemijskih metoda istraživanja utjecaja kadmija na transport iona kroz četkaste membrane bubrega; - epidemiološkog - istraživanja zdravstvenih učinaka toksičnih metala na različitim segmentima normalne ili profesionalno izložene populacije.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-131 OCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI LJUDI ONEČIŠĆENJIMA U OKOLINI
  Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: LH-378/ILZRO The Effect of Lead on the Reproduction Ability in Men
  Naziv ustanove: International Lead and Zinc Research Organization (ILZRO)
  Grad: Research Triangle Park,NC, SAD

 3. Naziv projekta: RO3 TW00512-01A1 Isolation and characterization of kidney endosomes
  Naziv ustanove: National Institute of Health, Fogarty International Centre, Bethesda
  Grad: Bethesda, Maryland, USA

 4. Naziv projekta: CRO.6230 Chelation Therapy of Important Toxic Metals
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Beč, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Rowett Research Institute
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Aberdeen, Velika Britanija

 2. Naziv ustanove: Vanderbilt University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Nashville, Tennessee, SAD

 3. Naziv ustanove: Grand Forks Human Nutrition Research Centre
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Grand Forks, ND, SAD

 4. Naziv ustanove: Nelson Institute of Environmental Medicine, New York University Medical Center
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Tuxedo, NY, SAD

 5. Naziv ustanove: US Environmental Protection Agency, Reproductive Toxicology Branch, Health Effects Research Laboratory
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Research Triangle Park,NC, SAD

 6. Naziv ustanove: International Lead Zinc Research Organization (ILZRO)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Research Triangle Park,NC, SAD

 7. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Zavod za anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: University of Arkansas, College of Pharmacy
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Arkansas, SAD

 10. Naziv ustanove: The Technical University of Denmark
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Lyngby, Danska

 11. Naziv ustanove: Center for Mechanistic Biology & Biotechnology, Argonne National Laboratory
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 60439-4833 - Argonne, Illinois, USA

 12. Naziv ustanove: Massachusetts General Hospital and Harvard Medical Scool
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Boston, Massachussets, USA

 13. Naziv ustanove: Institut fuer Physiologie und Pathophysiologie, Georg-August-Universitaet Goettingen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Gottingen, Njemačka

 14. Naziv ustanove: Physiologisches Institut der Universitaet Zuerich
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Zuerich, Švicarska

 15. Naziv ustanove: Veterans Affairs Medical Centre, Medical College of Wisconsin, University of Wisconsin
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Milwaukee, Wisconsin, USA

 16. Naziv ustanove: II Physiologisches Institut der Universitaet Saarlandes
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Homburg/Saar, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr