SVIBOR - Projekt broj: 3-01-141

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-141


EKSPERIMENTALNI DIJABETES, TRANSPLANTACIJA I IMUNOMODULACIJA


Glavni istraživač: SLIJEPČEVIĆ, MILIVOJ (43700)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 49
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel eksperimentalne biologije i medicine Laboratorij LEDI
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 461-111
teleFaks: 385 (0)41 425-497
E-mail: hadzija a olimp.irb.hr

Sažetak: U otkrivanju i procjeni uspjeha liječenja šećerne bolesti Ť koristili smo eksperimentalne modele (aloksan i streptozotocin), Ť odnosno miševe i štakore sa spontanom šećernom bolesti. Ť Priređene su kulture stanica LO i ispitivana vijabilnost, Ť odnosno sposobnost sinteze insulina i DNA in vitro. U 39 % Ť dijabetičnih primatelja endokrinog pankreasa singenih Ť davatelja došlo je do normoglikemije. U preostalih Ť hiperglikemičnih primatelja bitno se popravio metabolički Ť status i imunološki odgovor, a u svih je popravljena aktivnost Ť enzima glukoneogeneze u jetri. "Uspavani" autoimuni proces Ť "probuđen" je koktelom citokina. Studiran je razvoj kasnih Ť komplikacija u ŠB i posljedice presađivanja, odnosno Ť aplikacije inzulina i oralnih hipoglikemika (npr. na očima i Ť bilježenjem evociranih potencijala). Upoznati su uvjeti uzgoja Ť BB štakora i NOD miševa s genetski zadanom šećernoj bolesti Ť (ŠB). Razvili smo modele za procjenu hipoglikemijske aktivnosti Ť in vivo (dijabetični miš) i in vitro (izolirani otočići u Ť kulturi). Prilagodili smo neinvazivnu metodu stimulacije Ť somatosenzornih potencijala (SSEP). Snimanje SSEP nakon el. Ť stimulacije zdravih i dijabetičnih miševa i štakora tretiranih Ť drogama, ili nakon transplantacije LO, s ciljem praćenja Ť stupnja kasnih komplikacija na živčanom sustavu u dijabetesu. Ť Transfuzije UV ozračene krvi izazivaju toleranciju na alogeni Ť presadak blokiranjem aktivnosti IL-1. UVC svijetlo izaziva lizu Ť eritrocita, a lizirani eritrociti štite stanice koštane srži od Ť njegovog citotoksičnog djelovanja. Stanice mijeloidne leukemije Ť su manje osjetljive na UVC svijetlo, a njihov supernatant Ť izaziva leukemiju u singenim i letalno ozračenim alogenim Ť primaocima, rekonstituiranim stanicama koštane srži.

Ključne riječi: šečerna bolest, gušterača, otočići i stanice, presađivanje, MHC, UV-zračenje, hipoglikemici, citokini, katarakt, evocirani potencijali, leukemija, miševi, štakori

Ciljevi istraživanja: Ovladati pokusnim modelima in vitro i in vivo za praćenje posljedica šećerne bolesti (ŠB) te ispitivanje terapeutskih pripravaka na animalnoj, staničnoj i molekularnoj razini. Proniknuti u mehanizme imunoloških procesa u toku nastanka, razvoja i liječenja ŠB, nastanka i razvoja neoplazmi i leukemija te reakcije odbacivanja stranog tkiva u cilju uspostave i, kao i imunološke tolerancije. Uz kemijski model ŠB nabavili smo iz Kanade i Njemačke BB-štakore i NOD miševe te ovladali uvjetima držanja (prvi u RH). Dokazali smo utjecaj citokina u razvoju ŠB. Nizom morfoloških i hematoloških parametara, aktivnošću različitih enzima te mjerenjem sijalinske kiseline, objektivno procjenjujemo uspješnost terapije ŠB inzulinom, drugim hipoglikemicima i presađivanjem pankreasa. Pratimo pojavu irazvoj kasnih komplikacija u ŠB (npr: promjene na očima i prijenos evociranih potencijala s periferije u SŽS i natrag, na štakoru i mišu). Izradili smo specifična moAb na sekvencu lanca inzulina. Izoliramo LO, održavamo ih u kulturi tkiva kroz više dana, procjenjujemo njihovu vijabilnost, kao i sposobnost sinteze i lučenja inzulina in vitro. Istraživamo obilježje leukemogene čestice. Ispitivamo mehanizam specifične imunološke tolerancije izazvane transfuzijom UV ozračene krvi, držanjem LO u kulturi i tretiranjem primalaca specifičnim monoklonskim antitijelima. Ovladali smo kompjuteriziranom tehnikom snimanja evociranih potencijala kod zdravih, dijabetičnih i transplantiranih miševa i štakora u anesteziji, nakon stimulacije el. strujom.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: KBC Rebro
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Madicinski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Pliva
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Institut za dijabetes, endokrinologiju i metaboličke bolesti "V. Vrhovec"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: KBC "Sestre Milosrdnice"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Institut fur Angevendte Botanik, Abt. Pharmakognosie, UNI
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Hamburg, Deutchland

 9. Naziv ustanove: Med Klinik III und Poliklinik Justus Liebig UNI
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: Giessen, Deutchland

 10. Naziv ustanove: Dept. Med. Cell. Biol. UNI
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Uppsala, Sweden

 11. Naziv ustanove: Banting and Best Dept. of Medical Research
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Toronto, Canada

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr