SVIBOR - Projekt broj: 3-01-152

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-152


UKLJUČENJE -HRVATSKOG MODELA- ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BOLESNIKA OD ŠEĆERNE BOLESTI U EUROPSKU STRATEGIJU BORBE PROTIV DIJABETESA U SKLADU SA DEKLARACIJOM SZO/IDF IZ ST VINCENT-A


Glavni istraživač: ŠKRABALO, ZDENKO (47366)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 43
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 14
Naziv ustanove: Institut za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb (45)
Odjel/Zavod: Odjel za suradne aktivnosti, Dijabetološki odjel
Adresa: Dugi dol 4a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 01/2331-480
teleFaks: 385 (0)1/2331-515
E-mail: diabinst@x400.srce.hr

Sažetak: Koncept "Hrvatskog modela" zdravstvene zaštite bolesnika od šećerne bolesti mogao bi se koristiti u organizaciji zdravstvene zaštite od većine ostalih masovnih kroničnih nezaraznih bolesti koje dijele velik broj faktora rizika sa šećernom bolesti. Ovaj projekt usmjeren je na razvoj metodologije i evaluacije takvog modela zdravstvene zaštite da bi se model mogao primijeniti u drugim sredinama. Model se uklapa u europsku strategiju borbe protiv šećerne bolesti prihvaćenom deklaracijom iz St. Vincent-a.

Ključne riječi: šećerna bolest, organizacija zdravstvene zaštite, evaluacija

Ciljevi istraživanja: 1. Inicirati programe otkrivanja šećerne bolesti s naglaskom na samozaštiti. Provedena je akcija ranog otkrivanja šećerne bolesti u poduzeću "Zagorjetours", učestalost šećerne bolesti bila je 0.8%, a oštećene tolerancije glukoze 1.6%. 2. Utvrditi prevalenciju markera rizika za pojavu inzulin-ovisnog oblika šećerne bolesti u populaciji Hrvatske. Studija je u tijeku(12, 15). 3. Utvrditi prevalenciju komplikacija u bolesnika sa inzulin-ovisnim dijabetesom. Pregledom uzorka od 140 dijabetičkih bolesnika dobivena je baza podataka za utvrđivanje učestalosti pojedinih komplikacija i za analizu povezanosti komplikacija i potencijalnih faktora rizika. 4. Smanjiti incidenciju sljepoće kod bolesnika od šećerene bolesti za jednu trećinu. 5. smanjiti incidenciju terminalne bubrežne insuficijencije za najmanje jednu trećinu. 6. Smanjiti na pola stopu amputacije stopala zbog dijabetičke gangrene. 7. Smanjiti mortalitet i morbiditet od koronarne bolesti u bolesnika od šećerne bolesti. Zbog prirode komplikacija za ciljeve 4-7 još je rano očekivati rezultate, ali je razvijena metodologija za evaluaciju (6, 7, 11, 14). 8. Postići da ishod trudnoće kod žena s dijabetesom bude jednak ishodu ostalih trudnoća. Postignut je jednak ishod u populaciji Zagreba, zbog dobro organiziranog pristupa dijabetičkoj trudnoći. 9. Razviti odgovarajuću tehnologiju u dijagnozi, praćenju i samokontroli šećerne bolesti. Razvijena je laboratorijska metoda za dijagnozu i praćenje šećerne bolesti na područjima bez dijabetološke službe i pratećeg laboratorija (10). Organiziranaje pomoć prognanim i izbjeglim dijabetičkim bolesnicima. Hrvatski model zaštite od šećerne bolesti pokazao se efikasnim i u ratnim prilikama (2, 5, 8). Istraživan je utjecaj ratnog stresa na hormone stresa i regulaciju glikemije u populaciji dijabetičkih bolesnika (1, 3, 4, 9). Format Hrvatskog registra za dijabetes promijenjen je prema standardima europskog programa za dijabetes(EURODIABETA). 10. Razviti programe kontinuirane edukacije sekundarne zdravstvene zaštite za osposobljavanje u svrhu edukacije primarne zaštite o radu s malom grupom; kontinuirana edukacija primarne zaštite iz područja šećerne bolesti i njenih komplikacija. Dvaputa godišnje (osim 1991), provodila se edukacija zdravstvenih radnika putem sastanaka s različitim temama. Za liječnike i sestre iz primarne zaštite održan je tečaj o zdravstvenom odgoju u malim skupinama (13, 16). Priručnik za bolesnike "Patient guide to diabetes care" preveden je na hrvatski. Institut za dijabetes sudjelovao je u formuliranju europskog konsenzusa za liječenje inzulin-ovisnog dijabetesa (IDDM Consensus Report), koji je preveden na hrvatski, prilagođen našim uvjetima i usvojen od dijabetologa Hrvatske, kao i konsenzus za liječenje inzulin-neovisnog dijabetesa (NIDDM Consensus Report). U svakoj županiji održan je edukativni sastanak za osobe koje rade ucentrima i savjetovalištima za dijabetes. 11. Sastaviti prijedlog nacionalnog programa edukacijemedicinskih sestara iz područja šećerne bolesti. Započetjeprojekt "LEMON" koji bi trebao osigurati nastavni materijal visoke kvalitete za obrazovanje medicinskih sestara u Hrvatskoj.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: World Health Organization Project to Develop a Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL)
  Naziv ustanove: World Health Organization
  Grad: Ženeva, Švicarska

 2. Naziv projekta: "Croatian Model" - Development of appropriate technology in the control of diabetes mellitus.
  Naziv ustanove: World Health Organization
  Grad: Ženeva, Švicarska

 3. Naziv projekta: "LEMON" - providing learning material on nursing to nurses in countries of Central and Eastern Europe
  Naziv ustanove: World Health Organization
  Grad: Ženeva, Švicarska

 4. Naziv projekta: EURODIAB IDDM Complications Study
  Naziv ustanove: University College London
  Grad: London, U.K.

 5. Naziv projekta: Controlled Trial of Lisinopril in Insulin Dependent Diabetes
  Naziv ustanove: University College London
  Grad: London, U.K.

 6. Naziv projekta: IDDM Genetic Marker Study
  Naziv ustanove: Graduate School of Public Health, Pittsburgh
  Grad: Pittsburgh, U.S.A.

 7. Naziv projekta: DIAMOND IDDM Complications Study
  Naziv ustanove: Graduate School of Public Health
  Grad: Pittsburgh, SAD


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Odsjek za psihologiju, Sveučilište u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Diabetes Research Center
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Pittsburgh, SAD

 3. Naziv ustanove: University College
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: London, U.K.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr