SVIBOR - Projekt broj: 3-01-153

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-153


SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE U RAZVOJU ZDRAVSTVA. PROGRAM REPUBLIKE HRVATSKE:"POLITIKA I STRATEGIJAZDRAVLJE ZA SVE DO 2000 GODINE"


Glavni istraživač: ŠKRABALO, ZDENKO (47366)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 16
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Ured za suradnju između Svjetske zdravstvene organizacije i Repu blike Hrvatske
Adresa: Baruna Trenka 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 434 000
teleFaks: 385 (0) 41 430 621
E-mail: X.400 E-MAIL:WHOCRO¦UNI-ZG.AC.M

Sažetak: U kontekstu suvremenih zbivanja vezanih za ujedinjenje Europe, a u skladu s ekonomskim, političkim i demokratskim promjenama u Hrvatskoj, u području zdravstva postoji potreba za preobrazbom i unapređenjem sustava zdravstva, osnovanog na priznatim znanstvenim načelima. Tu je potrebu ovim projektom moguće realizirati uz podršku i pomoć Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a kroz razmjenu iskustava i podataka u sklopu sličnih kretanja u sustavima zdravstva Europe. Naime, SZO je putem svog Regionalnog ureda za Europu (SZO/EURO) glavni zagovornik provedbe nove strategije sveopćeg pokreta za ujedinjenje Europe u području zdravstva. Ta težnja ka zajedničkoj europskoj zdravstvenoj politici započela je 1980.godine, kada je donesena Europska strategija "Zdravlje za sve do 2000.godine" (1984.godine naknadno dopunjena sa 38 Europskih strateških ciljeva). Evaluacija tog programa omogućena je sa strane svih država članica, s obzirom da su sve prihvatile globalne i regionalne strategije, da u skladu s dogovorenim planom provedbe programa izvješćuju o njegovoj implementaciji i napretku. U svrhu ostvarenja te zadaće predviđeno je osnivanje Ureda za suradnju između Europskog ureda SZO i Republike Hrvatske, posredstvom kojega bi se uz stalan protok i izmjenu stručnih informacija na principima postojećeg informacijskog sustava od strane SZO. Time bi se ostvarilo postupno priključenje hrvatskog sustava zdravstva ujedinjenom zdravstvu Europe, kao i izrada programa Republike Hrvatske: Politika i strategija "Zdravlje za sve do 2000.godine". Predviđa se ujedno i uključenje nekim od već dokazanih programa EURO/SZO u području zdravstva, kao što su:"CINDI" program prevencije faktora rizika za kronične nezarazne bolesti, projekti "Zdravi grad", "Okolina i zdravlje", "Zdravstvena zaštita dijabetesa i znanstvena istraživanja u Europi: Deklaracija St. Vincent", "Škole unaprjeđenja zdravlja", "Program unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite u Europi". Učešće u pripremi i provedbi zajedničkih programa u području zdravstva u suradnji s ostalim UN agencijama (Svjetska banka, UNDP), nedržavnim (NGO) i državnim organizacijama.

Ključne riječi: Suradnja Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije, Razvoj sustava zdravstva Hrvatske, Uključivanje zdravstva Hrvatske u ujedinjeno zdravstvo Europe, CINDI program EURO/SZO

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta: Preobrazba i unapređenje razvojnih tijekova u sustavu zdravstva Republike Hrvatske na znanstveno utemeljenim načelima, potpomognuto i podržano od strane SZO, a realizirano kroz razmjenu iskustava i podataka odgovarajućih zajedničkom sustavu zdravstva Europe. Izrada programa Republike Hrvatske: Politika i strategija "Zdravlje za sve do 2000.godine". Zadaci i očekivani rezultati: U postupcima ostvarivanja tog cilja obavljat će se slijedeći zadaci s očekivanim rezultatima: 1. Osnivanje i stavljanje u funkciju Ureda za suradnju između EURO/SZO i Republike Hrvatske. Svrha Ureda, kao administrativnog, stručnog i tehničkog središta jest stalna razmjena informacija i iskustava s pojedinim Odjelima EURO/SZO u Copenhagenu te Glavnim uredom SZO u Genevi. Za tu namjenu Ured će provoditi stalnu razmjenu publikacija i dokumentacije, te služiti kao centar za pohranu podataka i odgovarajuće dokumentacijske građe. Ured će ujedno biti pokretač, a u pojedinim slučajevima i nosilac, pojedinih suradnih projekata sa EURO/SZO (prvenstveno u smislu uključenja u već postojeće i priznate, tipa"CINDI"programa, projekta "Zdravi grad" i slično). Ključni očekivani rezultati naziru se u stalnoj kvalitetnoj i cjelovitoj informiranosti o svim aktivnostima SZO, posebice na poslovima preobrazbe sustava zdravstva u zemljama Europe, njihove prilagodbe općim razvojnim procesima te djelovanja vezanog uz razmjenu stručnih mišljenja, podataka i samih stručnjaka, angažiranih na provedbi pojedinih zadataka iz programa suradnje. 2) Aktivno trajno djelovanje na poslovima prilagodbe sustava zdravstva u promijenjenim uvjetima i okolnostima vezanim uz političke, društvene i gospodarske mijene koje su u tijeku. Pri tom je nakana uvesti suvremena dostignuća medicinskih znanosti i tehnologije u cilju poboljšanja i standardizacije kvalitete medicinskih postupaka. Polučeni rezultati očekuju se kao snažan doprinos znanstvenoj utemeljenosti (prihvaćanjem europskih normi i standarda) ustroja sustava zdravstva Republike Hrvatske. 3) Uključivanje zdravstva Hrvatske u mrežu informacijskog sustava SZO, a putem nje i u druge europske mreže, koristeći odgovarajuće baze podataka. Taj bi se proces informatičkog povezivanja ostvario putem spomenutog Ureda za suradnju sa SZO te dodatnim aktiviranjem odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta, uz predviđenu stručnu potporu EURO/SZO. Očekivani rezultati će se svoditi na stalnu informacijsku podršku od strane odgovarajući službi SZO, ali i na stalnu opskrbu SZO i njenih suradnih ustanova podacima o sustavu zdravstva, zdravstvenom stanju i ostalim značajnim informacijama iz domene zdravstva i zdravlja Republike Hrvatske.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: EURO/SZO "CINDI" Program prevencije faktora rizika vezanih uz kronične nezarazne bolesti
  Naziv ustanove: EURO/WHO "CINDI" (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention) Programme
  Grad: Copenhagen, Denmark

 2. Naziv projekta: "Diabetes Care and Research in Europe: St Vincent Declaration Action Programme"
  Naziv ustanove: EURO/WHO
  Grad: Copenhagen, Denmark

 3. Naziv projekta: "Health Promoting Schools"
  Naziv ustanove: EURO/WHO
  Grad: Copenhagen, Denmark

 4. Naziv projekta: "Quality of Care Development Programme in Europe"
  Naziv ustanove: EURO/WHO
  Grad: Copenhagen, Denmark


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Europski ured Svjetske zdravstvene organizacije (EURO/SZO) / WHO Regional Office for Europe
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Copenhagen, Denmark

 2. Naziv ustanove: Zavod za organizaciju i ekonomiku zdravstva / Institue for Health Organization and Economics
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Odjel za informiranje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac" / University Clinic for diabetes, endocrinology and metabolic diseases "Vuk Vrhovac"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Croatian Institute of Public Health
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr