SVIBOR - Projekt broj: 3-01-165

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-165


IDENTIFIKACIJA I TERAPIJA BAKTERIJSKIH UPALA


Glavni istraživač: DORIĆ, MILJENKO (85032)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 01.04.95.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Adresa: Braće Branchetta 20/1
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 227 444
teleFaks: 385 (0)51 514 915
E-mail: mamed.medri.hr

Sažetak: Novija istraživanja su pokazala da se u slučaju bakterijskih infekcija oboljeli organizam mora ne samo boriti protiv uzročnog mikroorganizma već posredno ili neposredno sa primijenjenim antibioticima. Iz tog smo razloga u razdoblju od 1991.-1993. godine pored ispitivanja učinka antibiotika na izolirane bakterije,također ispitivali i njihovo djelovanje na obrambeni sustav domaćina (na subpopulacije limfocita, sekreciju protutijela, makrofage i neutrofile). Istovremeno smo radili i na poboljšanju metode za identifikaciju bakterija izradom vlastitih kompjutorskih programa. Izrađeni su programi za identifikaciju gram negativnih fermentirajućih i nefermentirajućih bakterija, stafilokoka, streptokoka, korinebakterija, roda Bacillus i anaeroba. Dodatno smo prišli, in vivo, ispitivanju mehanizama koji sudjeluju u obrani od bakterijskih infekcija koristeći se eksperimentalnim modelom listerioze u miša. Utvrđeno je da na funkcijske sposobnosti limfocita utječu neki cefalosporini i aminoglikozidi, a zanimljivo je da je porast rezistencije bakterija najslabije izražena prema onim antibioticima koji stimuliraju B limfocite na proliferaciju. Na sposobnost adheriranja peritoneumskih makrofaga čini se najjače djeluju neki beta laktamski antibiotici. Rezultati su od posebne važnosti u kliničkoj praksi jer se uzimajući u obzir navedene rezultate može izbjeći primjena onih lijekova koji moduliraju imunološki odgovor u pacijenata gdje postoji promjenjena imunološka reaktivnost. Tijekom 1995 god. prišli smo i proizvodnji monoklonskih protutijela na LPS K.pneumoniae s ciljem upotrebe istih za serotipizaciju ovih klinički značajnih bakterija.

Ključne riječi: računalo, bakterija, antibiotici, antibiogram, imunitet

Ciljevi istraživanja: Projekt ima za cilj: 1. Poboljšati metode identifikacije izkliničkog materijala. Posebno je važno poboljšati metodeidentifikacije uvjetno patogenih bakterija koje zauzimaju svevažnije mjesto u etiologiji hospitalnih infekcija, posebno uimunološki kompromitiranih pacijenata. U prvom redu mislili smona one bakterije čija identifikacija još uvijek nije postalarutinskom laboratorijskom praksom.; 2. Ispitati i pratitiosjetljivost izoliranih bakterija na različite antibiotike.; 3. Ucilju unapređenja terapije bakterijskih upala također smoispitivali učinak svih rutinski upotrebljavanih antibiotika naimunološki sustav. Ovo je od posebne važnosti u kliničkoj praktijer se na taj način može izbjeći primjena onih lijekova kojimoduliraju imunološki odgovor u pacijenata gdje postojipromijenjena imunološka reaktivnost.; 4. Također smo nastojaliutvrditi postoji li korelacija između učinka antibiotika naimunološki sustav i pojave rezistencije bakterija naantibiotike.; 5. Neke pretpostavljene mehanizme koji sudjeluju uobrani od bakterijskih infekcija dodatno smo željeli proučiti, invivo, na eksperimentalnom modelu murine listerioze. Posebno smoželjeli pratiti učinak nositelja stanične imunosti, obzirom da seradi o intracelularnom parasitu, kao i patogenezu intrauterineinfekcije.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-169 MEHANIZMI KONTROLE CITOMEGALOVIRUSNE INFEKCIJE
  Naziv ustanove: ZAVOD ZA FIZIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU, MEDICINSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U RIJECI
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Specijalna klinička ortopedska bolnica
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 51415 - Lovran, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut fur Mikrobiologie, Abteilung Bakteriologie, Universitat Ulm
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 7900 - Ulm, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr