SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-165

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-165


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 27
Ukupno objavljenih radova: 30


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Further possibilities of using aryloxycarbonic acid derivatives in clinical practice

  Autori:
  Dorić, Miljenko (85032)
  Gligora, Mario (75503)
  Časopis: Folia Biologica (Praha)
  Broj: 2
  ISSN: 0015-5500
  Volumen: 37
  Godina: 1991
  Stranice: od 131 do 133
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: U kliničkoj praksi derivati ariloksikarbonske kiseline (AK)upotrebljavaju se isključivo u tretiranju hiperlipidemije.Nedavno smo dokazali da neki derivati AK mogu biti uspješnoupotrebljeni i u tretiranju nekih kožnih promjena. Daljnjeanalize su pokazale da neki derivati stimuliraju različitestanice mesodermalnog podrijetla uključujući i limfocite. Učinakje ovisan o koncentraciji te su rezultati dali naslutiti da sederivati AK mogu rabiti u kliničkoj praksi i kao imunomodulatori.
  Ključne riječi: derivati ariloksikarbonske kiseline, fitohemaglutinin

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Non-cultivable Salmonellae in the light of direct immunofluorescence microscopical diagnostics

  Autori:
  Šamanić, Vinko (107951)
  Kelenc, Darko
  Časopis: Acta Facultatis Medicae Fluminensis
  Broj: 3
  ISSN: 0065-1206
  Volumen: 16
  Godina: 1991
  Stranice: od 113 do 118
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prisutnost salmonela u izmetu bolesnika i zdravih ljudiuspoređivali smo pomoću dvaju postupaka njihove detekcije:uzgojem i izravnom imunofluorescencijom. Od 2437 uzoraka stolice,otkrili smo salmonelu u 109, dakle 4,41%. U 34 slučajeva (1,37%)dokazali smo salmonelu objema metodama (kultivacija i DIF), a u75 slučajeva (3,03%) mogli smo je dokazati samo s DIF, i pritomje kultivacija "izdala". Te salmonele označili smo kao"nekultivabilne".
  Ključne riječi: imunofluorescencija, salmonele, nekultivabilne salmonele

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: IgG, IgM and IgA umbilical blood concentrations in normal singleton vaginal deliveries with stinking amniotic fluid or intrapartal maternal febrility >= 38C or duration of delivery > 12 hours

  Autori:
  Mahulja-Stamenković, Vesna (194792)
  Beleznay, Oton (2974)
  Stamenković, Mile (143341)
  Samardžija, Radojka
  Makiš, Janko (27500)
  Časopis: Zentralblatt fur Gynakologie
  ISSN: 0044-4197
  Volumen: 115
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 35
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pratili smo 321 novorođenče, rođenih prije termina ali prirodnimputem (isključena su djeca rođena carskim rezom). Djeca supodijeljena u dvije grupe. U prvoj grupi nalazilo se 62 djece sjednim od slijedećih kliničkih znakova: amnionska tekućina sizrazito neugodnim mirisom, intrapartalni febrilitet majke (>=38C) ili trajanje poroda > 12 sati. U drugoj kontrolnoj grupibilo je 259 novorođenčadi bez navedenih kliničkih znakova. Kodobiju grupa određivana je koncentracija IgG, IgM i IgA uumbilikalnoj krvi metodom RID. Rezultati nisu pokazali značajnurazliku u koncentracijama praćenih imunoglobulina.
  Ključne riječi: IgG, IgM, IgA, umbilikalna krv, prijevremeni porod, amnionska tekućina, febrilitet majke (>= 38C), trajanje poroda (> 12 sati)

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Numerical key for the identification of gram-negative fermentative bacteria

  Autori:
  Makiš, Janko (27500)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Časopis: Acta Facultatis Medicae Fluminensis
  Broj: 1
  ISSN: 0065-1206
  Volumen: 18
  Godina: 1993
  Stranice: od 11 do 23
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisan je numerički dijagnostički ključ za gram-negativnefermentirajuće bakterije, koji velikom točnošću omogućujeidentifikaciju tipičnih i atipičnih biokemijskih inačica.Izolirani sojevi nasađuju se na trinaest biokemijskih podlogarutinskog seta. Nakon inkubacije, očitavaju se reakcije izbrajaju bodovi samo pozitivnih testova na osnovi kojih se izključa identificiraju sojevi. Konačna identifikacija neposrednimočitavanjem iz ključa, postignuta je u 67,48% sojeva, a u ostalihpotrebno je testirati manji broj dodatnih biokemijskih testova dabi se nakon očitavanja reakcija biokemijskih testova rutinskogseta, diferencirali sojevi s jednakim zbrojem bodova.
  Ključne riječi: gram-negativne bakterije, računalo

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antimicrobial activity and immunological side effects of different antibiotics

  Autori:
  Dorić, Miljenko (85032)
  Abram, Maja (133610)
  Rukavina, Tomislav (163264)
  Časopis: Folia Biologica (Praha)
  ISSN: 0015-5500
  Volumen: 39
  Godina: 1993
  Stranice: od 162 do 165
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: Antibiotici pored učinka na rast i razmnožavanje mikroorganizamamogu utjecati i na imunološki odgovor domaćina. Ovo je od posebnekliničke važnosti u pacijenata s promijenjenom imunološkomreaktivnošću. U ovom smo radu analizirali učinak različitihantibiotika na stanice imunološkog sustava. Istovremeno smopratili i promjene u rezistenciji bakterija izoliranih izkliničkog materijala (2800 sojeva) na različite antibiotike.Preliminarni nalazi govore u prilog korelaciji između učinkaantibiotika na imunološki sustav, posebno humoralnu imunost, tepojave rezistencije u bakterija na ove antibiotike.
  Ključne riječi: antibiotici, bakterije, imunološki odgovor

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Praćenje učinka kemoterapeutika na imunološki sustav

  Autori:
  Abram, Maja (133610)
  Rukavina, Tomislav (163264)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Urednici
  Petričević, Ivan
  Naslov zbornika: Dijagnostički postupci u kliničkoj obradi infektoloških bolesnika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 151 do 153
  Skup: 1. Hrvatski stručno-znanstveni sastanak infektologa, mikrobiologa i epidemiologa
  Održan: od 21.05.92 do 22.05.92
  Sažetak: Antibiotici pored učinka na rast i razmnožavanje mikroorganizamamogu na razne načine utjecati i na imunološku reaktivnostdomaćina. Ovi učinci su od kliničkog značaja naročito uslučajevima promijenjene imunološke reaktivnosti u pacijenata. Uovom smo radu pratili utjecaj različitih grupa antibiotika naobrambeni sustav organizma koristeći se testovima in vitro shumanim i animalnim stanicama, te in vivo na animalnom modelu.Rezultati su uspoređivani s rezultatima dobivenim uantibiogramima tj. uzimajući u obzir antimikrobni učinak istihantibiotika.
  Ključne riječi: antibiotici, imunološki sustav

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kompjuterska identifikacija bakterija

  Autori:
  Vučković, Darinka (133680)
  Tićac, Brigita (163253)
  Makiš, Janko (27500)
  Urednici
  Petričević, Ivan
  Naslov zbornika: Dijagnostički postupci u kliničkoj obradi infektoloških bolesnika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 208 do 210
  Skup: 1. Hrvatski stručno-znanstveni sastanak infektologa, mikrobiologa i epidemiologa
  Održan: od 21.05.92 do 22.05.92
  Sažetak: U radu su opisani numerički dijagnostički ključevi zaidentifikaciju gram-negativnih fermentirajućih inefermentirajućih bakterija, kao i koagulaza negativnihstafilokoka i drugih gram-pozitivnih koka. Ovi ključeviomogućavaju identifikaciju različitih vrsta i njihovihbiokemijskih varijanti s visokom sigurnošću. Opisani ključeviprihvatljivi su u rutinskom radu i mogu se koristiti ručno ili uzpomoć računala kao pri našem Zavodu.
  Ključne riječi: bakterija, numerički ključ, računalo

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hypolipemics, aryloxycarbonic acid derivates (ACA) significantly modulate the immune response in patients with venous ulcers of the leg

  Autori:
  Gligora, Mario (75503)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Vranešić, D
  Sabolić, Josip (85436)
  Naslov zbornika: Congres International d'Angiologie - Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pariz, Francuska
  Godina: 1991
  Stranice: od 68 do 68
  Skup: International Congress on Angiology - ANGIO '91
  Održan: od 12.04.91 do 14.04.91
  Sažetak: Pacijenti sa ulceracijama na potkoljenicama tretirani su sderivatima ariloksikarbonske kiseline (ACA). Rezultati cijeljenjarana bili su vrlo ohrabrujući. Dodatnim testovima pokazali smo daove supstance nemaju antimikrobno djelovanje, već da svoj učinakvjerojatno ispoljavaju stimulirajući određene stanice i tkiva(mesodermalnog podrijetla) na regeneraciju uključujući ilimfocite periferne krvi.
  Ključne riječi: ariloksikarbonska kiselina - derivati, ulcus cruris, imunološki odgovor

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Increase in the resistance of hospital strains of bacteria to antimicrobial agents

  Autori:
  Dorić, Miljenko (85032)
  Makiš, Janko (27500)
  Naslov zbornika: 8th Mediterranean Congress of Chemotherapy - Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Atena, Grčka
  Godina: 1992
  Stranice: od 23 do 23
  Skup: 8th Mediterranean Congress of Chemotherapy
  Održan: od 24.05.92 do 29.05.92
  Sažetak: U radu su prikazani podaci u svezi s frekvencijom izolacijepojedinih vrsta bakterija u hospitaliziranih pacijenata. Takođerje praćena pojava rezistencije prema 20 rutinski upotrebljavanihkemoterapeutika. Najčešće su izolirane slijedeće vrste bakterija:S.aureus, koagulaza negativni stafilokoki (S.epidermidis,S.hominis, S.xylosus, S.haemolyticus), nefermentirajuće bakterije(Pseudomonas, Acinetobacter i Flavimonas). Tijekom promatranograzdoblja značajno je porastao broj rezistentnih sojeva međugram pozitivnim bakterijama na ceftriaxon i cefukoksim, a posebnoprema sulfametoksazolu i baktrimu. Među gram negativnimfermentirajućim bakterijama porasla je rezistencija na ampicillini carbenicillin, a među nefermentirajućim na netilmicin i nekecefalosporine.
  Ključne riječi: bakterije, kemoterapeutici, hospitalne infekcije

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Osjetljivost na antimikrobne lijekove u bakterija izoliranih iz kliničkog materijala

  Autori:
  Abram, Maja (133610)
  Vučković, Darinka (133680)
  Rukavina, Tomislav (163264)
  Makiš, Janko (27500)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Urednici
  Vučković, Darinka (133680)
  Žele-Starčević, Lidija
  Knežević, Predrag
  Naslov zbornika: 3. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije - Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 12 do 12
  Skup: 3. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Izolacija gram-pozitivnih kuglastih bakterija iz materijala Specijalističke kliničke ortopedske bolnice Lovran

  Autori:
  Vučković, Darinka (133680)
  Dadić, Elizabeta
  Abram, Maja (133610)
  Rukavina, Tomislav (163264)
  Makiš, Janko (27500)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Urednici
  Vučković, Darinka (133680)
  Žele-Starčević, Lidija
  Knežević, Predrag
  Naslov zbornika: 3. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije - Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 30 do 30
  Skup: 3. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Numerički ključ za identifikaciju gram-negativnih nefermentirajućih bakterija

  Autori:
  Rukavina, Tomislav (163264)
  Abram, Maja (133610)
  Vučković, Darinka (133680)
  Makiš, Janko (27500)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Urednici
  Vučković, Darinka (133680)
  Žele-Starčević, Lidija
  Knežević, Predrag
  Naslov zbornika: 3. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije - Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 42 do 42
  Skup: 3. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Listeria monocytogenes infection in mice

  Autori:
  Abram, Maja (133610)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Naslov zbornika: Abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prag, Češka
  Godina: 1994
  Stranice: od 165 do 165
  Skup: 7th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division
  Održan: od 03.07.94 do 08.07.94
  Sažetak: U našem laboratoriju praćen je tijek infekcija uzrokovane Listeriom monocytogenes u BALB/c i C57Bl/6 miševa, nakon deplecije CD8+, CD4+ i NK stanica. Miševi bez određenih T staničnih subpopulacija efikasno su savladali primarnu listeriozu. Ipak, odsustvo CD8+ T limfocita rezultiralo je njenim produženim trajanjem. S druge strane čini se da NK stanice nemaju utjecaj na tijek infekcije uzrokovane ovom intracelularnom bakterijom.
  Ključne riječi: Listeria monocytogenes, deplecija, T limfociti NK stanice

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Listeria monocytogenes infection in mice

  Autori:
  Abram, Maja (133610)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Rukavina, Tomislav (163264)
  Naslov zbornika: Periodicum Biologorum
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0031-5362
  Stranice: od 275 do 275
  Skup: Mechanisms in local immunity; 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting
  Održan: od 26.09.94 do 28.09.94
  Sažetak: Analizirali smo primarnu infekciju uzrokovanu Listeriom monocytogenes u BALB/c, C57Bl/6 i beta2- miševa, u kontrolnoj skupini i skupini bez određenih T limfocita. U svih eksperimentalnih skupina infekcija je uspješno savladana. I beta2 miševi su sposobni rješiti infekciju, čak i nakon dodatne deplecije CD4+ ili preostalih CD8+ T limfocita. Rezultati upućuju na uključenost drugih imunoloških mehanizama u obrani protiv ove intracelularne bakterije. U slučaju gravidnih životinja, L.monocytogenes prolazi placentarnu barijeru vrlo brzo nakon izlaganja, što je dokazano fetalnom resorpcijom, abortusom, preranim okotom ili neonatalnom infekcijom.
  Ključne riječi: primarna listerioza, BALB/c, C57Bl/6, beta2M-/- miševi

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Defence mechanisms involved in primary listeriosis in mice

  Autori:
  Abram, Maja (133610)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Naslov zbornika: Abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: San Francisco, USA
  Godina: 1995
  Stranice: od 342 do 342
  Skup: The 9th International Congress of Immunology
  Održan: od 23.07.95 do 29.07.95
  Sažetak: Analizirali smo efekt in vivo deplecije NK stanica i različitih T limfocita na kinetiku L.monocytogenes u jetri i slezeni BALB/c, C57Bl/6 i beta2M-/- miševa. In vivo deplecija NK stanica u C57BL/6 miševa nije utjecala na tijek primarne listerioze. Nakon in vivo primjene anti-CD4, anti-CD8 ili kombinacija obaju monoklonskih protutijela, svi sojevi laboratorijskih životinja bili su sposobni savladati infekciju, ali je dužina infekcije značajno produžena.
  Ključne riječi: in vivo deplecija, BALB/c, C57Bl/6, beta2m-/-, primarna listerioza

 16. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Utjecaj beta-laktamskih antibiotika na mehanizme specifične i nespecifične otpornosti
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
  Datum obrane: 07.02.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 89
  Sažetak: Ispitivan je utjecaj beta-laktamskih antibiotika na sposobnoststvaranja specifičnih IgM protutijela. Nakon injiciranja antigenai četverodnevnog davanja antibiotika određivana je celularnostslezene i broj stanica koje stvaraju hemolitičke čistine (PFC).Imunomodulacijski učinak opažen je u slučaju penicilina G,ceftazidima i ceftriaksona. Ceftazidim se posebno ističe svojimimunostimulirajućim učinkom, te niskim postotokom rezistentnihsojeva.
  Ključne riječi: beta-laktamski antibiotici, test stvaranja hemolitičkih čistina (PFC), imunomodulacija


 17. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Promjene u funkciji fagocita tijekom kemoterapije
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
  Datum obrane: 23.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 84
  Sažetak: U radu su analizirane fiziološke razlike u sposobnostiadherencije i širenja peritoneumskih makrofaga u različitihsojeva miševa. Također su analizirane navedene funkcije ovihstanica pod utjecajem različitih antibiotika. Promjene usposobnosti adheriranja uočene su nakon primjene terapijske dozepenicilina G i cefotaksima. Nakon primjene terapijske dozecefotaksima, streptomicina i linkomicina, te maksimalne dozeceftazidima i linkomicina uočena je promjena u sposobnostiširenja ovih stanica.
  Ključne riječi: peritoneumski makrofagi, penicilin G, cefotaksim, ceftazidim, streptomicin, linkomicin


 18. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Utjecaj makrolida, aminoglikozida i beta-laktamskih antibiotika na humoralnu imunološku reaktivnost
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
  Datum obrane: 24.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 98
  Sažetak: Ispitivali smo utjecaj nekih beta-laktamskih, makrolidnih iaminoglikozidnih antibiotika na proliferaciju B limfocitainduciranu "pokeweed" mitogenom. Rezultate smo komparirali spojavom rezistencije na iste antibiotike u kliničkoj praksi.Promjene u proliferaciji dobivene su u pokusima s ceftriaksonom,ceftazidimom, streptomicinom, netilmicinom i eritromicinom.Zanimljiv je uočeni sporiji porast rezistencije upravo premaantibioticima sa stimulacijskim učinkom na proliferaciju Blimfocita (ceftazidim i eritromicin).
  Ključne riječi: B limfociti, rezistencija bakterija, beta-laktamski antibiotici, makrolidi, aminoglikozidi


 19. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Funkcijske promjene T-stanice pod utjecajem različitih antibiotika
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
  Datum obrane: 22.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 106
  Sažetak: U radu su istraživani učinci antibiotika na limfocitnutransformaciju induciranu poliklonskim mitogenima. Beta-laktamskiantibiotici, aminoglikozidi, tetraciklini i linkozamidi susuprimirali mitogenezu T limfocita različitim intenzitetom ovisnoo apliciranoj dozi. Najčešće rabljeni makrolid, eritromicinstimulira T limfocitnu proliferaciju, dok azitromicin u našimopitima ne iskazuje imunomodulatorne učinke.
  Ključne riječi: T limfociti, imunomodulacija, antibiotici


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Funkcijske promjene T-stanica pod utjecajem različitih antibiotika
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 22.07.92
  Broj stranica: 106
  Autor: Tićac Mr. sc. Brigita
  Rad: Magisterij


 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj makrolida, aminoglikozida i beta-laktamskih antibiotika na humoralnu imunološku reaktivnost
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 24.07.94
  Broj stranica: 98
  Autor: Rukavina Mr. sc. Tomislav
  Rad: Magisterij


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj beta-laktamskih antibiotika na mehanizme specifične i nespecifične otpornosti
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 07.02.92
  Broj stranica: 89
  Autor: Abram Mr.sc. Maja
  Rad: Magisterij


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Promjene u funkciji fagocita tijekom kemoterapije
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 23.07.92
  Broj stranica: 84
  Autor: Vučković Mr. sc. Darinka
  Rad: Magisterij


 24. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Identifikacija gram pozitivnih kuglastih bakterija

  Autori:
  Makiš, Janko (27500)
  Naručitelj: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet
  Depo ustanova: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet
  HW platforma: AT-12 MHz, RAM 1MB, IBM kompatibilno
  Operativni sistem: MS-DOS
  Programski jezik: Quick basic 4.50
  Godina: 1991
  Sažetak: Kompleksni se kompjuterski programski paket sastoji od 5 programa(55050 B; 91842 B; 65000 B; 36408 B i 45288 B). Prvi programomogućuje diferenciranje rodova: Micrococcus, Stomatococcus,Gemella, Leuconostoc, Pediococcus, Staphylococcus iStreptococcus. Preostali programi omogućuju identifikaciju drugihrodova (ukupno 68 vrsta). Programi uključuju 8 biokemijskihtestova rutinskog seta i 38 dodatnih biokemijskih testova.

 25. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Identifikacija gram-negativnih nefermentirajućih bakterija

  Autori:
  Makiš, Janko (27500)
  Naručitelj: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet
  Depo ustanova: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet
  HW platforma: AT-12 MHz, RAM 1MB, IBM kompatibilno
  Operativni sistem: MS-DOS
  Programski jezik: Quick basic 4.50
  Godina: 1991
  Sažetak: Kompjuterski paketi sastoje se od 5 programa(89098 B; 83560 B;58440 B; 58438 B i 32294 B). Ovi programi objedinjuju sve vrstenefermentirajućih bakterija bez obzira da li na supstrat djelujuoksidativno, alkalizirajuće ili uopće ne djeluju. Na osnovi 10biokemijskih testova moguće je identificirati 94 vrstenefermentirajućih bakterija.

 26. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Identifikacija kvasnica i kvasnicama sličnih funga

  Autori:
  Makiš, Janko (27500)
  Naručitelj: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet
  Depo ustanova: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet
  HW platforma: AT-12 MHz, RAM 1MB, IBM kompatibilno
  Operativni sistem: MS-DOS
  Programski jezik: Quick basic 4.50
  Godina: 1992
  Sažetak: S ovim programom (88952 B) moguće je identificirati 56 vrstakvasnica i kvasnicama sličnih funga iz 11 rodova. Odabirbiokemijskih testova osniva se na vlastitoj metodi utvrđivanjaseparacijske vrijednosti, pri čemo se koriste svi raspoloživibiokemijski testovi

 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: T cell-subsets-dependent modulation of immunity to primary listeriosis in mice

  Autori:
  Abram, Maja (133610)
  Dorić, Miljenko (85032)
  Vrsta rada: poster u John-Humphrey-Course on "Modulation of the Immune Response"
  Jezik: engleski
  Sažetak: Zaštita protiv intracelularnih patogena zahtijeva indukciju o patogenu ovisnog T staničnog imunog odgovora. Da bi istražili ulogu T limfocitnih subpopulacija tijekom primarne listerioze, pratili smo kinetiku L.monocytogenes u jetri BALB/c, C57Bl/6 i beta2M-/- miševa nakon in vivo deplecije CD4+ i/ili CD8+ stanica. Sve eksperimentalne skupine, čak i beta2M-/- životinje kojima nedostaju CD8+ limfociti, bile su sposobne savladati infekciju. Rezultati upućuju na uključenost drugih mehanizama obrane.
  Ključne riječi: primarna listerioza, in vivo deplecija, T stanične subpopulacije

 28. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pathogenesis of primary listeriosis in mice

  Autori:
  Abram, Maja (133610)
  Vrsta rada: poster u 2nd Alpe-Adria Clinical Microbiology Summer School
  Jezik: engleski

 29. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Changes in macrophage function during chemotherapy

  Autori:
  Vučković, Darinka (133680)
  Vrsta rada: poster u 2nd Alpe-Adria Clinical Microbiology Summer School
  Jezik: engleski

 30. Tip rada: Ostalo

  Naslov: The influence of beta lactam antibiotics on the proliferative response of human lymphocytes in vitro

  Autori:
  Rukavina, Tomislav (163264)
  Tićac, Brigita (163253)
  Vrsta rada: poster u 2nd Alpe-Adria Clinical Microbiology Summer School
  Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr