SVIBOR - Projekt broj: 3-01-168

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-168


MEĐUODNOSI IZMEĐU NEURO-ENDOKRINOG I LIMFATIČKOG SUSTAVA


Glavni istraživač: RADOŠEVIĆ-STAŠIĆ, BISERKA (39764)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 60
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 11
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Zavod za Fiziologiju i Imunologiju
Adresa: Braće Branchetta 22
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51-513-222
teleFaks: 385 (0)51-4915

Sažetak: Projektom su obuhvaćena istraživanja koja su imala za cilj dokazati spregu između neuro-endokrinog i limfatičkog sustava i njihovu ulogu u kontroli međustaničnih komunikacija. U tu svrhu testirane su imunomodulacijske sposobnosti somatostatina, hormona rasta, melatonina, probaktenecida, te peptidoglikan monomera i njihovih derivata na osnovne imunološke procese in vivo i in vitro, te na neke eksperimentalne modele, u čiju patogenezu su uključeni poremećaji neuro-endokrine homeostaze (EAE, streptozotocinski dijabetes, halotanska i postoperativna imunosupresija), ili se predpostavlja djelovanje limfatičkih stanica i hormona (regeneracija jetre i metabolički procesi). Rezultati su pokazali da se primjenom testiranih hormona može vrlo značajno utjecati na tijek normalne i poremećene imunološke reakcije. Pritom je somatostatin djelovao pretežno imunosupresivno, probaktenecini iz neutrofila su djelovali kemotaktički na monocite i inhibirali proteolitičko djelovanje katepsina L, dok su peptidoglikan monomer i njegovi analozi imali imunokorektivno i hepatotropno djelovanje. Rezultati, dobiveni u hepatektomiranih životinja pokazali su da limfatički sustav ne sudjeluje samo u imunološkim reakcijama, već i u kontroli normalnog rasta tkiva i organa.

Ključne riječi: Neuroimunomodulacija, somatostatin, hormon rasta, melatonin, peptidoglikan monomer, probaktenecidi, autoimunost, eksperimentalni alergički encefalomijelitis, streptozotocinski dijabetes, halotanska i stresom inducirana imunosupresija, regeneracija jetre, morfogenetičke funkcije T limfocita, autoantitijela, metaboliti u imunološkoj reakciji.

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi predloženog projekta bili su dokazivanje sprege između neuro-endokrinog i limfatičkog sustava i utvrđivanje njihove funkcije u održavanju homeostaze. U tu svrhu istraživano je sljedeće: 1) djelovanje nekih peptidnih hormona (somatostatin i hormon rasta) i tvari izoliranih iz neutrofila (probaktenecini) i stijenke bakterija (peptidoglikan monomer) na osnovne imunološke procese, in vivo i in vitro, 2) djelovanje ovih tvari na određene autoimune bolesti i imunosupresivna stanja, 3) određivane su morfogenetičke funkcije limfatičkog sustava, odnosno funkcije limfocita u procesima normalnog rasta i 4) testirani su metabolički aspekti immunološke reakcije. Očekivalo se da bi rezultati mogli pridonijeti upoznavanju mehanizama koji kontroliraju imunološku reakciju i ostale funkcije limfatičkog tkiva, utvrđivanju putova komunikacije između neuro-endokrinog i imunloškog sustava, te patogenezi i eventualnoj terapiji nekih autoimunih bolesti i imunodeficijenih stanja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-254 Peptidoglikan monomer i derivati
  Naziv ustanove: Znanstvena jedinica za patobiokemijska i klinička istraživanja, KBC Rebro
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Karolinska hospital
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Stockholm, Švedska

 2. Naziv ustanove: Center for Experimental Pathology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 6604 - Locarno, Švicarska

 3. Naziv ustanove: Hrvatski institut za istraživanje mozga
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: "Pliva"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Institute of Virology
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: D-97078 - Wurzburg, Germany

 6. Naziv ustanove: Neurological Institute
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Beč, Austria

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr