SVIBOR - Projekt broj: 3-01-171

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-171


EPIDEMIOLOŠKA STUDIJA SMETNJI VIDA KOD PREDŠKOLSKE DJECE


Glavni istraživač: KALOGJERA, TEODORA (19942)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 4
Naziv ustanove: Institut za zaštitu majki i djece, Zagreb (72)
Odjel/Zavod: Klinika za pedijatriju Oftamološki kabinet
Adresa: Klaićeva 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-440455
Telefon: 385 (0)41-441611
teleFaks: 385 (0)41-451308

Sažetak: Istraživanje je bilo usmjereno tako da pokaže stanje refrakcije, slabovidnosti, škiljavosti i emetropizacije u predškolske djece iz naših područja kako iz središta grada Zagreba tako i iz seoske okolice Čazme. Uz istraživanje smo uključili i skupinu djece izbjeglica i prognanika (Daruvar, Karlovac). Da bismo imali nekakve usporedne podatke kao oslonac u našem istraživanju poslužili smo se datotekom oftalmološke službe Klinike za dječje bolesti, gdje smo u 70-tim i 80-tim godinama sakupili podatke za 3074 djece, pa smo tako imali dodatan uvid u stanje spomenutih smetnji vida. Naša istraživanja obuhvaćaju predškolsku djecu razne dobi, ali smo se usredotočili na petogodišnjake. Screening petogodišnjaka iz središnjeg Zagreba je obuhvatio 550 djece, i to: 1991.godine 106 djece, 1992. 65 djece, 1993. 37 djece, 1994. 27 djece, 1995. 88 djece. 1994. smo screeningom obuhvatilii 227 djece izbjeglica i prognanika, kao i 215 djece iz seoske okolice Čazme. Kod ispitanika smo našli da je u 5,35% slabovidnosti združeno s anizometropijom, dva puta više kod dalekovidnosti u odnosu na kratkovidnost i astigmatizam. Emetropizacija je promatrana između djece centralnog Zagreba i seoske okolice Čazme i postoji statistički značajna razlika (x2= 32,1; df 3; P< 0,01)na razini značajnosti od 1%. Rezultati bi bili vjerodostojniji ukoliko bi se ova ispitivanja nastavila kroz više godina.

Ključne riječi: zaštita vida, refrakcija, smetnje vida,testiranje vida, prevencija sljepoće, slabovidnost,program zaštite vida, predškolska djeca.

Ciljevi istraživanja: Smetnje vida kod djece predškolske dobi su predmet interesa odposebnog značenja, jer se veća invalidnost kreće u oko 3-4% djece(slabovidnost), dok gotovo 28% djece treba skrb oftamologa kroz predškolsko i školsko doba. Cilj ove epidemiološke studije je uvid u stanje i smetnje vida u predškolskoj populaciji. Postoji potreba za programom specifične prevencije, čija je provedba moguća jedino ranom terenskom diagnostikom jer se mogućnost poboljšanja vida smanjuje za oko 10% godišnje. Nužnost poznavanja sistematskih podataka o stanju vida raznih dobnih skupina naglašava i SZO. Ova studija bi omogućila i dala: 1. Ocjenu veličine zdravstvenog i socijalno ekonomskog značenja smetnji vida za zajednicu uopće i za pojedine vidove oštečenja. 2. Točno ocijeniti kolika je potreba zdravih i bolesnih, za oftalmološkom pomoći. 3. Pronaći i primjeniti najbolja rješenja uzimajući u obzir objektivne potrebe, zahtjeve i mogućnosti. Ako se refrakcione anomalije, slabovidnost, i škiljavost promatraju kao važan javno-zdravstveni problem, onda se prema kriterijima provedbe screeninga kroničnih bolesti ( SZO ) može prepoznati u latentnom stanju. Za screening imamo prikladne testove koji su prihvačeni od populacije (Kalogjera 1979.).Postoji mogućnost uspješnog liječenja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr