SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-171

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-171


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 4


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neka kvantitativna zapažanja o regionalnim razlikama u emetropizaciji oka

  Autori:
  Kalogjera, Teodora (19942)
  Časopis: Arh. zašt. majke i djeteta
  Broj: 36
  ISSN: 1330-1403
  Volumen: 36
  Godina: 1992
  Stranice: od 197 do 203
  Broj referenci: 38
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ovo ispitivanje donosi podateke o refrakciji i emetropizaciji udjece od 5 godina iz različitih regija i okoliša: središnjegdijela Zagreba i seoskog područja Čazme. Tri skupine ispitanika: 106 petogodišnje djece iz Zagreba, rođene 1967, 56 djece istedobi iz Zagreba rođene 1987 i 84 djece iste dobi iz seoskogpodručja Čazme pregledane su oftamološki i rezultati suuspoređeni. Dok je srednja vrijednost dioptrija u dvijeZagrebačke skupine +1.54 Dsph odnosno +1.44 Dsph, skupina djeceiz Čazme ima srednju vrijednost dioptrije +0.89 Dsph što jestatistički signifikantna razlika. Čazmansku smo skupinu daljepodijelili u dva dijela: djecu čiji su roditelji iz Čazme i onukojima su roditelji (ili jedan roditelj) doseljenici. Prva grupaima srednju vrijednost dioptrija +0.93 Dsph a druga +0.61 Dsph irazlika je statistički značajna ( X2=9.13, df 2, P<0.05 ).
  Ključne riječi: refrakcija, okoliš, petogodišnjaci

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog poznavanju refrakcijskog statusa dojenčadi i male djece u Hrvatskoj

  Autori:
  Kalogjera, Teodora (19942)
  Časopis: Paediatr. Croat.
  Broj: 37
  ISSN: 1330-1403
  Volumen: 37
  Godina: 1993
  Stranice: od 135 do 137
  Broj referenci: 29
  Jezik: engleski
  Sažetak: U skupinama djece u dobi između 6 i 30 mjeseci (143) rođene uČazmi 1986. i 1987. godine ispitivali smo greške refrakcije,srednju vrijednost dioptrija, emetropizaciju oka, anizometropijui njen utjecaj na slabovidnost. Ispitivanje je ponovljeno kad sudjeca imala 5 godina. Srednja vrijednost dioptrija: - djeca između 6 i 12 mjeseci: +1.98 Dsph - djeca između 13 i 18 mjeseci: +1.50 Dsph - djeca između 19 i 24 mjeseci: +1.29 Dsph - djeca između 25 i 30 mjeseci: +1.09 Dsph Anizometropija s ambliopijom između +1.00 do +4.00 dioptrijenađena je u dojenčadi i male djece. Kod drugog pregleda u dobi od 5 godina dvoje djece imalo je dobarvid. Ostala djeca nisu se pojavila na pregledu.
  Ključne riječi: refrakcija, emetropizacija, anizometropija, dojenčad, mala djeca

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Refrakcija i slabovidnost u predškolske djece

  Autori:
  Kalogjera, Teodora (19942)
  Časopis: Paediatr. Croat.
  ISSN: 1330-1403
  Volumen: 39
  Godina: 1995
  Stranice: od 133 do 137
  Broj referenci: 29
  Jezik: engleski

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zaštita vida predškolskog djeteta

  Autori:
  Kalogjera, Teodora (19942)
  Urednici
  Juretić, Miro
  Naslov zbornika: Jugosl. pedijatr.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0448-0171
  Stranice: od 134 do 137
  Skup: Pediatrijska škola
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Sažetak: Rad donosi pregled istraživanja: - Razvoj vida iza poroda - Smetnje vida djece u nekim zemljama - Pregled potrebnog znanja za otkrivanje smetnji vida - Primjena tog znanja u provedbi zastite vida kod predškolske djece Kao primjer takove primjene u studiji je prikazana analizastanja vida kod dvije definirane grupe djece: 58 djece u dobi od1 godine iz Čazme i 22 djeteta u dobi od 2 godine iz jaslica"Vedri dani" Zagreb predloženim metodama uključujući: pregledprednjeg segmenta oka, vidne oštrine, test pokrivanja iotkrivanja (cover uncover test), test refleksa rožnice džepnomsvjetiljkom, pokretljivost bulbomotora, pegled očne pozadine,skijaskopija i fiksacija. U grupi djece od 1 godine 80% je dalekovidno, srednja vrijednost dioptrija je +1.16 Dsph. Slabiju oštrinu vida našli smo kod 3.45%jednogodišnjaka, cover test i test džepne svetiljke pozitivan kod1.73% . Dvogogodišnjaci su dalekovidni do 77%, srednja vrijednostdioptrija je +1.10 Dsph, smanjena oštrina vida u 9.09%, covertest pozitivan kod 4.55% i test džepne svetiljke pozitivan u18.18% . Emetropizacija oka za 1 godinu je 0.06 Dsph.
  Ključne riječi: zaštita vida, smetnje vida, testiranje vida, program zaštite vida, refrakcija djece


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr