SVIBOR - Projekt broj: 3-01-172

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-172


CITOGENETSKA ANALIZA U DJECE S MALIGNIM OBOLJENJIMA


Glavni istraživač: PETKOVIĆ, ISKRA (36570)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.99.

Ukupno radova na projektu: 57
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Institut za zaštitu majki i djece, Zagreb (72)
Odjel/Zavod: Klinika za pedijatriju
Adresa: Klaićeva 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)440-455
teleFaks: 385 (0)451 308

Sažetak: U ovom radu izvršena je analiza konstitucijske varijabilnosti C-segmenta i nestabilnosti kariotipa te analiza stečenih aberacija kromosoma u djece sa malignim bolestima. Analiza konstitucijskog kariotipa izvršena je na preparatima dobivenim metodom kulture stanica periferne krvi, dok je analiza kariotipa malignih stanica izvršena na preparatima dobivenim kratkotrajnom kulturom koštane srži, limfnog čvora ili direktnom metodom obrade tumorskog tkiva. Korištene su morfološka, G- i C- metoda identifikacije kromosoma. Analizom strukturnog heterokromatina kromosoma 1, 9 i 16 u 38 djece sa akutnom limfoblastnom leukemijom i 35 djece sa solidnim tumorom ustanovljena je statistički značajna kvantitativna razlika u odnosu na 90 osoba kontrolne skupine. Povezanost nestabilnosti genoma i maligne transformacije ispitana je u bolesnika sa ataxiom telangiectasiom i malignim limfomom. Citogenetskom analizom periferne krvi dokazane su aberacije kromosoma 7 i 14. Analizom malignih stanica ustanovljen je pseudodiploidan klon sa aberacijama kromosoma 1, 5 i 12 te normalnim morfološkim izgledom kromosoma 7 i 14. Rezultati ispitivanja ukazuju da maligne stanice nisu rezultat transformacije stanica sa aberacijama kromosoma 7 i 14. Analizom stečenih kromosomskih poremećaja u 27 djece sa ANLL i u 55 djece sa ALL ustanovljena je citogenetska heterogenost bolesti i identificirani su poremećaji specifični za pojedine podtipove bolesti i ukazano na geografsko/etničke razlike u frekvenciji specifičnih aberacija kromosoma. Preliminarna ispitivanja ukazuju na prognostičku vrijednost citogenetskog nalaza u našoj grupi od 39 djece sa akutnom leukemijom. Direktnom obradom tumorskog tkiva ustanovljene su numeričke i strukturne aberacije u djece sa neuroblastomom i rabdomiosarkomom. Interesantan je nalaz rijetkih aberacija kromosoma 1 i 14 u stanicama neuroblastoma te prematurna kondenzacija kromosoma u slučaju rabdomiosarkoma, što doprinosi boljem razumijevanju uloge genoma u malignom procesu.

Ključne riječi: Strukturni heterokromatin, kromosomske aberacije, maligne bolesti u djece, akutna limfoblastna leukemija, akutna mijeloična leukemija, solidni tumori.

Ciljevi istraživanja: 1. Odrediti stupanj asocijacije konstitucijskih osobitosti kariotipa i maligne transformacije, a u želji da se definiraju citogenetski faktori koji povećavaju rizik malignih bolesti u djece. 2. Odrediti frekvenciju klonskih aberacija kariotipa, tipove poremećaja te korelaciju pojedinih kromosomskih aberacija sa morfološkim karakteristikama malignih stanica i tokom bolesti,a u želji da se identificiraju neki novi i rijetki poremećaji kromosoma i da se doprinese razumijevanju uloge pojedinih kromosomskih segmenata u procesu maligne transformacije.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-086 Prognostička vrijednost riziko faktora u liječenju djece s hemoblastozama
  Naziv ustanove: Klinika za dječje bolesti Šalata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinička bolnica "Merkur"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Klinika za dječje bolesti Šalata
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr