SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-01-172

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-01-172


Broj radova citiranih u CC: 6
Broj ostalih radova: 51
Ukupno objavljenih radova: 57


Naslov: Cytogenetic analysis in ataxia telangiectasia with malignant lymphoma

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Ligutić, Ivo
Dominis, Mara
Loffler-Badžak, Dagmar
Ćepulić, Mladen (110195)
Nakić, Melita (74392)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 60
Godina: 1992
Stranice: od 158 do 163
Broj referenci: 24
Sažetak: U radu su prikazani rezultati citogenetskog ispitivanja u brata isestre sa ataxiom telangiectasiom, od toga jedan sa malignimT-staničnim limfomom. Kod oba bolesnika analizom stanicaperiferne krvi ustanovljena je nestabilnost kromosoma i inv(7) u10% ispitanih stanica. Citogenetska analiza limfoma izvršena jena preparatima dobivenim kratkotrajnom kulturom stanica limfnogčvora. Ispitivanjem 64 metafaze ustanovljena je heterogenapopulacija stanica. Četrnaest stanica (21.9%) ima normalan muškikariotip; dok su t(7;14)(p14;q12) i inv(7)(p14q35) identificiranesu u 6.3% i 3.1% stanica. Ovi kromosomski poremećaji su, obziromna nisku frekvenciju, vjerojatno karakteristika osnovne bolesti,a ne karakteristika malignih stanica.Četrdeset (62.5%) stanicaima pseudodiploidan kariotip 46,XY,dup(1)(p22p36), del(5)(q33),del(12)(p11), uz normalan morfološki izgled kromosoma 7 i 14.Rezultati ovog ispitivanja ukazuju da su stanice sa strukturnimporemećajima kromosoma 1, 5 i 12 maligne stanice, i nisu rezultattransformacije stanica sa inv(7) i t(7;14).

Naslov: Cytogenetic analysis in children with acute nonlymphocytic leukemia

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Konja, Josip (76313)
Nakić, Melita (74392)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 58
Godina: 1992
Stranice: od 155 do 159
Broj referenci: 25
Jezik: engleski
Sažetak: U ovom radu su prikazani rezultati citogenetskog ispitivanjamalignih stanica u 27 djece sa akutnom ne-limfatičkom leukemijom(ANLL). Cilj ovog ispitivanja je da se odredi frekvencija itipovi kromosomskih poremećaja u našoj populaciji djece sa ANLL.Uspješna citogenetska analiza je izvršena u 24 (89%) bolesnika.Aberantan kariotip malignih stanica je ustanovljen u 58%slučajeva. Najčešći kromosomski poremećaj je t(8;21),identificiran u 5 (20,8%) pacijenta, t.j. u 4 od 10 M2-ANLL.Frekvencija aberacija kromosoma 11 je 16.6% i identificirana je u3 od 8 bolesnika sa M5-ANLL. Trisomija 8 i monosomija 7 suidentificirane u po jednom bolesniku sa M3 i M2-ANLL. del(13) jerijedak kromosomski poremećaj hemoblastoza. Aberacija jeidentificirana u dječaka sa M1, t(8;21) i gubitkom kromosoma Y.Translokacija t(1;11;21) sa mjestima prijeloma u regijama 1q23,11q23 i 21q22 je neuobičajena i identificirana je u dječaka saM2-ANLL, i može se smatrati varijantnom formom t(8;21).

Naslov: Heterochromatic variability in children with acute lymphoblastic leukemia

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Nakić, Melita (74392)
Konja, Josip (76313)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 54
Godina: 1991
Stranice: od 67 do 69
Broj referenci: 13
Jezik: engleski
Sažetak: U skupini od 38 djece sa ALL i 90 osoba kontrolne skupineizvršen je ispitivanje varijabilnosti C- segmenta kromosoma1, 9 i 16. Između ispitne i kontrolne skupine nije ustanovljenaznačajna razlika u frekvenciji varijanti lokalizacije. U skupinidjece ustanovljena je veća dužina C-segmenta na kromosomima 1, 9i 16 te viša frekvencija heteromorfizma homologa u odnosu nakontrolna ispitivanja.

Naslov: Cytogenetic analysis of primary neuroblastoma with del(1), del(14), hsr and dmin chromosomes

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Ćepulić, Mladen (110195)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 55
Godina: 1991
Stranice: od 231 do 234
Broj referenci: 11
Jezik: engleski
Sažetak: U radu su prikazani rezultati citogenetske analize u 2 1/2 godinastare djevojčice sa metastatskim neuroblastomom. Ispitivanjem jeidentificiran modalni kariotip s 46 kromosoma i nekoliko markera.Pored del(1)(p31), hsr i dmin kromosoma u svim analiziranimstanicma identificirana je terminalna delecija dugog krakakromosoma 14. U malignim stanicama prisutna je stoga monosomijasegmenta 14q24->qter.

Naslov: Chromosomal analysis of two neuroblastomas

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Nakić, Melita (74392)
Ćepulić, Mladen (110195)
Konja, Josip (76313)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 65
Godina: 1993
Stranice: od 167 do 169
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: U ovom radu su prikazani rezultati citogenetske analize u dvojedjece sa neuroblastomom. Analiza je izvršena na preparatimadobivenim kratkotrajnom kulturom stanica koštane srži ilidirektnom metodom obrade tumorskog tkiva. Ispitivanjem suustanovljeni numerički i strukturni poremećaji uz strukturneaberacije kromosoma br. 1. Od interesa je nalaz i(1q) it(1;5)(p22;q13), rijetkih aberacija u ovom tipu maligne bolesti.

Naslov: Embryonal Rhabdomyosarcoma with 92,XXYY,+dmin and Evidence of Spontaneous Cell Fusion

Autori:
Petković, Iskra (36570)
Časopis: Cancer Genetics Cytogenetics
ISSN: 0165-4608
Volumen: 76
Godina: 1994
Stranice: od 125 do 128
Broj referenci: 25
Jezik: engleski
Sažetak: U radu su prikazani rezultati citogenetske analize rabdomiosarkoma. Direktnom obradom tumorskog tkiva identificiran je tetraploidan kariotip sa double minute kromosomima (dmin). U 5% ispitanih stanica ustanovljena je spontana fuzija stanica.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr