SVIBOR - Projekt broj: 3-01-173

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-173


LONGITUDINALNO ISTRAŽIVANJE NERAZVIJENOG GOVORA U DJECE


Glavni istraživač: ŠIKIĆ, NEVEN (122132)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Institut za zaštitu majki i djece, Zagreb (72)
Odjel/Zavod: Klinika za pedijatriju
Adresa: Zagreb, Klaićeva ul. 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 441611; MUP RH 6122892.
teleFaks: 385 (0) 451308; MUP RH 6122771.

Sažetak: Longitudinalnom studijom kroz 5 godina ispituje se grupa djece nerazvijenog/poremećenog govora i rezultati se uspoređuju s kontrolnom skupinom djece normalno razvijenog govora. Kompleksna i opetovana ispitivanja provodi multidisciplinarni tim stručnjaka kada je djeci: a.) 3 - 4 godina; b.) 5 - 6 godina; c.) 7 godina. Ispitivanja se rade putem specijalno priređenog instrumentarija (test liste) koje sadrže relevantne varijable (npr. anamnestičke podatke, nalaze spec. pregleda, rezultate pretraga i sl.) i njihove ocjenske skale. Očekuje se da će se temeljem prospektivne studije i odgovarajuće statističke analize moći pronaći rizični činitelji koji pojedinačno ili svojim međudjelovanjem doprinose nerazvijenom/poremećenom govoru; istovremeno će se moći utvrditi i protektivni činitelji koji sprečavaju ili barem ublažavaju kliničku sliku ovog sindroma odnosno njegovih pojedinih subtipova. Očekuje se, također, da će rezultati istraživanja pokazati kakav je ishod pojedinih subtipova nerazvijenog/poremećenog govora u vrijeme kada djeca polaze u školu, pa će se na temelju toga moći primijeniti diferenciranije mjere zaštite ove djece dok su još u predškolskoj dobi.

Ključne riječi: longitudinalno istraživanje, nerazvijen govor, razvojna disfazija, disfazija-epilepsija sindrom, artikulacijski govorni poremećaji ADHD sindrom.

Ciljevi istraživanja: Budući da nije dovoljno istraženo koliko pojedinačni (rizični)činitelji odnosno njihovo kumulativno i/ili sinergističkomeđudjelovanje doprinosi pojavi i intenzitetunerazvijenog/poremećenog govora niti se dovoljno zna kakav jeishod ovog poremećaja kada djeca pođu u školu, to je cilj: - utvrditi relevantne (rizične) činitelje i njihovo međudjelovanje u javljanju nerazvijenog/poremećenog govora, odnosno pojedinih subtipova; - longitudinalno pratiti i evaluirati pojedine podgrupe ove djece, te ih usporediti s kontrolnom skupinom govorno normalno razvijene djece; - rano otkriti ovaj složeni poremećaj i time omogućiti adekvatnu zaštitu i diferenciranu terapiju, habilitaciju i rehabilitaciju i to u periodu povoljne plastičnosti, senzorne prijemljivosti i motorne "redundancije" SŽŠ-a.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Centar za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, ul. Ljudevita Posavskog 10.
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr