SVIBOR - Projekt broj: 3-01-178

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-178


FORMIRANJE BANKE TUMORA ZA BAZIČNA ISTRAŽIVANJA


Glavni istraživač: SPAVENTI, ŠIME (73014)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 106
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 33
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Razred za medicinske znanosti
Adresa: Trg N. Šubića Zrinskog 11
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 469-079
teleFaks: 385 (0)41 433-383

Sažetak: Jedan od načina da se analiziraju tkiva tumora jest njihova ispravna pohrana. Stvaranje tumorske banke omogućava brzu i sveobuhvatnu analizu relevantnih parametara. Cilj predloženih istraživanja je testirati različite vrste najsuvremenijih i relevantnih metoda u eksperimentalnoj onkologiji sa svrhom optimalne pohrane tumorskog tkiva koja će sačinjavati banku tumora. Istračivanja će obuhvatiti morfološke, kinetičke i citometrijske, biokemijske i genetičke analize. Ovaj će projekt rezultirati uspostavom banke tumorskog i normalnog tkiva sa svim relevantnim podacima pohranjenim u kompjuteru. Paralelno će se formirati i banka kosti i hrskavica te pratiti regenerativne promjene i diferencijacija ovih tkiva. Takovi će uzorci biti u budućnosti i pod preciznim uvjetima na raspolaganju za posebne istraživačke namjene. SAŽETAK ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA Projekt je u potpunosti ostvario sve ciljeve postavljene u prijedlogu. Glavni rezultati četverogodišnjeg rada su slijedeći: 1. Uspostavljena je Hrvatska tumorska banka (HTB) u koju se na ultraniskim temperaturama pohranjuju tumorska tkiva iz različitih medicinskih centara. HTB je smještena u Zavodu za molekularnu medicinu Instituta"Ruđer Bošković" i opremljenim svim potrebnim uređajima, kadrom i tehnologijom za rad. 2. U okviru projekta formirana je i mreža banaka Istočne i Srednje Europe sa sjedištem u Zagrebu. Objelodanjen je i usvojen dokument "Charter of the Zagreb Initiative for the Central and East European Human Tumor Bank Network" čiji su potpisnici predstavnici 15 država Europe i SAD. 3. U okviru projekta objavljeno je 37 znanstvenih radova tiskanih u renomiranim međunarodnim znanstvenim časopisima, objavljene su 3 knjige i organizirana 2 međunarodna simpozija na temu "New Aspects in Molecular Medicine". U okviru projekta obranjeno je 5 magistarskih radova i 1 doktorat. Objavljena su također 3 rada o strategiji i ustrojstvu HTB. 4. U okviru projekta ostvarena je suradnja s Universitat Krankenhaus-Eppendorf iz Hamburga i College of medicine, University of Cincinnati.

Ključne riječi: banka tumora, tumori, tumorski biljezi

Ciljevi istraživanja: Nedostatak pravilno pohranjenih malignih i normalnih tkiva porijeklom iz čovjeka jedna je od glavnih kočnica u istraživanjima raka. U namjeri da se istraživačima osiguraju dobro sačuvana i dokumentirana tkiva tumora za istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te Institut "Ruđer Bošković", Zavod za molekularnu medicinu pristupili su realizaciji projekta Hrvatske tumorske banke (HTB). Korištena su pritom iskustva američke U.S. Cooperative human tissue network (CHTN). Cilj je u okviru HTB prikupiti različita tumorska i normalna tkiva, uglavnom nakon rutinskih kirurških resekcija. Paralelno je neophodno razviti shemu i postupke za trajno pohranjivanje tkiva, kompjuterski software te povezati centre Hrvatske u jedinstvenu mrežu. Cilj je također povezati u zajedničku mrežu centre u Srednjoj i Istočnoj Europi sa sjedištem u Zagrebu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-08-144 Ekspresija i uloga onkogena i faktora rasta u malignim tumorima
  Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković",Zavod za molekularnu medicinu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Oncogenes and tumor suppressor genes in human cancer
  Naziv ustanove: University of Cincinnati, College of Medicine, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery
  Grad: Cincinnati, USA

 3. Naziv projekta: CI1*-CT88-0335 Biology of SICRI
  Naziv ustanove: Universitats-Krankenhaus Eppendorf, Institut fur Physiologische Chemie
  Grad: Hamburg, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković",Zavod za molekularnu medicinu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: University of Cincinnati, College of Medicine, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Cincinnati, USA

 3. Naziv ustanove: Universitats-Krankenhaus Eppendorf, Institut fur Physiologische Chemie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Hamburg, Njemačka

 4. Naziv ustanove: Klinika za plućne bolesti Jordanovac
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju KB "Sestre milosrdnice"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Opća Bolnica Šibenik
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 22000 - Šibenik, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: KBC Split, Kirurška klinika
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Kirurški odjel Medicinskog Centra Pula
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 52000 - Pula, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Opća Bolnica "Sveti Duh"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Zavod za patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Medicinski centar Dubrovnik, Kirurški odjel bolnice "Sveti Vlaho"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.12.94
Informacije: svibor@znanost.hr