SVIBOR - Projekt broj: 3-01-181

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-181


RJEČNIK MEDICINSKOG (HUMANOG I VETERINARSKOG) NAZIVLJA


Glavni istraživač: PADOVAN, IVO (34542)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.11.90. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 433-661, HAZU
Telefon: 385 (01) 428-545, Leks. zavod
teleFaks: 385 (01) 433-383, HAZU

Sažetak: Rad na ovom projektu započeo je potkraj 1990. godine. U protekle Ť tri godine skupina stručnjaka Razreda za medicinske znanosti HAZU Ť , Medicinskog i Veterinarskog fakulteta te Hrvatskog liječničkog Ť zbora prikupila je opsežnu medicinsku terminološku građu i Ť pohranila je u kompjutersku bazu podataka. Od predviđenih 35 000 Ť do 40 000 leksičkih jedinica do sada je sustavno obrađeno oko 30 Ť 000. Završetak istraživanja pedviđa se za kraj 1995. godine. Ť Nakon toga uslijedit će konačna leksikografska obrada Ť prikupljenih termina. Izdavanje ovog opsežnog djela HAZU će Ť povjeriti Leksikografskom zavodu ŻMiroslav Krleža®.

Ključne riječi: medicinska terminologija, baza podataka, porijeklo riječi, jezična sustavnost.

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja objaviti suvremeni rječnik medicinskog(humanog i veterinarskog) nazivlja i tako ispuniti prazninu kojaod početka ovog stoljeća postoji u području hrvatske medicinsketerminologije. Cilj je i izrada i trajno nadopunjavanje bazepodataka za cjelokupnu medicinsku terminologiju na hrvatskomjeziku sa sinonimima na ostalim jezicima. Rječnik bi mogaosadržavati 35 000 - 40 000 leksičkih jedinica. Očekujemo da ćeovo istraživanje omogućiti nastanak baze podataka sveukupnemedicinske terminologije na hrvatskom jeziku koja će se moćitrajno nadopunjavati. Rječnik će se sastojati od dva dijela: 1)svi hrvatski nazivi sa sinonimima, ali obradaje samo uz one kojise preporučuju; 2) kazalo svih preporučenih latinskih naziva sporijeklom riječi - ako ono nije latinsko, s uputnicom nastandardni pojam u prvom dijelu.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Frankopanska 26
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: x

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr