SVIBOR - Projekt broj: 3-01-182

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-182


PROUČAVANJE HRVATSKE MEDICINSKE BAŠTINE


Glavni istraživač: BELICZA, BISERKA (2996)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 21
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za povijest i filozofiju znanosti Odsjek za povijest medicinskih znanosti
Adresa: Demetrova 18
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41/428-491

Sažetak: Osnovna svrha ovog projekta je prikupljanje i proučavanje relevantnih povijesnih izvora i dokumenata dostupnih u zemlji i inozemtvu sa ciljem stvaranja baze podataka te izrade znanstvenih studija, rasprava, pomagala i sl. kao predradnji za finalnu sintezu o sociološkim i gnoseološkim aspektima razvoja medicinskih teorija, prakse i zdravstva u Hrvatskoj od srednjeg vijeka do sredine 20.stoljeća. Program rada predviđa obradu i analizu arhivskih izvora, rukopisa, tiskanih teorijskopraktičnih medicinskih radova, publikacija i aktivnosti, službenih izvješća, pripremu za objavljivanje kritičkih izdanja i reprodukcija odabranih medicinskih djela hrvatskih medicinskih pisaca i znanstvenika u Hrvatskoj i inozemstvu; proučavanje razvoja i institucionalizacije medicinskih profesija i medicinskih specijalizacija; analizu njihovog praktičnog,znanstvenog, zdravstvenog i društvenog rada i statusa; zdravstvene kulture u urbanim i ruralnim sredinama; osobitosti samoliječenja i samozaštite te pučkih metoda liječenja; kao i proučavanje razvoja i karakteristika javnozdrasvtvene politike te oblika zdravstvene zaštite u odnosu na zdravstvene prilike i epidemiološku situaciju s osobitim osvrtom na istraživanje novog pristupa u metodama i tehnologiji povijesnomedicinskih istraživanja te evaluaciji korisnosti povijesnomedicinskih studija u rješavanju aktualnih, znanstvenih, stručnih, zdravstvenih i staleških problema na području medicine i zdravstva.

Ključne riječi: hrvatska meidinska baŠtina, izvori, baza podataka, medicinska teorija, medicinska praksa, medicinske profesije, edukacija, ustanove, zdravstvene i sanitarne prilike, zdravstvena skrb, javnozdravstvena politika

Ciljevi istraživanja: Stvaranje primjerene znanstvene baze podataka za vjerodostojnu interpretaciju i valorizaciju uloge i doprinosa hrvatske medicinske baštine u razvoju medicine u Europi i svijetu te prou;avanje razvoja medicinskih znanosti i prakse; profesionalizacije i institucionalizacije na polju medicinske skrbi i javnozdravstvene politike; sanitarnih i preventivnih mjera; zdravstvenog stanja u populaciji; povijest pojedinih bolesti; epidemiološke situacije u određenim razdobljima u urbanim i ruralnim sredinama te egzaktne identifikacije i interpretacije patocenoznih fenomena u Hrvatskoj. Reprint, prijevod i kritička interpretacija odabranih medicinskih radova, rukopisa i knjiga hrvatskih autora koji su djelovali u Hrvatskoj i inozemstvu. Prikupljanje izvora za studij bioetičkih aspekata i povijesti medicinskih, društvenih i pravnih interakcija u području medicinske etike i deontologije u Hrvatskoj.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr