SVIBOR - Projekt broj: 3-01-192

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-192


RANO OTKRIVANJE HIPOKSIJE PLODA S POMOĆU KORDOCENTEZE COLOR DOPPLERA I KCTG-a


Glavni istraživač: RAJHVAJN, BRANKO (21953)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 15
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Bolnica "Sveti duh", Zagreb (129)
Odjel/Zavod: Klinika za ginekologiju i porodiljstvo Zavod za ultrazvuk Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Sveti Duh 64
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 579 251
teleFaks: 385 (0)1 579 248

Sažetak: Rano otkrivanje hipoksije ploda bio bi znatan doprinos smanjenju perinatalnog mortaliteta i morbiditeta. Novim je metodama moguće razlučiti visokorizičnu trudnoću od patološke koja zahtijeva hospitalizaciju i točno definirati kriterije i pravila za optimalno dovršenje takve trudnoće. Mjerenje protoka krvi u uteroplacentnoj i fetusnoj cirkulaciji i analizom patoloških promjena nastalih redistribucijom krvotoka bitan je kvalitativni pomak u procjeni stanja ploda. Acido-bazni status fetusa i hormonski paramteri u fetusnoj krvi doprinose prepoznavanju intrauterinih patofizioloških promjena. Kompjuterska analiza CTG zapisa upućuje na to kakva je oksigenacija ploda, koji svako opterećenje kompenzira pomoću svojeg kardiovaskularnog sustava.

Ključne riječi: Hipoksija ploda, visokorizična trudnoća, kordocenteza, analiza sonograma, kompjuterizirani CTG

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je prospektivno ispitati valjanost pojedinih metoda u nadzoru ploda i određivanju stupnja ugroženosti. Razradili bi se vlastiti pokazatelji za dovoljno osjetljivu, specifičnu i pouzdanu dijagnozu o stanju ploda. Na taj način nastojalo bi se visoko rizične trudnoće odvojiti od patoloških te za njih odrediti optimalni trenutak za dovršenje trudnoće, a hiperoksigenacijom majke poboljšati stanje ploda u patološkim trudnoćama. Hiperoksigenacijom majke poboljšava se uteroplacentna cirkulacija te fetus dobiva dodatnu količinu kisika koja povećava njegov pO2. Hipoksija ploda određuje se utvrđivanjem acido-baznog statusa u uzorku krvi fetusa dobivenog kordocentezom. Uspješnost ove terapije kontrolirala bi se stalnim nadzorom stanja ploda, mjereći protok krvi u uteroplacentnoj i fetusnoj cirkulaciji doplerskom tehnikom kao i kompjuteriziranom analizom CTG zapisa. Na taj naćin u povoljnijim slučajevima nastojati će se trudnoće prolongirati do vremena kada više nema opasnosti od morbiditeta novorođenčeta povezanog s prijevremenim porođajem, a u manje povoljnim slučajevima kada je nastavak intrauterinog života nemoguć zbog asfiksije, nastojati će se odrediti optimalan trenutak za dovršenje trudnoće. Time bi se smanjio nepotreban broj prijevremenih porođaja u visokorizičnim trudnoćama. Osim toga kako je ove dijagnostičke metode nadzora stanja ploda moguće provoditi i ambulantno smanjio bi se broj hospitalizacija kod visoko rizičnih trudnoća što nesumnjivo ima svoj ekonomski značaj. Hospitalizirne bi bile samo patološke trudnoće. Razultati dobiveni opisanim metodama usporedili bi se s klasičnim metodama intrauterinog nadzora stanja ploda: kardiotokografija, hormonske analize (HPL, estrioli) i biofizički profil. Konačno bi se provelo prospektivno praćenje razvoja djece koja su bila intrauterino podvrgnuta hiperoksigenaciji.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr