SVIBOR - Projekt broj: 3-01-197

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-197


POHRANJIVANJE TRANSPLANTATA ROŽNICE KOD KUNIĆA - OČNA BANKA


Glavni istraživač: HENČ-PETRINOVIĆ, LJERKA (142744)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.09.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 108
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Bolnica "Sveti duh", Zagreb (129)
Odjel/Zavod: Zavod za oftalmologiju Opće bolnice "Sveti Duh"
Adresa: Sveti Duh 64
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 576 524
teleFaks: 385 (041)570 245

Sažetak: Predmet ovoga projekta je istraživanje optimalnog načina održavanja vitaliteta rožničnog tkiva, njegove zaštite od sekundarne infekcije i testiranja mikrobioloških i metoboličkih kvaliteta tkiva za transplantaciju. Uz navedeni laboratorijski dio rada na projektu, jednako se radi i na kliničkom dijelu, koji se odnosi na odabir i pripremu bolesnika za transplantaciju, primjenjenu operativnu tehniku, te postoperativno praćenje uspijeha, odn. komplikacija, posebno s obzirom na kvalitetu donorskog materijala i moguću imunološku reakciju. Kako se radi o interdisciplinarnom radu,iz projekta proizlaze rezultati kako kliničkog, praktičnog, tako i teoretskog istraživanja u suradnji s drugim znanstvenim ustanovama.

Ključne riječi: transplantacija rožnice, prohranjivanje transplantata rožnice, očna banka

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj projekta je usvajanje operativne tehnike rožnične heterotransplantacije i formiranje humane očne banke. Ya postiyanje navedenog nužno je bilo provesti eksperimentalni dio projekta, koji se sastojao od kratkotrajne pohrane rožnice kunića u posebno pripravljenom mediju, operativnog zahvata, heterotransplantacije rožnice kunića, te kliničkog praćenja njene uspiješnosti. U projektu je uključeno i mikrobiološko praćenje kvalitete humanog donorskog tkiva, kako bi se utvrdio optimalni protokol zaštite tkiva za vrijeme pohrane u očnoj banci. Ova bi pohrana bila dvojaka: kratkotrajna u relativno skupom mediju (MK) ili pak dugotrajna u tkivnoj kulturi. Svi djelovi projekta praćeni su informacijskom podrškom, koja je neophodna za rad humane očne banke radi komunikacija s ostalim centrima u Republici, potencijalnim korisnicima rožničnog tkiva iz banke, kao i ostalim bankama u Europi , te Eurotransplant oragnizacijom.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-127 Mehanizam imunološke bolesti:Novi dijagnostički postupci i standardizacija i karakterizacija alergena
  Naziv ustanove: Imunološki zavod
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Eye bank, Corneal service, ll Allgemeines Krankenhaus
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Beč, Austria

 2. Naziv ustanove: Zavod za ispitivanje lijekova
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zavod za transfuziju krvi
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Centar za tipizaciju tkiva, KBC Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Formiranje humane očne banke
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Ljerka Henč-Petrinović, Nikica Gabrić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr