SVIBOR - Projekt broj: 3-01-199

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-199


ZNAČENJE P-FIMBRIJA E.COLI U ODREĐIVANJU TERAPIJE UROINFEKTA


Glavni istraživač: TAMBIĆ, TERA (41176)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 7
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Bolnica "Sveti duh", Zagreb (129)
Odjel/Zavod: Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije Bolnica "Sv. Duh"
Adresa: Sv. Duh 64
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Sposobnost bakterija da adheriraju na epitel sluznice i kože Ť bitan je faktor virulencije bakterija. U ovoj studiji htjeli smo Ť istražiti da li je testiranje E.coli na prisutnost P-fimbrija Ť bitno za određivanje vrste antibiotika i duljine terapije u Ť bolesnika s uroinfekcijama. Od 275 bolesnika s nekompliciranom Ť uroinfekcijom 121 nasumce odabranih pacijenata liječili smo 3 Ť dana, a preostalih 154 bolesnika 7 dana. Nasumce odabrane Ť bolesnike liječili smo pefloksacinom (PF) - 44 bolesnika / 3 Ť dana, 51 bolesnika / 7 dana; cefuroksimaksetilom (CXM) - 41 Ť bolesnika / 3 dana, 54 bolesnika / 7 dana; te amoksicilinom u Ť kombinaciji s klavulanskom kiselinom (AMC) - 36 bolesnika / 3 Ť dana, 48 bolesnika / 7 dana. Trodnevna terapija se pokazala Ť dovoljnom za eradikaciju sojeva bez P-fimbrija kad se Ť primjenjivao AMC ili PF, dok terapija CXM-om nije eradicirala 5 Ť od 31 E.coli bez P-fimbrija. 7 dne terapija svim navedenim Ť antibioticima bila je uspješna u eradikaciji sojeva bez Ť P-fimbrija, a kad se radilo o E.coli s P-fimbrijama PF nije Ť eradicirao uzročnika u 4 od 11 bolesnika, CXM u 4 od 12 Ť bolesnika, a AMC u 6 od 14 bolesnika. Rezultati ukazuju da je Ť nalaz P-fimbrija u E.coli bitan za određivanje duljine terapije, Ť ali da ne utječe bitno na odabir antibiotika.

Ključne riječi: Uroinfekcije, E.coli, P-fimbrije, adherencija, duljina terapije, odabir antibiotika

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je utvrđivanje važnosti jednostavnog dijagnostičkog postupka, kao što je dokazivanje P-fimbrija E.coli, radi određivanja dužine i vrste antimikrobne terapije, čime bi se doprinjelo efikasnosti i racionalizaciji terapije. U ovom istraživanju željeli smo ustvrditi da li nalaz tog testa treba utjecati kako na duljinu terapije tako i na odabir antibiotika. Poznato je da neki antibiotici (beta-laktami, npr.) reduciraju broj P-fimbrija i smanjuju adherentnu sposobnost bakterija, te smo očekivali da će se oni pokazati efikasnijima u eradikaciji bakterija s P-fimbrijama, nego druge grupe antibiotika (npr. kinoloni).


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 3-01-203 Patofiziologija i terapija uremije
    Naziv ustanove: Znanstvena jedinica bolnice Sveti Duh
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr