SVIBOR - Projekt broj: 3-01-200

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-200


IN VITRO ISPITIVANJE IMUNOLOŠIH MEHANIZAMA U ALERGIJSKIM BOLESTIMA


Glavni istraživač: ČVORIŠČEC, BRANIMIR (19815)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.05.91. do 30.05.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Bolnica "Sveti duh", Zagreb (129)
Odjel/Zavod: Interna klinika, Odjel kliničke imunologije i pulmologije
Adresa: Sveti Duh 64
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 57 02 40
teleFaks: 385 (0)41 57 02 40

Sažetak: Alergijska astma i alergijski rinitis su bolesti sve veće incidencije u našim krajevima i svijetu, još povezane s mnogim nepoznanicama glede patomehanizama bolesti te njihove terapije. Za dijagnostiku, imunoterapiju te ispitivanje mehanizama alergijskih bolesti neophodan je standardizirani pripravak alergena. Stoga je u suradnji s Imunološkim zavodim izradjen Nacionalni standardizirani alergenski ekstrakt alergena Dermatophagoides pteronyssinus (Der p) i Ambrosiae elatior, najčeših uzročnika alergijskih reakcija respiratornog sustava. Pripremljeni standard Der p korišten je za specifičnu rush imunoterapiju u 40 bolesnika monospecifično osjetljivim na isti alergen sa simptomima bronhalne astme i/ili alergijskog rinitisa. Tijekom hiposenzibilizacije praćene promjene humoralne (IgE, specifični IgE, specifični IgG4) i stanične imunosti (CD2, CD4, CD8, CD4+CD8+, CD20, CD23, CD25). Istovremeno su praćene i promjene in vivo : promjene kožne reaktivnsoti, nespecifične i specifične bronhalni reaktivnsoti. Prije i poslije specifičnog bronhalnog provokativnog testa bolesnicima je u uzorcima periferne krvi praćena promjena dinamike eozinofila, aktiviranih limfocita i njihovih subopopulacija. U supernatantu kratkotrajne kulture stanica bolesnika koji boluju od perinealne bronhalne astme prije, te tijekom specifične imunoterapije ispitivano je oslobadjanje medijatora nakon dodavanja alergena Der p (histamin, triptaza, PAF, TNF, ECP). Na modelu trahealnih prstenova zamorca ispitivana je uloga neurotransmitera (supstance P, tahikinina) te prostaglandina (PGD2), leukotrijena (LTC4) u alergijskoj bronhokonstrikciji.

Ključne riječi: Alergenski pripravci, biološka standardizacija, Dermatophagoides pteronyssinus, Amrosia elatior, bronhalna astma, rush imunoterapija, citokini, subpopulacije limfocita, bronhalni provokativni testovi, tahikinini.

Ciljevi istraživanja: 1. Pripremiti Hrvatski nacionalni standard alergena Dermatophagoides petronyssinus i Ambrosia elatior. 2. S pripremljenim standardiziranim alergenskim ekstraktom uvesti novu metodu specifične, brze rush imunoterapiju, te ju testirati na 40 bolesnika s alergijskom bronhalnom astmom. 3. Praćenje uspješnosti specifične imunoterapije mjerenjem promjena humoralnog i staničnog imuniteta bolesnika tijekom imunoterapije. Djelotvornost specifične imunoterapije pratit će se i mjerenjem promjena in vivo: kožne reaktivnosti, nespecifične i specifične bronhalne osjetljivosti na isti alergen. 4. Prije i nakom specifičnog bronhalnog provokativnog testa pratiti promjene dinamike periferne i tkivne eozinofilije, te promjene u subpopulacija limfocita čime će se na jednostavnom modelu alergijske bronhokonstrikcije ispitivati patomehanizmi iste. 5. U kratkotrajnoj kulturi stanica periferne krvi bolesnika koji boluju od bronhalne astme nakon dodavanja specifičnog alergena, u in vitro modelu, pratiti utjecaj alergena na oslobadjanje medijatora te ispitivati njihovu ulogu u alergijskoj upali (histamin, triptaza, TNF, PAF, ECP). 6. Ispitivanje patomehanizma djelovanja različitih lijekova (fosforamidona, halotana, antagonista prostaglandina i LTD4) na kulturu stanica alergičnih bolesnika. 7. Ispitivanje uloge i mehanizme oslobadjanja i djelovanja neurotransmitera (supstance P, tahikinini) u alergijskoj bronhokonstrikciji.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: IMUNOLOŠKI ZAVOD, Rockefellerova 10
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Medical College of Wisconsin, Department of Anesthesiology, Milwaukee, WI, USA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 53226 - Milwaukee, USA

 3. Naziv ustanove: Freie Universitat Berlin, Abt. fur Asthma und Klinicshe Immunologie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 1000 - Berlin, Deutschland

 4. Naziv ustanove: Institut "Rudjer Bošković", Biologija, Molekularna biologija, Bijenička 3
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr