SVIBOR - Projekt broj: 3-01-206

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-206


MR I CT USPOREDNA ANALIZA ABDOMINALNIH I ZDJELIČNIH TUMORA


Glavni istraživač: MAROTTI, MILJENKO (43246)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 44
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Klinički zavod za radiologiju odsjek kompjuterizirane tomografie
Adresa: Vinogradska 29.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 174-666/355

Sažetak: Rano otkrivanje i procjena proširenosti ekspanzivnih procesa bitna je predpostavka pravilnog izbora načina i vrste liječenja. Stoga ćemo ocjeniti mogućnosti detekcije i procijene proširenosti bolesti kompjuteriziranom tomografijom i magnetskom rezonancijom. Analiza će se učiniti u bolesnika s infiltrativnim promjenama jetre, ekspanzivnim procesima nadbubrežnih žlijezdi, bubrega, gušteraće, mokraćnog mjehura i prostate. Visoka osjetljivost kompjuterizirane tomografije (CT-a) u otkrivanju patoloških promjena temelji se na razlici elektronski ustanovljene gustoće normalnog i patološki promjenjenog tkiva. Prednosti magnetske rezonancije temelje se na činjenici da dobiveni signal (slika) ovisi o više parametara nego bilo koja druga slikovna radiologijska tehnika. Osim podataka o gustoći vodikovih protona magnetska rezonancija daje podatke, putem vremena relaksacije T1 i T2, o fizikalno kemijskim značajkama okoline u kojima se nalazi vodikova atom. Ovo omogućuje veliku osjetljivost u otkrivanju žarišnih promjena parenhimnih organa. Magnetska rezonancija (MR) ima izvanredne mogućnosti prikazivanja vaskularnih struktura, obzirom da brzina protoka krvi ne dozvoljava stvaranje signala u krvnim žilama na slici magnetske rezonancije, što rezultira visokim kontrastom između krvne struje i zida krvne žile. Do sada objavljene studije daju prednost bilo CT-u bilo MR-u ili ih smatraju jednakim u otkrivanju i procjeni proširenosti bolesti abdomena i zdjelice. Učiniti će se usporedba senzitivnosti i specifičnosti CT-a i MR-a s ciljemn ustanovljavanja metode izbora u procjeni patoloških promjena abdomena i zdjelice. Spinalni kanal i intra i ekstra medularni tumori predstavljaju dijagnostički problem. Unatoč kompjuteriziranoj tomografiji neke dijagnostičke dileme i nadalje ostaju otvorenima. Magnetska rezonancija postaje metodom izbora u dijagnostici intra i ekstra medularnih tumora. Ispitivanje kontrastnih paramagnetskih sredstva treba utvrditi njihov doprinos u senzitivnosti i specifičnosti dijagnostike intra i ekstra spinalnih tumora kao i mogućeg razlikovanja intra i ekstra duralnog položaja.

Ključne riječi: MAGNETSKA REZONANCIJA, KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA, TUMORI, UPALE, JETRA, BUBREZI, NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE, GUŠTERAĆA, PROSTATA, MOKRAĆNI MJEHUR, KONTRASTNA SREDSTVA, PROCJENA PROŠIRENOSTI

Ciljevi istraživanja: Ciljevi studije su višestruki. Određivanje najpovoljnije sekvence snimanja za otkrivanje patoloških promjena abdominalnih izdjeličnih organa na postojećem magnetu jačine 0.2 T.(spin -echotehnika, T1 mjerena slika, T2 mjerena slika, inversion recovary tehnika, T1 slika nakon aplikacije kontrastnog sredstva). Usporedba senzitivnosti i specifičnosti magnetske rezonancije s kompjuteriziranom tomografijom s krajnjim ciljem ustanovljavanja metode izbora pri procjeni patoloških promjena abdomena izdjelice. Procjena mogućnosti skraćivanja dužine snimanja magnetskom rezonancijom upotrebom kontrastnog sredstva a time i povećanje broja pregledanih bolesnika na aparturi. Poboljšanje osjetljivosti i specifičnosti u otkrivanju patoloških promjena abdominalnih i zdjeličnih organa magnetskom rezonancijom upotrebom kontrastnog sredstva (Gd-DTPA). Poboljšanjeo sjetljivosti i specifičnosti kompjuterizirane tomografije upotrebom kontrastnog sredstva (trijodna kontrastna sredstva).Procjena proširenosti tumora bubrega i mogućnost diferencijalne dijagnoze benignih i malignih procesa. Ispitivanje mogućnosti magnetske rezonancije u razlikovanju afunkcionalnih i funkcionalnih adenoma nadbubrežnih žlijezda te osjetljivost uotkrivanju. Ispitivanje mogućnosti kompjuterizirane tomografije u otkrivanju i određivanju naravi procesa nadbubrežnih žlijezdi (benigno-maligno, funkcionalno-afunkcionalno). Edukacija mladih kadrova i uvođenje u istraživački rad, izrada magistarskog rada i doktorske disertacije. Ispitivanje magnetske rezonancije u dijagnostici intramedularnih i ekstramedularnih tumora spinalnog kanala. Ocjena mogućnosti dijagnostike nakon upotrebe kontrastnog sredstva GD-DTPA. Ispitivanje mogućnosti razlikovanja pojedinih vrsta spinalnih tumora nakon upotrebe kontrastnih sredstava, temeljem promjene intenziteta signala na T1 mjerenim slikama (SE 500/30msec) s upotrebom kontrastnog sredstva u odnosu na nativnu T1 mjerenu sliku. Ocjena multiplanarnog prikaza magnetskom rezonancijom i doprinos istog u ocjeni ishodišta ekspanzivnih procesa. Ispitivanje magnetske rezonancije u dijagnostici mekotkivnih tumora na T1 mjerenoj slici kao i na post-kontrastnim slikama.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: MULTICENTRIC STUDY OF MUSCULOSCELETAL MRI (SOFT TISSUE TUMORS)
    Naziv ustanove: MRI CENTER ANTWERPEN
    Grad: ANTWERPEN, BELGIJA


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: OPĆA BOLNICA "SVETI DUH"
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr