SVIBOR - Projekt broj: 3-01-207

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-207


IMUNOST U DJECE S TUMORIMA MOZGA


Glavni istraživač: HAJNŽIĆ, TOMISLAV FRANJO (97390)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Klinika za pedijatriju Hematološko onkološki odjel i Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska 29 41000 Zagreb,R.Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Poremečaj imunosti često je prisutan u pacijenata sa zloćudnim bolestima i on je odgovoran za učestaliju pojavu recidiva osnovne bolesti i povećanu sklonost infekcijama.U ovom istraživanju određivane su u 39 djece s tumorima mozga(TM)specifične reakcije posredovane T limfocitima kao i nespecifične reakcije prirođeno ubilačkih(NK)stanica,monocita i granulocita.Isti pokazatelji imunosti određeni su i u 18 zdravih iaspitanika.Rezultati provedenog istraživanja ukazuju da djeca sa zloćudnim TM imaju inicijalno značajan poremećaj imunosti.Bolesnici koji su uzimali imunomodulator levamisol imali su poboljšan imunostatus.Pacijenti s trajno kompromitiranom imunošću imali su lošiju prognozu.

Ključne riječi: Imunost,djeca,tumori mozga,levamisol,T,B- limfociti,fagocitoza,granulociti,monociti,NK aktivnost,VGL.

Ciljevi istraživanja: Provedeno je prospektivno ispitivanje promjena opće imunosti u djece s tumorima mozga(TM).Ispitivana su djeca u dobi od 2-14 godina,nakon neurokirurškog zahvata,prije i tijekom onkološkog liječenja.Jedna skupina pacijenata(pct)primala je imunomodulator levamisol.U pct sa zloćudnim TM smanjena je fagocitna sposobnost leukocita,proporcija i apsolutni broj VGL,aktivnost NK stanica i blastogeni odgovor na mitogene.Bolja je prognoza i duže su remisije u ptc koji su već inicijalno imali bolji imunostatus. Levamisol davan kao adjuvantni lijek tijekom kemoterapije stimulira imuni odgovor imunokompromitiranih pct s TM.Učestalost infekcija smanjena tijekom uzimanja levamisola.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr