SVIBOR - Projekt broj: 3-01-211

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-211


PLACENTARNI HORMON RASTA (hGH-V)


Glavni istraživač: MILDNER, BORIS (43404)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb (134)
Odjel/Zavod: Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Laboratorij za endokrinologiju
Adresa: Vinogradska c. 29
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 174-666/515
Telefon: 385 (0)1 181-604
teleFaks: 385 (0)1 172-453
teleFaks: 385 (0)41 277-278
Telefon: 385 (0)1 681-619

Sažetak: Geni za humane hormone rasta (hGH-N i hGH-V) kao i geni za placentarne hormone (hPL-4, hPL-3 i hPL-1) nalaze se u jednom lokusu na kromosomu 17. Ekspresiju hipofizarnog hormona rasta (hGH-N) u hipofizi kontrolira specifični tkivni faktor Pit1/GHF-1. Drugi geni ove familije hormona, tj. hGH-V, hPL-4 i hPL-3, eksprimiraju se u placenti. Sintezu i sekreciju hipofizarnog hGH-N hormona reguliraju hipotalamički hormoni, ali također i sam hGH-N kao i inzulinu sličan čimbenik rasta I (IGF-I). Na transkripciju i translaciju hGH-N proteina djeluju trijodtironin, kortizol, estradiol, IGF-I i slobodne masne kiseline. Placentarni hormon rasta (hGH-V) vrlo je sličan hGH-N hormonu. Međutim, oskudna su saznanja o regulaciji sinteze/sekrecije tog hormona. U humanoj placenti dokazana je aktivnost supstancije slične somatostatinu a u placenti štakora aktivnost peptida sličnog somatoliberinu. Zbog svega toga bilo bi od interesa ispitati regulaciju sinteze i sekrecije hGH-V iz humane placente kao i utjecaj hGH-V na endokrinološki sustav majke. Projekt uključuje izolaciju hGH-V hormona, pripravu i izolaciju specifičnih protutijela te uspostavljanje specifičnih tehnika za određivanje tog hormona u biološkim tekućinama. Pomoću imunoloških tehnika pratili bismo i sintezu i kontrolu sekrecije hGH-V hormona u tkivu placente, te uspoređivali ovu sintezu/sekreciju sa sintezom/sekrecijom hipofizarnog hormona. Pratit će se razina tog hormona u serumu, njegovo vezivanje na protein nosač hormona rasta, kao i odnos (hipofizarni hormon/placentarni hormon) u serumu trudnica.

Ključne riječi: hormon rasta, hGH-N, hGH-V, placenta, receptor hormona rasta, protein nosač - hormona rasta, prolaktin, placentarni laktogen, RIA, monklonska protutijela, stanična kultura, trijodtironin, tiroksin, tromboksan A2, tromboksan B2, autoantitijela

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja na projektu jest: 1. izolacija i karakterizacija placentarnog hormona rasta (hGH-V); 2. priprava specifičnih monoklonskih protutijela na hipofizarni hormon rasta (hGH-N), kao i na hGH-V; 3. razvijanje specifičnih imunoloških i radioreceptorskih postupaka za određivanje hGH-V u biološkim tekućinama; 4. ispitivanje sinteze i regulacije sekrecije hGH-V kao i ostalih placentarnih hormona iz trofoblasta kao i sinciciotrofoblasta humane placente te usporedba sinteze/sekrecije sa sintezom/sekrecijom hipofizarnih hormona; 5. praćenje utjecaja hGH-V na regulaciju sekrecije hormona iz endokrinih žlijezda; 6. praćenje molekularnih oblika hormona rasta, i hormona rasta vezanog na protein nosač hormona rasta u serumu trudnica kao i u serumu pacijenata oboljelih od drugih metaboličkih bolesti. Time pridonosimo: - saznanju o građi i fizikalno-kemijskim i imunološkim karakteristikama hGH-V; - saznanju o regulaciji sinteze i sekrecije hGH-V u tkivu placente; - saznanju o fiziološkom značenju hGH-V u serumu majke. Postupak izolacije hGH-V, priprava specifičnih protutijela na hGH-V kao i izrada imunološkog postupka detekcije placentarnog hormona rasta u biološkim tekućinama od praktičnog je značaja, budući da ni jedno od navedenih nije do danas dostupno za širu primjenu.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Imunološki zavod, Zagreb
    Tip ustanove: Državni institut
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr